SVIBOR - Projekt broj: 3-02-383

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-02-383


OSOBITOSTI KRANIOFACIJALNOGA KOMPLEKSA U GONADNOJ DISGENEZI


Glavni istraživač: KAIĆ, ZVONIMIR (19714)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 89
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 15
Naziv ustanove: Stomatološki fakultet, Zagreb (65)
Odjel/Zavod: Sveučilište u Zagrebu Zavod za dentalnu antropologiju
Adresa: Gundulićeva, 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (01)424-121
Telefon: 385 (01)423-666,431-934/45

Sažetak: SAŽETAK: Klinička slika odraza aberacije spolnih kromosoma X i Y na kraniofacijalni kompleks provedena su na skupini bolesnika s gonadnom disgenezom (GD) podijeljenih u grupu s Turnerovim sindromom ( TS ) i Klinefelterovim sindromom( TS ). Znanstveni doprinos je u spoznaji da višak odnosno manjak spolnih kromosoma bitno i različit utječe na rast i razvoj struktura kraniofacijesa. Meziodistalne veličine trajnih zubi u nosilaca Turnerovog sindroma značajno su manje (izuzev gornjih očnjaka), a u skupini s viškom X kromosoma krunski dijelovi zubi veći su, a osobito prvi gornji kutnjaci, donji sjekutići i drugi predkutnjaci. Taurodontizam kutnjaka učestao je u osoba s viškom X kromosoma (KS), a što se odnosi i na dodatne grebenove, fisure i jamice kutnjaka. Oblik nepca značajno se razlikuje u skupinama Turnerovog i Klinefelterovog sindroma. U prvoj, nepce je usko, dok je u Klinefelterovom sindromu značajno učestao torus palatinus i žljebasti oblik nepčanog svoda, a širina nepca bitno je povećana. Unakrsni zagriz vodeća je ortodontska anomalija u Turnerovom sindromu, a primarna kompresija i progenija u Klinefelterovom sindromu. Rendgenkefalometrijska analiza 24 kutne i 18 linearnih vrijednosti glave u osoba s Klinefelterovim sindromom pokazuje da je dužina i kut baze lubanje značajno smanjen, dužina gornje čeljusti smanjena, a donja čeljust povećana što rezultira u karakterističnoj anomaliji. Status parodonta odraslih ispitanika s (KS) ukazuje na veliku učestalost resorpcije alveolne kosti.. Dodatno istraživanje funkcijske građe i čvrstine kostura lica harmonijskom analizom lubanje potvrdili su spoznaje da se žvačna opterećenja sa stražnjeg dijela zubnog luka prenose u osnovicu moždanog dijela lubanje i u sljepoočnu kost preko zubnog nastavka gornje čeljusti, koštanog nepca, sponičnog luka i djelomično raonika. Oftalmološki obrađena je skupina žena s GD. Češće je opažen antimongoloidno i mongoloidno položen vjeđni rasporak. Sclera coerulea i cornea ovalis nađene su u gotovo 10% pregledanih. Ukupni znanstveni doprinos je u boljem razumijevanju učinka aneuploidije spolnih kromosoma na brojne strukture kraniofacijesa.

Ključne riječi: gonadna disgeneza, spol, dentalna atropologija, kraniofacijalni kompleks, anomalije čeljusti i zubi,

Ciljevi istraživanja: CILJEVI I REZULTATI: Utvrditi prevalenciju anomalija oblika krunskih i korjenskih dijelova zubi u dvije osnovne skupine nosilaca gonadne disgeneze tj. u fenotipskih žena s naglaskom na Turnerovom sindromu i fenotipskih muškaraca s naglaskom na Klinefelterovom sindromu. Na krunskim dijelovima zubi utvrditi značajke grizne plohe kutnjaka u odnosu na grebenove, kvržice, brazde i jamice. Izmjeriti veličine trajnih zubi u meziodistalnom i vestibulooralnom smjeru. Odrediti kvantitativna i kvalitativna svojstva nepca. Utvrditi prevalenciju ortodontskih anomalija u obje skupine. Rendgenkefalometrijskom analizom procjeniti oblik i značajke lubanje. U komparativnom oftalmološkom pretraživanju skupine Turnerovog sindroma ustanoviti postavljenost očnog rasporka, prisutnost epikantusa, retrakcije vjeđa, stanje kornee, uveje, vidnog živca i žilja u oku. Usporednim pedijatrijskim, oftalmološkim, ginekološkim, stomatološkim i drugim (po potrebi) dijagnostičkim postupcima utvrditi učinke aberacije spolnih kromosoma na ciljane organe kraniofacijesa. Objedinjeni cilj istraživanja je poboljšanje postupaka liječenja i rehabilitacije kraniofacijesa.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Klinika za Pedijatriju, Odjel za endokrinologiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu,
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Odsjek za citologiju i medicinsku genetiku KB Merkur
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Zavod za endokrinologiju KB " Sestre milosrdnice "
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 22.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr