SVIBOR - Projekt broj: 3-01-424

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-01-424


DENERVACIJSKI HIPERSENZITIVITET AUTONOMNOG ŽIVČANOG SUSTAVA


Glavni istraživač: ZURAK, NIKŠA (55286)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.10.91. do 01.10.95.

Ukupno radova na projektu: 67
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Zagreb (108)
Odjel/Zavod: Neurološka klinika, KBC Rebro, Laboratorij za ispitivanje vege tativnih funkcija živčanog sustava i kognitivnih funkcija
Adresa: Kišpatićeva 12
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1-2335-595
teleFaks: 385 (0)1-2335-595

Sažetak: Denervacijski hipersenzitivitet je pojačana reakcija organa ili tkiva na neurotransmitore ili njihove agoniste, nakon što je prekinuta neuralna sveya organskim oštećenjem, odnosno funkcijskim ili farmakološkim blokom. Svrha je istraživanja utvrditi, egzaktnim funkcijskim metodama tip disfunkcije i smjer odstupanja funkcija autonomnog živčanog sustava (AŽS) u bolestima s pretpostavljenim mehanizmom denervacijskog hipersenzitiviteta. Zadatak je ispitivanja utvrditi 1.da li određeni tipovi afekcije AŽS-a imaju definirana odstupanja broja i tipa receptora, 2.da li nađene aberacije koreliraju s kliničkom slikom i ishodom testiranja AŽS-a i 3.da li je prema postignutim rezultatima moguće planirati farmakoterapijsku strategiju u pojedinim kategorijama bolesti AŽS-a. Metode istraživanja su testovi autonomnih kardiovaskularnih funkcija, nativna i aktivacijska kompjutorizirana teletermografija, te određivanje receptora autonomnih neurotransmitora u limfocitima i trombocitima periferne krvi.

Ključne riječi: denervacijski hipersenzitivitet autonomnog živčanog sustava (DH AŽS), testovi autonomnih kardiovaskularnih funkcija, kompjutorizirana kolor teletermografija (CCTT), receptori autonomnih neurotransmitora

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja da se egzaktnim metodama testiranja AŽS-a utvrde objektivni kriteriji za dijagnosticiranje DH AŽS-a. U tu svrhu se ispituju osobe s esencijalnom arterijskom hipertenzijom, dijabetičkom i toksičkom alkoholnom polineuropatijom, Raynaudovim sindromom različite etiologije i multiplom sklerozom. Svrha istraživanja je utvrditi pravac i stupanj aberacije disfunkcije AŽS-a u spomenutim stanjima, da bi se prema dobijenim rezultatima mogla planirati farmakoterapijska strategija tih bolesti.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr