SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-02-383

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-02-383


Broj radova citiranih u CC: 15
Broj ostalih radova: 74
Ukupno objavljenih radova: 89


 1. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Fiksne ortodontske naprave

  Autori:
  Poje, Zvonko (37795)
  Lapter, Vladimir
  Izdavač: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  Godina: 1992
  Broj stranica: 34
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U poglavlju knjige autor iznosi prednosti i nedostatke fiksnih ortodontskih naprava. Prednosti tih naprava su u tome što se u aktivnom dijelu terapije brže postižu rezultati, a nedostaci su estetske prirode zbog čega se danas upotrebljavaju prozirne bravice i dodatni elementi koji se "bonding sistemom" fiksiraju direktno na zube.
  Ključne riječi: fiksne naprave, ortodoncija, malokluzija, bonding

 2. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Novorođenče s rascjepom usne i /ili nepca

  Autori:
  Poje, Zvonko (37795)
  Gjurić, Gorjana
  Urednici
  Poje, Zvonko (37795)
  Gjurić, Gorjana
  Izdavač: KBC Zagreb
  Godina: 1992
  Broj stranica: 3
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ortodontsko liječenje rascjepa započinje odmah nakon rođenja. Rezultati su najbolji za vrijeme najbržeg rasta i razvoja alveolarnog grebena tj. unutar prva dva mjeseca života. Primjenom ortodontskih aparata u to vrijeme poboljšava se odnos segmenata, što olakšava i pospješuje kirurški zahvat.
  Ključne riječi: rascijepi, gornja čeljust, usne, nepce, ortodoncija

 3. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Osnovne ultrazvučne tkivne dijagnostike.U: primjena ultrazvuka u oftalmologiji

  Autori:
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Henč-Petrinović, Ljerka
  Gabrić, Nikica
  Čupak, Krešimir
  Izdavač: Zavod za oftalmologiju Opće bolnice " Sveti Duh "
  Godina: 1992
  Broj stranica: 10
  Jezik: hrvatski

 4. Tip rada: Knjiga

  Naslov: Ultrazvučna dijagnostika u oftalmologiji.U:Atlas ultrasonografije u dijagnostici bolesti glave i vrata

  Autori:
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Cvetnić, Vladimir
  Izdavač: Vladimir Cvetnić
  ISBN: 953-96017-0-3
  Godina: 1993
  Broj stranica: 34
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Oftalmološke manifestacije kod reumatskih bolesti

  Autori:
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Urednici
  Malčić, Ivan
  Izdavač: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  ISBN: 953-0-30564-8
  Stranice: od 102 do 123
  Broj referenci: 65
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazana etiologija, patogeneza, klinika i terapija uveitisa. Izvršena je podjela na prednji, intermedijarni i stražnji uveitis. Opisane su kliničke manifestacije na oku kod reumatske groznice, kroničnih reumatskih artritisa (Sjogren, episcleritis, scleritis), zatim kod juvenilnog reumatoidnog artritisa, spondilartropatija, mezenhimopatija i vasculitisa.
  Ključne riječi: oko, reumatske bolesti

 6. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Povijest stomatologije u Hrvatskoj do godine 1948.

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Urednici
  Knežević, Goran
  Izdavač: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  ISBN: 953-96287-0-9
  Godina: 1994
  Stranice: od 8 do 16
  Broj referenci: 34
  Jezik: hrvatski
  Ključne riječi: povijest, stomatologija, Hrvatska

 7. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Stomatološki odjel Medicinskog fakulteta u Zagrebu (1948.-1962.)

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Urednici
  Knežević, Goran
  Izdavač: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  ISBN: 953-96287-0-9
  Godina: 1994
  Stranice: od 17 do 21
  Broj referenci: 10
  Jezik: hrvatski

 8. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Djelovanje udruženja studenata stomatologije od 1948. do 1994.

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Urednici
  Knežević, Goran
  Izdavač: Stomatološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
  ISBN: 953-96287-0-9
  Godina: 1994
  Stranice: od 58 do 60
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Taurodontizam u ispitanika s kariotipom 47,XXY

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Škrinjarić, Ilija
  Poje, Zvonko (37795)
  Vitezić-Misjak, Mira
  Časopis: Journal of Dental Research
  Volumen: 71
  Godina: 1992
  Stranice: od 111 do 0
  Jezik: engleski
  Sažetak: Na uzorku od 24 ispitanika s kariotipom 47,XXY vršena je dijagnostika učestalosti taurodontizma. Na ortopantomogramskim snimkama promatrani su donji molari i vršeno dijagnosticiranje taurodontizma, a prema metodologiji koju je uveo Jorgenson i sur. 1982. Taurodontni kutnjaci nađeni su u 9 od 38 donjih kutnjakakod promatrane 24 osobe s kariotipom 47,XXY. Dobiveni rezultati pokazuju da je učestalost taurodontizma u osoba s viškom spolnog X kromosoma izuzetno visoka (25%). Posljedica promjene fenotipa zuba može biti uzrokovana specifičnim genima na spolnim kromosomima ili djelovanjem nespecifičnog heterokromatina.
  Ključne riječi: Klinefelter sindrom,47,XXY, taurodontizam,spoloni kromosom, geni, zubi, gonosomalna aneuploidia, azospermia, ginekomastija

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Smanjenje resorpcije korjena i alveolarne kosti kod štakora nastalo primjenom BPC-a

  Autori:
  Plančak, Darije
  Brkić, Hrvoje
  Sikirić, Predrag
  Seiwerth, Sven
  Dunđer, Alenko
  Petek, Marijan
  Ručman, R
  Časopis: Journal of Dental Research
  Volumen: 71
  Godina: 1992
  Stranice: od 31 do 0
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom radu promatrano zaštitno je djelovanje novog želučanog peptidnog soka humanog podrijetla (Body Protecting Compound/BPC), Exp.Clin.Gastroenterol.1991. na iatrogeno izazvanu traumu gingive, dezmodonta i zubnog cementa kod štakora. Metode: 30 Wistar štakora oba spola, starosti 4 tjedna podijeljeni su u kontrolnu (7) i eksperimentalnu skupinu (23). Sve životinje nakon iatrogeno izazvane traume tretirane su BPC-om 10 ng/kg i.p. Žrtvovane su 1.,3.,5.,7.,14. i 21 dana kasnije. Pažljiva histološka obrada pokazala je jake antiupalne efekte sa smanjenjem resorpcije korjenova u eksperimentalnoj skupini.
  Ključne riječi: korjen, resorpcija, parodont, kost, cement

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osobitosti oblika zubi u osoba s Klinefelterovim sindromom

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Škrinjarić, Ilija
  Poje, Zvonko (37795)
  Časopis: Liječnički Vjesnik
  Broj: 113
  ISSN: 0024-3477
  Volumen: 1
  Godina: 1991
  Stranice: od 35 do 0
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Na uzorku od 31-og ispitanika s Klinefelterovim sindromom (KS) i adekvatnom kontrolnom skupinom promatrane su razlike u obliku zubi, veličini zubi u meziodistalnom i vestibulooralnom smjeru kao i zastupljenost i učestalost taurodontizma. Rezultati pokazuju da su sve promatrane varijable u skupini ispitanika s KS odstupale istih u kontrolnoj skupini.
  Ključne riječi: zubi, odontometrija, taurodontizam, sploni kromosom, geni, genetika, Klinefelterov sindrom, 47,xxy, gonadna disgeneza

 12. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Osobotosti griznih ploha kutnjaka u jugoslavenske populacije

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Maćešić, Mihajlo (156595)
  Poje, Zvonko (37795)
  Časopis: Journal of Dental Research
  Volumen: 71
  Godina: 1992
  Stranice: od 110 do 0
  Jezik: engleski
  Sažetak: U istraživanju autori analiziraju zastupljenost različitih osobitosti griznih ploha kutnjaka, broj kvržica, fisura, jamica na uzorku jugoslavenske populacije, a koja je brojila 625 ispitanika. Rezultati pokazuju da grizne plohe gornjih prvih kutnjaka imaju rombični izgled, dok je kod drugih i trećih kutnjaka reduciran broj kvržica, a time i izgled griznih ploha. Donji kutnjaci imju izgled fisura u obliku X. Zaključuje se da se osobitosti griznih ploha kutnjaka u jugoslavenske populacije ne razlikuju od istih kod pripadnika bijele rase.
  Ključne riječi: zubi, kutnjaci, grizne plohe, antropologija, morfologija zuba

 13. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vezna čvrstoća polimera i metala ostvarena " Silicoater" postupkom

  Autori:
  Vojvodić, Denis (117756)
  Predanić-Gašparac, Hanzi (38625)
  Brkić, Hrvoje
  Stegić, M
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 27
  Godina: 1993
  Stranice: od 11312 do 0
  Broj referenci: 27
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svrha istraživanja bila je ustanoviti vrijednost veznih čvrstoća dobivenih uporabom silicoater postupka na kod nas najčešće zastupljenim legurama i materijalima za fasetiranje. Na 90 uzoraka podijeljenih u skupine, podvrgnutih utjecaju vode i toplinskim promjenama, ispitane su vrijednosti vezne čvrstoće u kombinacijama ovog postupka s dvije legure i tri materijala za fasetiranje. Silicoater postupak dao je najbolje rezultate u kombinaciji Dentacolor XS materijala za fasetiranje i Auropal legure.
  Ključne riječi: silicoater postupak, silanizacija, granična pukotina, vezna čvrstoća

 14. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Idiopatska trigeminalna neuralgija:petogodišnja studija

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Brajković, Manuela
  Kobler, Pavel
  Macan, Darko
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 1
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 27
  Godina: 1993
  Stranice: od 25 do 33
  Broj referenci: 86
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Retrospektivno smo analizirali povijesti bolesti 70 bolesnika operiranih zbog neuralgije n. trigeminusa (NT) u razdoblju od 5 godina. U 65 bolesnika NT bila je idiopatska, a u preostalih 5 bila je simptomatska. NT druge i treće grane živca zastupljena je podjednako u 31 bolesnika. NT javlja se učestalije kod žena u dobi između 61-70 godine starosti. Svi su operirani, kombinirano konzervativno i kirurški liječeno je 54, a reoperirano 13 bolesnika, od kojih je jedna bolesnica podvrgnuta neuroekshaerezi čak 5 puta.
  Ključne riječi: neuralgija trigeminusa, bol, neuroexhairesis, živac

 15. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ovisnost razine glukoze u krvi o adrenalinu pridodatom lokalnom anestetiku

  Autori:
  Mihelčić, Zlatko
  Keros, Jadranka (98986)
  Arko, Vera
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 27
  Godina: 1993
  Stranice: od 135 do 141
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Istraživanje ovisnosti razine GUK-a o koncentraciji adrenalina dodanom lokalnom anestetiku pri kirurškim zahvatima u ustima zdravih ljudi obuhvatilo je 60 ispitanika oba spola, srednje životne dobi. Prije kirurškog zahvata 30-torici bolesnika je uštrcan lokalni anestetik s adrenalinom, a u kontrolnoj skupini (30) primjenjen je samo lokalni anestetik. Ukupno je obavljeno 180 mjerenja vrijednosti GUK-a. Dobiveni rezultati upućuju na to da mala količina adrenalina (0,025 mg u 2 ml 2% Xylocaina) dodana lokalnom anestetiku ne utječe značajno na koncentraciju glukoze u krvi.
  Ključne riječi: lokalna anestezija, adrenalin, GUK

 16. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prilog proučavanju funkcionalne građe i čvrstine tijela kostura lica

  Autori:
  Keros, Jadranka (98986)
  Bagi, Č
  Muftić, Osman
  Časopis: Collegium Antropologycum
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6134
  Volumen: 15
  Godina: 1991
  Stranice: od 153 do 169
  Broj referenci: 65
  Jezik: engleski
  Sažetak: Istraživanje istiće primjenje i fotoelasticimetrijski postupak kao značajno unapređenje tehnologije istraživanja složenih koštanih struktura kakva je lubanja. Poređivanjem ovako dobivenih rezultata sa ranijim rezultatima dobivenih drugim tehnikama mjerenja (elektrootporne mjerne trake, geometrijski modeli i sl.) dobili smo cjelovitiji uvid u načine prenošenja žvačnih opterečenja sa stražnjeg dijela zubnog luka prenosa u osnovicu moždanog dijela lubanje i u slijepoočnu kost preko zubnog nastavka maksile, koštanog nepca, sponičnog luka i djelomično raonika.
  Ključne riječi: fotoelasticimetrijski postupak, žvačne sile, orofacijalni skelet

 17. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: RTG analiza resorpcije donjeg dijela mandibule

  Autori:
  Čelebić, Asja (115283)
  Valentić-Peruzović, Melita (51462)
  Brkić, Hrvoje
  Prpić-Mehičić, Goranka
  Časopis: Collegium Antropologycum
  Broj: 1
  ISSN: 0350-6134
  Volumen: 16
  Godina: 1992
  Stranice: od 33 do 37
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Cilj ovog istraživanja bio je da se ispita položaj foramena mentale kao stabilne oznake na panoramskim snimkama te da li se može upotrijebiti u kliničkoj procjeni resorpcije alveolarne kosti. Ako udaljenost od mentalnog foramena do donjeg ruba mandibule (MF-LBM) nije zahvaćena resorpcijom, tada se unose udaljenosti od vrha alveolarnog grebena do mentalnog foramena (UBM-MF) i udaljenost od mentalnog foramena do donjeg ruba mandibule (MF-LBM) može koristiti kao index za pravilnu kliničku dijagnozu resorpcije gornjeg dijela. Prema rezultatima se može zaključiti da se donji dio mandibule ne mijenja niti u jednoj od ispitivanih grupa (sa zubima-grupa I, djelomično bezubi - grupa II, totalno bezubi - grupa III).
  Ključne riječi: panoramske snimke, foramen mentale, indeks resorpcije

 18. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Associatione tra solchi palatini negli incisivi superiori e complicanze a carico del parodonto

  Autori:
  Bačić, Miljenko
  Karakaš, Zlatko
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Šutalo, Jozo
  Časopis: Odontology digest
  Broj: 2
  Volumen: 2
  Godina: 1991
  Stranice: od 9 do 10
  Jezik: talijanski
  Sažetak: Palatinalne brazde (PB) rijedak su morfološki defekt gornjih inciziva, često povezan s lokalnom razgradnjom parodonta. Uzorak se sastojao od 1.081 muškarca starosti od 20-22 godine života, a PB bile su zastupljene u 11 slučajeva (1,01%) na petnaest inciziva. U skupini od 634 odrasla muškarca starosti između 35-50 godina sa bolestima parodonta, PB nađene su na 5 (0,79%) inciziva. Bočni incizivi češće su zahvaćeni opisanom anomalijom (75%). Dubina džepova kretala se od 3,8 u mladih muškaraca, a 8,8mm u skupini muškaraca sa parodontnom bolesti na zubima s PB, 1,2 i 1,4mm na incizivima bez nje.
  Ključne riječi: inciziv, anatomija, paradontna bolest, etiologija

 19. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Značenje taurodontizma u oralnoj kirurgiji - prikaz slučaja

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Filipović, Irina
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 25
  Godina: 1991
  Stranice: od 123 do 127
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu je prikazan rijedak slučaj hipertaurodontnog gornjeg drugog predkutnjaka te kirurški pristup prilikom njegove ekstrakcije. Nakon klasičnog pristupa ekstrakciji koji je bio onemogućen masivnošću korijenskog dijela zuba i podminiranošću alveole, prišlo se je alveotomiji.
  Ključne riječi: taurodontizam, ekstrakcija

 20. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učestalost taurodontizma u Hrvatskoj populaciji

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Bagić, Ivana
  Vojvodić, Denis (117756)
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 26
  Godina: 1992
  Stranice: od 79 do 84
  Broj referenci: 35
  Jezik: engleski
  Sažetak: Svrha ovog rada bila je prikazati učestalost taurodontizma u hrvatskoj populaciji. Studija je obradila 678 ispitanika oba spola. Taurodontni zubi pronađeni su u 6 od 579 donjih kutnjaka na uzorku od 339 muškaraca i u 12 od 894 donjih kutnjaka na uzorku od 339 žena. Učestalost taurodontizma u normalnoj hrvatskoj populaciji iznosila je 2,65% i vrlo je slična drugim istraživanjima kod bijele rase.
  Ključne riječi: taurodontizam, korijen zuba, spolni kromosom, zubi, pulpna komora

 21. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Miopska anizometropija:neka klinička i terapijska opažanja

  Autori:
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Čelić, M
  Časopis: Spektrum Augenheilkd
  Volumen: 5
  Godina: 1991
  Stranice: od 172 do 174
  Jezik: engleski
  Ključne riječi: miopska anizometropija, ambliopija, oštrina vida, binokularni vid,

 22. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Stilling-Turk-Duane sindrom:klinička, elektro-okulografska i ehografska opažanja u dijagnozi i terapiji

  Autori:
  Čelić, M
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Šipicky, V
  Časopis: Spektrum Augenheilkd
  Broj: 1
  Volumen: 5
  Godina: 1991
  Stranice: od 21 do 25
  Jezik: engleski

 23. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Ehografska opažanja kod početne proliferativne dijabetičke vitreoretinopatije

  Autori:
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Časopis: Zbl Ophtalmology
  Broj: 3
  Volumen: 135
  Godina: 1991
  Stranice: od 209 do 0

 24. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Evaluation of Some Lateral Cephalometric Methods for Determination of Occlusal Plane Inclination

  Autori:
  Čelebić, Asja (115283)
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Valentić-Peruzović, Melita (51462)
  Vojvodić, Denis (117756)
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 1
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 28
  Godina: 1994
  Stranice: od 11 do 18
  Broj referenci: 37
  Jezik: engleski
  Sažetak: Ovaj rad načinjen je s ciljem da se utvrdi mogućnost korištenja nekih kefalometrijskih kriterija pri određivanju nagiba protetske plohe kod bezubih pacijenata. U tu svrhu mjerenja su izvršena na 60 lateralnih kranijalnih snimaka muških ispitanika s međučeljusnim odnosom - Angle klasa I, bez prethodnog ortodontskog tretmana. Mjerene su dužine ANS-HN; ANS-PNS; HN-IP i N-S te kutevi između navedenih ravnina i okluzalne plohe. Napravljena je deskriptivna statistika i analiza korelacije. Na osnovu dobivenih rezultata potrebno je odbaciti teoriju Sloana i Cooka, a također i Richovu teoriju. Također niti dužina maksilarne, a niti kranijalne baze nema izraženu korelaciju s kutem između tih ravnina i okluzalne plohe. Dakle, dužina ANS-HN, HN-IP, ANS-PNS i N-S ne može se koristiti pri određivanju nagiba protetske plohe, već se u tu svrhu moraju koristiti neke druge metode.
  Ključne riječi: okluzalna ploha, kefalometrija

 25. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Taurodontism and Sex Differences

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Brkić, Hrvoje
  Keros, Jadranka (98986)
  Časopis: Periodicum Biologorum
  Broj: 1
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 109 do 110
  Broj referenci: 11
  Jezik: engleski
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi učestalost i postotak taurodontizma između muških i ženskih ispitanika u Hrvatskoj. U istraživanju je obrađeno 900 ispitanika, 450 muških i 450 ženskih ispitanika. Rezultati su pokazali da je učestalost taurodontizma manja u muškaraca i iznosi 1,77% a u žena 3,55%, ali ta razlika nije statistički značajno različita (p <0,01).
  Ključne riječi: taourodontizam, zubi, spol, pulpna komora

 26. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Vestibulo-oral convexity of tooth crowns in the Croation population

  Autori:
  Keros, Jadranka (98986)
  Brkić, Hrvoje
  Ivanković, Davor
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Časopis: Periodicum Biologorum
  Broj: 1
  ISSN: 0031-5362
  Volumen: 96
  Godina: 1994
  Stranice: od 111 do 114
  Broj referenci: 8
  Jezik: engleski
  Sažetak: Bitna je pretpostavka normalne okluzije da pravilno oblikovani i postavljeni zubi štite okolne i podležeće strukture od prekomjenog i neispravnog oštećenja. Stoga i ispravna konstruiranost i zaobljenost vestibularnih i oralnih ploha zubi omogućuje slijed oblika od zubne krune prema vratu zuba i epitelnom pričvrstku, te pridonosi usklađenoj funkciji zuba, parodonta i vrlo osjetljive alveolarne kosti. Zadaća je naših mjerenja bila da korištenjem većeg broja mjernih točaka /nego je do sada opisano u literaturi/ uznastojimo što točnije odrediti vestibulo-oralnu zakrivljenost zubnih kruna kao čimbenika tzv. samozaštitnih mehanizama. Rad pretpostavlja daljnja istraživanja i usporedbene studije zubi i alveolarne kosti.
  Ključne riječi: zubi, okluzija

 27. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Evaluacija diplomskih radova stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu od 1983. do 1993.

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Vojvodić, Denis (117756)
  Čelebić, Asja (115283)
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 2
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 28
  Godina: 1994
  Stranice: od 121 do 138
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu provedena je bibliometrijska analiza 571-og diplomskog rada iz stručnih predmeta u jedanaestgodišnjem periodu pisanja diplomskih radova na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Uočen je nesrazmjer u kvantitativnim kriterijima između diplomskih radova, dok kvalitativno gledajući prevladavaju stručni i pregledni radovi u odnosu na znanstvene. Tematski najzastupljeniji su radovi iz područja terapije dok preventiva kao bitan zadatak suvremene stomatologije je dosta zanemarena. Temeljem izvršenog istraživanja utvrđene su prosječne vrijednosti za dobar diplomski rad koji je pak uvod u daljnji stručni i znanstveni rad novopečenih doktora stomatologije.
  Ključne riječi: bibliometrija, diplomski rad, studenti, stomatologija

 28. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Djelovanje pušenja duhana na tvrda i meka tkiva usne šupljine

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Keros, Jadranka (98986)
  Mravak-Stipetić, Marinka
  Žiger, Tihomil
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 4
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 28
  Godina: 1994
  Stranice: od 287 do 294
  Broj referenci: 24
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svrha je našeg rada bila istražiti promjene na tvrdim i mekim tkivima usne šupljine. Istraživanjem smo obuhvatili 50 dugogodišnjih pušača cigareta obaju spolova, te 100 nepušača u usporedbenoj skupini, podjednake životne dobi. Pritom smo istraživali devet parametara relativnih za prosudbu stanja zubala i sluznice usne šupljine. Rezultati upućuju da su promjene na tvrdim tkivima /diskoloracije, pigmentacije, zamućenja, erozije cakline, eksponiranog dentina i cementa, te aloplastičnih ispuna/, kao i promjene na mekim tkivima /promjene u gingivi i parodontnim strukturama/, značajno učestalije u pušača nego u nepušača. Loša higijena kao dodatni čimbenik, te posljedično smanjenje pH i učestala kserostomija podlogom su za nastanak zubnog kvara.
  Ključne riječi: duhan, pušenje, usna šupljina

 29. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Postmortalna identifikacija tijela postignuta statusom zubala

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Škavić, Josip
  Strinović, Davor
  Časopis: Acta Stomatologica Croatica
  Broj: 3
  ISSN: 0001-7019
  Volumen: 28
  Godina: 1994
  Stranice: od 231 do 236
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu autori na temelju poznatih pre-mortalnih dentalnih obilježja osobe S.Z. dobivenih od Ministarstva unutarnjih poslova i na temelju klinički potignutih post-mortalnih dentalnih obilježja n.n. osobe za koju se sumnja da je S.Z. vrše usporedbu dobivenih dentalnih podataka u svrhu identifikacije stradale osobe. Iako poznatog spola, autori na temelju metodologije koju je postavio Gustafson vrše identifikaciju dobi. U svrhu identifikacije pomoću zubala, jer druge dijelove tijela nije bilo moguće rabiti, autori se koriste: kliničkim pregledom, fotografijom, rentgenskom tehnikom snimanja te nekim dentalnim antropološkim metodama. Usporedbom svih raspoloživih i dobivenih podataka identificirana je n.n. osoba kao nestala S.Z.
  Ključne riječi: identifikacija, sudska stomatologija, zubi, atropologija

 30. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Urgentna stanja u stomatološkoj ordinaciji

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Mravak-Stipetić, Marinka
  Časopis: Hrvatski stomatološki vjesnik
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0539
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 5 do 7
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu autori prema postojećoj literaturi i američkim studijama daju prikaz najčešćih urgentnih stanja koja se mogu zbiti za vrijeme pružanja stomatološke skrbi, ne osvrčući se na incidente vezane za nesmotrenost članova stomatološkog tima. Ukazuju na neophodnost detaljne anamneze svakog pacijenta kako bi se uvidjela pripadnost rizičnim skupinama te ujedno i održavala stalna pripravnost stomatološkog tima. Također autori daju prikaz terapijskih postupaka i lijekova u slučaju anafilaktičke reakcije kako bi se u što kraćem vremenu primjenila pravilna terapija, izbjegla panika, improvizacija i gubitak dragocjenog vremena.
  Ključne riječi: hitna stanja, antišok, anafilaksa

 31. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prevencija AIDS-a u godini oralnog zdravlja

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Časopis: Hrvatski stomatološki vjesnik
  Broj: 2
  ISSN: 1330-0539
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 31 do 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U "Godini oralnog zdravlja" Svjetska zdravstvena Organizacija (WHO) i Svjetska stomatološka Organizacija (FDI), prevenciju i liječenje AIDS-a svrstavaju u svoje najveće i najbitnije zadatke. Najstrožiji svjetski kriteriji stomatološku struku danas svrstavaju na najviše mjesto rizika od HIV infekcije, pa je i najvažniji zadatak nas pripadnika stomatološkog tima dobra informiranost i dobro provođenje higijensko-epidemioloških mjera zaštite kako bi zaštitili svoje pacijente, a i sebe same.
  Ključne riječi: HIV, AIDS, SIDA, prevencija

 32. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Palatinalni žlijeb kao uzrok koštanog džepa - prikaz slučaja

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Klemenčić, Mladen
  Aurer-Koželj, Jelena
  Časopis: Hrvatski stomatološki vjesnik
  Broj: 3
  ISSN: 1330-0539
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 75 do 78
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu autori opisuju rijedak primjer pojavnosti palatinalnog žlijeba na gornjem desnom središnjem sjekutiću s posljedičnom destrukcijom parodonta i koštanim džepom te načinom njegove sanacije. Autori prilaze kirurškom zahvatu i ugradnji aloplastičnog implantata u svrhu reparacije nestale kosti i učvršćenja zuba u alveoli. Postoperativni tijek pokazuje izuzetno dobre rezultate.
  Ključne riječi: palatinalni žljeb, parodont, implantat

 33. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prosudba učinkovitosti "Klindamicina - Dalacina C" u odontogenim upalama

  Autori:
  Keros, Jadranka (98986)
  Brkić, Hrvoje
  Marinović, Ojdana
  Časopis: Hrvatski stomatološki vjesnik
  Broj: 4
  ISSN: 1330-0539
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 98 do 100
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nakana je ovog istraživanja bila da u suglasju s postojećom literaturom i osobnim iskustvom prikažu učinkovitost "Klindamicina - Dalacin C" u liječenju akutnih odontogenih infekcija. Istraživani uzorak u ovom radu činilo je 30 odraslih ispitanika, i to 17 muškaraca i 13 žena različitih dobnih skupina, koji su imali akutne odontogene / parodontne infekcije, a prethodno nisu bili tretirani medikamentozno. Dobiveni rezultati pokazali su brzo smirivanje odontogene/parodontne infekcije uključujući izostanak svih subjektivnih simptoma te bolju epitelizaciju i regeneraciju vezivnog tkiva nakon kirurškog zahvata.
  Ključne riječi: antibiotik, kemoterapeutik, odontogena upala

 34. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A contribution to the history of spectacles in Croatia

  Autori:
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Časopis: Documenta Ophthalmologica
  ISSN: 0012-4486
  Volumen: 86
  Godina: 1994
  Stranice: od 173 do 189
  Broj referenci: 30
  Jezik: engleski
  Sažetak: Najraniji podaci o naočalama u Hrvatskoj potječu iz 14. stolojeća. Inventari i popisi osobnih stvari istaknutih i uglednih osoba svjedoče o postojanju naočala u nas od 14. st. naovamo. Likovne prikaze naočala i etuia za naočale nalazimo u Hrvatskoj u različitim oblicima; kao vodeni znak na papiru iz 14. st., na srebrnoj oltarnoj pali iz 1477., na slikama, freskama i drvorezima od 15. st. naovamo. Par naočala iz 16.st. čuva se u Splitu (Poljud), a izbor naočala iz 18. i 19. st. u raznim muzejima u Hrvatskoj. U literaturi 17. st. raspravlja se o učinku leće i ametropiji, a latinski i hrvatski nazivi za naočale kao i optičare također se nalaze u to vrijeme.
  Ključne riječi: povijest oftalmologije, Hrvatska, naočale

 35. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: A contribution to the history of spectacles in Croatia

  Autori:
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Časopis: Zbl Ophtalmology
  Broj: 9-10
  ISSN: 0722-9933
  Volumen: 193
  Godina: 1995
  Stranice: od 728 do 728
  Jezik: engleski
  Sažetak: Najraniji podaci o naočalama u Hrvatskoj potječu iz 14. stolojeća. Inventari i popisi osobnih stvari istaknutih i uglednih osoba svjedoče o postojanju naočala u nas od 14. st. naovamo. Likovne prikaze naočala i etuia za naočale nalazimo u Hrvatskoj u različitim oblicima; kao vodeni znak na papiru iz 14. st., na srebrnoj oltarnoj pali iz 1477., na slikama, freskama i drvorezima od 15. st. naovamo. Par naočala iz 16.st. čuva se u Splitu (Poljud), a izbor naočala iz 18. i 19. st. u raznim muzejima u Hrvatskoj. U literaturi 17. st. raspravlja se o učinku leće i ametropiji, a latinski i hrvatski nazivi za naočale kao i optičare također se nalaze u to vrijeme.
  Ključne riječi: povijest oftalmologije, Hrvatska, naočale

 36. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Operativno liječenje nistagmusa i elektronistagmografska analiza rezultata

  Autori:
  Čelić, M
  Dorn, Vjekoslav (10363)
  Voskresensky, Vlasta
  Bubaš, Neda
  Mrazovac, Višnja
  Čelić, M
  Časopis: Oftalmol Croat
  Broj: 3-4
  ISSN: 0353-9881
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 51 do 58
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu analizirani su klinički i ENG nalazi u 40 bolesnika s prirođenim okularnim nistagmusom, većinom bez strabizma i zonom blokade samo u horizontalnom smjeru, tijekom 25 godina, od 1967.do 1992. godine. Većina je operirana po Andersonu (20 bolsesnika), kasnije upotpunjeno po Kestenbaumu u 8 bolesnika, dok je 6 bolesnika operirano odmah po Kestenbaumu s jako izraženim kompenzacijskim položajem. Točnom ENG analizom mogli smo procijeniti rezultate operativnog liječenja. Uvijek je opaženo pomicanje mirne zone u položaj ravno i ravnije i smanjenje intenziteta nistagmusa u svim smjerovima pogleda.

 37. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Duration and types of inhibitory reflexes in individuals with health occlusion and individuals with occlusal interferences

  Autori:
  Čelebić, Asja (115283)
  Valentić-Peruzović, Melita (51462)
  Mađarević, Ratko
  Cifrek, Mario
  Brkić, Hrvoje
  Vojvodić, Denis (117756)
  Naslov zbornika: CroMbes and KoRema Proceedings
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6037-06-0
  Stranice: od 164 do 166
  Skup: 10th International Symposium on Biomedical Engineering '94
  Održan: od 24.11.94 do 26.11.94
  Sažetak: Napravljena je evaluacija trajanja i tipa perioda tišine (SP) u ispitanika s normalnom okluzijom i umjetnom okluzijskom interferencom. EMG signali registrirani su iz 4 mišića elevatora mandibule simultano sa zvukom okluzije na novoj EMGA-1 aparaturi. Zaklučeno je da je metoda registracije SP na ovaj način dovoljno precizna za postavljanje dijagnoze okluzijske interference.

 38. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Periodontal disease and Klinefelter syndrome

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Poje, Zvonko (37795)
  Singer, Zvonimir
  Urednici
  Bakran, Maja
  Martinović, Irena
  Barač, Lovorka
  Naslov zbornika: Book of posters/Knjiga postera
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 5 do 11
  Skup: 11th International Anthropological Poster Conference
  Održan: od 18.06.95
  Sažetak: Ovim radom se željelo ispitati status parodonta u odraslih ispitanika s Klinefelterovim sindromom, a kako bi se dobilo više uvida u djelovanje spolnog X kromosoma na njegovo stanje i izgled. Mjerenja su načinjena na 42 ispitanika s kariotipom 47,XXY i na dvije kontrolne skupine koje su sačinjaval 60 muških i 80 ženskih ispitanika. Rezultati su pokazali da su razlike bile evidentne među grupama, a eksperimentalna skupina bila je zahvačena parodontnom bolešću u 50%. Zahvačenost resorpcije kosti u kontrolnim skupinama bila je manja u odnosu na osobe s Klinefelterovim sindromom (muški 13,33%, ženski 11,25%). Prema učestalosti resorpcije kosti na određenim skupinama zubi, izdvajaju se donji sjekutići i donji pretkutnjaci.

 39. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Hard Palate Size and Shape in 47,XXY Males

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Brkić, Hrvoje
  Poje, Zvonko (37795)
  Urednici
  Bakran, Maja
  Barač, Lovorka
  Martinović, Irena
  Naslov zbornika: Book of posters/Knjiga postera
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 55 do 59
  Skup: 11th International Anthropological Poster Conference
  Održan: od 18.06.95
  Sažetak: Ovim radom se nastojalo pridonjeti boljem poznavanju djelovanja spolnih kromosoma na razvoj oblika i veličine tvrdog nepca. Tom prigodom eksperimentalnu skupinu sačnjivalo je 32 muškarca s kariotipom 47,XXY i 80 muška ispitanika koji su sačinjavali kontrolnu skupinu. Razlike među grupama ( u stražnjoj širini, visini, dužini i obliku tvrdog nepca) bile su statistički značajno različite.

 40. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Malocclusions in males with Klinefelter syndrome

  Autori:
  Poje, Zvonko (37795)
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Singer, Zvonimir
  Urednici
  Bakran, Maja
  Barač, Lovorka
  Martinović, Irena
  Naslov zbornika: Book posters/Knjiga postera
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  Stranice: od 71 do 74
  Skup: 11th International Anthropological Poster Conference
  Održan: od 18.06.95
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja bila je uvidjeti djelovanje spolnog X kromosoma na nastanak i učestalost ortodontskih anomalija u osoba s Klinefelterovim sindromom (KS). Uzorak je činilo 32 ispitanika s KS te 70 muških ispitanika koji su sačinjavali kontrolnu skupinu. Učestalost ortodontskih anomalija povećana je u osoba s KS i iznosi 2:1 u odnosu na kontrolnu skupinu. Može se konstatirati da su ortodontske anomalije učestala pojava u osoba s KS, a osobito primarna kompresija, progenija i dijastema medijana.

 41. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pomen in način ohranjanja prostora v opornih conah

  Autori:
  Poje, Zvonko (37795)
  Štefanac-Papić, Jadranka
  Naslov zbornika: Zbornik predavanja
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenia
  Godina: 1994
  Stranice: od 57 do 62
  Skup: "Rantovi dnevi" Ljubljana
  Održan: od 29.09.94 do 01.10.94
  Sažetak: Zubi mliječne denticije imaju važnu ulogu pri žvakanju i govoru, a također sudjeluju pri rastu i razvoju alveolarne kosti i čeljusti. Svaki mliječni zub pri tome ima vrlo važnu ulogu u svom području u kojem se nalazi. U ovom radu autori prikazuju posljedice okluzije, nastale preranim gubitkom zubi stražnjeg segmenta kao i mogućnost njihove prevencije.
  Ključne riječi: zub, ortodontska anomalija, prevencija

 42. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Interceptivni ortodontski aparati - Kliničko-laboratorijski pristup

  Autori:
  Štefanac-Papić, Jadranka
  Poje, Zvonko (37795)
  Naslov zbornika: Zbornik predavanja
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenia
  Godina: 1994
  Stranice: od 135 do 141
  Skup: "Rantovi dnevi" Ljubljana
  Održan: od 29.09.94 do 01.10.94
  Sažetak: Interceptivna orthodontska terapija najviše se rabi pri mliječnoj i mješanoj denticiji. Njezina primjena je vrlo jednostavna a pritom dolazi do vrlo brze korekcije anomalija tijekom rasta i razvoja. Interceptivnu ortodontsku terapiju mogu obnašati ortodonti, dječiji stomatolozi, parodontolozi i stomatolozi. U radu mi prikazujemo primjenu, ortodontski tretman i ulogu specijaliste ortodonta, ortodontskog tehničara, kao i laboratorijsku izradu aparata.
  Ključne riječi: ortodoncija, aparati

 43. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Labioincizivni in retroincizivni loki v snemnih ploščah

  Autori:
  Poje, Zvonko (37795)
  Stegić, M
  Naslov zbornika: Zbornik predavanja
  Jezik: slovenski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenia
  Godina: 1994
  Stranice: od 173 do 179
  Skup: "Rantovi dnevi" Ljubljana
  Održan: od 29.09.94 do 01.10.94
  Sažetak: Rabljenjem labioincizivnih i retroincizivnih lukova moguća je rotacija zuba kao i njegovo pomicanje u pravilniji položaj prema naprijed odnosno prema natrak. Za ispravljanje rotiranih i loše položenih zubi rabe se različiti lukovi i ortodontski aparati. Uporabom lukova u kliničkoj praksi, a opisanih u ovom radu postižu se optimalni rezultati.
  Ključne riječi: zub, ortodoncija, aparati

 44. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Taurodontizam u ispitanika s kariotipom 47,xxy,

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Škrinjarić, Ilija
  Poje, Zvonko (37795)
  Vitezić-Misjak, Mira
  Naslov zbornika: J Dent Res 1992
  Jezik: engleski
  Mjesto: Noordwijkerhout, Nizozemska
  Godina: 1991
  Stranice: od 111 do 0
  Skup: Continental European Division /28th Annual Meeting
  Održan: od 06.12.91 do 08.12.91
  Sažetak: Na uzorku od 24 ispitanika s kariotipom 47,XXY vršena je dijagnostika učestalosti taurodontizma. Na ortopantomogramskim snimkama promatrani su donji molari i vršeno dijagnosticiranje taurodontizma, a prema metodologiji koju je uveo Jorgenson i sur. 1982. Taurodontni kutnjaci nađeni su u 9 od 38 donja kutnjaka kod promatrane 24 osobe s kariotipom 47,XXY. Dobiveni rezultati pokazuju da je učestalost taurodontizma u osoba s viškom spolnog X kromosoma izuzetno visoka (25%). Posljedica promjene fenotipa zuba može biti uzrokovana specifičnim genima na spolnim kromosomima ili djelovanjem nespecifičnog heterokromatina.
  Ključne riječi: Klinefelter sindrom, 47,xxy, taurodontizam, spolni kromosom, geni, zubi, gonosomalna aneuploidija, azospermija, ginekomastija

 45. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Izgled i veličina zuba u 47,xxy- Klinefelter sindrom

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Poje, Zvonko (37795)
  Singer, Zvonimir
  Naslov zbornika: Abstract book
  Mjesto: Ksiaž, Poljska
  Godina: 1992
  Stranice: od 14 do 0
  Skup: Evropski Protetski kongres /16 th Annual Conference and 40th Prosthodontic Conference
  Održan: od 02.09.92 do 05.09.92
  Sažetak: Eksperimentalnu skupinu činio je 31 ispitanik (47,XXY / KS) čiji su rezultati komparirani kontrolnom skupinom (46,XY). Svrha ove studije bila je ispitati grizne površine kutnjaka, meziodistalne i vestibulooralne dimenzije zubi gornje i donje čeljusti i učestalost taurodontizma kod osoba s kariotipom 47,XXY. Rezultati studije pokazuju da je veličina stalnih zubi u osoba s (KS) bila veća nego u kontrolne skupine, osobito prvih trajnih kutnjaka, donjih sjekutića i drugih predkutnjaka. Grizne plohe kutnjaka razlikuju se od istih kod kontrolne skupine. Učestalost taurodontizma kod stalnih donjih kutnjaka vrlo je visoka (25%).
  Ključne riječi: zubi, taurodontizam, Klinefelter sindrom, 47,xxy, geni, sploni kromosom, gonosomna aneuploidija, ginekomastija, azospermija

 46. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Protetska ploha u muškaraca s kariotipom 47,xxy

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Čelebić, Asja (115283)
  Poje, Zvonko (37795)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Milano, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Evropski Protetski kongres /17 Annual Conference
  Održan: od 15.10.93 do 17.10.93
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja bila je ispitati djelovanje spolnog X kromosoma na okluzalnu plohu (OLs). Mjerenje je načinjeno na 35 lateralnih Rtg snimaka glave u osoba s kariotipom 47,XXY i 60 muških ispitanika, a prema metodologiji Solowa. Razlike u položaju okluzalne plohe u osoba s kariotipom 47,XXY posljedica su razvojnih promjena gornje i donje čeljusti i toliko su velike da ih stećeni čimbenici tijekom života nemogu kompenzirati.
  Ključne riječi: Protetska ploha, kraniofacijalna morfologija, okluzija, spolni kromosom, Klinefelter sindrom, 47,xxy, ginekomastija, azospermija

 47. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Taurodontizam i spolne razlike

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Keros, Jadranka (98986)
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 70 do 0
  Skup: 16.Kongres Anatoma " Alpe Jadran "
  Održan: od 20.05.93 do 23.05.93
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja bila je ispitati učestalost i zastupljenost taurodontizma između pripadnika muškog i ženskog spola u Hrvatskoj populaciji. Uzorak je činilo 450 muških i 450 ženskih ispitanika, odnosno njihove ortopantomogramske snimke s kojih je vršeno dijagnosticiranje taurodontizma prema metodologiji Shifmana i Channanela. Taurodontni zubi nađeni su u 8 (1,77%) muških i 16 (3,55%) ženskih ispitanika. Učestalost taurodontizma u skupini muških i ženskih iznosila je 2,66%. Razlika prema spolu nije bila statistički značajno različita.
  Ključne riječi: zubi, taurodontizam, spolni kromosom, spol

 48. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Vestibulo-oralna ispupčenost zubne krune u Hrvatskoj populaciji

  Autori:
  Keros, Jadranka (98986)
  Brkić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 71 do 0
  Skup: 16.Kongres Anatoma " Alpe Jadran "
  Održan: od 20.05.93 do 23.05.93
  Sažetak: Autori su razradili postupak za određivanje vestibulo-oralne zakrivljenosti zubnih kruna na tri razine, te su na velikom broju uzoraka istraživali zubne krune Sjeverno Hrvatske populacije. Pri tome su utvrđene izrazitije konveksnosti vestibularnih i oralnih površina gornjih zubi nego što je zabilježeno u istraživanjima drugih autora. Ti su nalazi anačajni u istraživanju slijeda oblika, a posebice opterečenja svih podležečih struktura, parodonta, vrlo osjetljive alveolarne kosti, što je u neprijepornoj vezi sa samozaštitnim osobinama zubi.
  Ključne riječi: zubi, morfologija zuba, zubna kruna

 49. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Rentgenkefalometrijska analiza ispitanika s Klinefelterovim sindromom

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Poje, Zvonko (37795)
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 60 do 61
  Skup: Prvi Kongres Hrvatskog Ortodontskog Društva s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 30.09.93 do 03.10.93
  Sažetak: U radu je ispitivan izgled i veličina kraniofacijalnog kompleksa na uzorku od 35 ispitanika s Klinefelterovim sindromom (KS) te kompariran s uzorkom od 60 muška ispitanika koji su činili kontrolnu skupinu. Dvadesetčetiri kutne i 18 dužinskih vrijednosti mjerene su kod svakog ispitanika. Rezultati pokazuju razlike kraniofacijalnog sustava u osoba s KS prema kontrolnoj skupini. Najveće razlike zabilježene su izgledu i veličini baze lubanje. Vrlo rane promjene kraniofacijalnog sustava u ispitanika s kariotipom 47,XXY, ne mogu biti kompenzirane tijekom rasta i razvoja lubanje.
  Ključne riječi: Kraniofacijalna morfologija, Klinefelter sindrom, 47,xxy, spolni kromosom, azospermija, ginekomastija

 50. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Morfološke karakteristike tvrdog nepca u ispitanika s Klinefelterovim sindromom

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Brkić, Hrvoje
  Poje, Zvonko (37795)
  Vitezić-Misjak, Mira
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 58 do 59
  Skup: Prvi Kongres Hrvatskog Ortodontskog Društva s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 30.09.93 do 03.10.93
  Sažetak: U radu je promatrana dužina i izgled tvrdog nepca sa 26 gipsana modela ispitanika s kariotipom 47,XXY (KS) i kontrolne skupine od 80 ispitanika, prema metodologiji Korkhausa i Poja. Rezultati pokazuju mnogo različitosti u ispitanika s KS u odnosu na morfologiju i veličinu nepca kontrolne skupine. Te promjene rezultat su specifičnog rasta gornje čeljusti kao dijela kraniofacijalnog sustava u ispitanika s KS. Rezultat takvih promjena tvrdog nepca vjerojatno je posljedica gena smještenih na X kromosomu odnosno heterokromatinu koji imaju svoje djelovanje na rast i razvoj kraniofacijalnog skeleta.
  Ključne riječi: tvrdo nepce, gornja čeljust, kraniofacijalna morfologija, Klinefelter sindrom, spolni kromosom, 47,xxy, azospermija, ginekomastija

 51. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učestalost ortodontskih anomalija u ispitanika s Klinefelterovim sindromom

  Autori:
  Poje, Zvonko (37795)
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Brkić, Hrvoje
  Vitezić-Misjak, Mira
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 56 do 57
  Skup: Prvi Kongres Hrvatskog Ortodontskog Društva s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 30.09.93 do 03.10.93
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja bila je promotriti djelovanje spolnog X kromosoma na nastanak i učestalost ortodontskih anomalija kod osoba s Klinefelterovim sindromom (KS). Uzorak je činilo 32 ispitanika s KS te 70 muških ispitanika koji su sačinjavali kontrolnu skupinu. Učestalost ortodontskkih anomalija povećana je u osoba s KS i iznosi 2:1 u odnosu na kontrolnu skupinu. Može se konstatirati da su ortodontske anomalije učestala pojava u osoba s KS, a osobito primarna kompresija, progenija i dijastema medijana.
  Ključne riječi: ortodoncija, progenija, primarna kompresija, diastema mediana, Klinefelter sindrom, spolni kromosom, 47,xxy, azospermija, ginekomastija

 52. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Labioincizivni i retroincizivni lukovi u ploči

  Autori:
  Poje, Zvonko (37795)
  Stegić, M
  Naslov zbornika: knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Prvi Kongres Hrvatskog Ortodontskog Društva s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 30.09.93 do 03.10.93
  Sažetak: U svrhu ortodontske terapije primjenjeno je više od tri tisuće lukova u pločama kod adekvatnih pacijenata tijekom osmogodišnjeg razdoblja. Analiza je pružila bolji uvid u indikaciju lukova, a klinička primjena pokazala je optimalne rezultate. Konstrukcija naprava je jednostavnija za izradu i primjenu.
  Ključne riječi: ortodoncija, sjekutići

 53. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učestalost ortodontskih anomalija u ispitanika s Klinefelterovim sindromom

  Autori:
  Poje, Zvonko (37795)
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Brkić, Hrvoje
  Vitezić-Misjak, Mira
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: Prvi Kongres Hrvatskog Ortodontskog Društva s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 30.09.93 do 03.10.93
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja bila je promotriti djelovanje spolnog Xkromosoma na nastanak i učestalost ortodontskih anomalija u osobas Klinefelterovim sindromom (KS). Uzorak je činilo 32 ispitanikas KS te 70 muških ispitanika koji su činili kontrolnu skupinu. Učestalost ortodontskih anomalija povečana je u osoba s KS iiznosi 2:1 u odnosu na kontrolnu skupinu. Može se konstatirati dasu ortodontske anomalije učestala pojava u osoba s KS, a osobitoprimarna kompresija, progenija, dijastema medijana.
  Ključne riječi: ortodoncija, progenija, primarna kompresija, dijastema medijana, Klinefelter sindrom, 47,xxy, spolni kromosom, azospermija

 54. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Trajanje EMG perioda tišine kod ispitanika s normalnom okluzijom i umjetnom okluzijskom interferencijom

  Autori:
  Čelebić, Asja (115283)
  Valentić-Peruzović, Melita (51462)
  Brkić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 47 do 48
  Skup: Prvi Kongres Hrvatskog Ortodontskog Društva s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 30.09.93 do 03.10.93
  Sažetak: U 30 ispitanika s normalnom okluzijom, Angle klasa 1, izvršeno je mjerenje latencije i trajanja silent perioda (SP) na m.temoralisu i m.masseteru, prije i nakon aplikacije umjetne okluzijske interference. Za sve ispitivane mišiće trajanje SP-a je značajno duže nakon postavljanja interference, a javljaju se i različiti oblici podvostručenih ili trostrukih perioda tišine. Dobiveni rezultati pokazuju da bi se ova metoda mogla primjenjivati u evaluaciji stabilnosti okluzije i dijagnostici okluzijske interference.
  Ključne riječi: elektromiografija, period tišine, okluzijska interferenca

 55. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Inhibitorni refleksi u ciklusu otvaranje-zatvaranje-sudar zuba, u nosilaca totalnih proteza

  Autori:
  Čelebić, Asja (115283)
  Valentić-Peruzović, Melita (51462)
  Brkić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Book Abstract
  Jezik: engleski
  Mjesto: Milano, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 83 do 0
  Skup: Evropski Protetski kongres /17 Annual Conference
  Održan: od 15.10.93 do 17.10.93
  Sažetak: Inhibitorni refleksi u nosilaca totalnih proteza nisu bili često predmetom istraživanja, za razliku od normalnih ispitanika ili ispitanika s disfunkcijom TMJ. Napravljeno je po 10 EMG registracija za svakog od 20 ispitanika s totalnim protezama i 60 s prirodnim zubima te je izvršena obrada i statistička analiza. Signifikantno duži periodi EMG tišine (silent period) - latencije (p<0,01) i trajanja (p<0,01) pojavili su se u ispitanika s totalnim protezama, a isto tako i kvalitativno različiti u obliku dvostrukog, trostrukog ili kao deprimirana aktivnost ispitivanih mišića.
  Ključne riječi: totalne proteze, period tišine, EMG, oblici inhibicijskog refleksa,

 56. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Oralna temperatura u različitim dobnim grupama

  Autori:
  Čelebić, Asja (115283)
  Brkić, Hrvoje
  Valentić-Peruzović, Melita (51462)
  Naslov zbornika: Book Abstracts
  Jezik: engleski
  Mjesto: Geneve, Švicarska
  Godina: 1991
  Stranice: od 234 do 0
  Skup: Evropski Protetski Kongres /15th Annual Conference of European Prosthodontic Association
  Održan: od 04.09.91 do 07.09.91
  Sažetak: Vršeno je mjerenje oralne temperature u dvije izabrane grupe ispitanika - do 25 godina i starijih od 50 godina. Temperatura je mjerena u bukalnom sulkusu iznad inciziva, premolara i molara gornje čeljusti, analogno i u donjoj čeljusti te ispod jezika, na vrhu i u dorzumu jezika, i tvrdom nepcu. Mjerenje je vršeno pomoću termočlanka (Cu-Const).
  Ključne riječi: oralna temperatura, termočlanci, lokalni termo-nalaz,

 57. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dužina centralnih gornjih inciziva određena nekim antropometrijskim parametrima

  Autori:
  Čelebić, Asja (115283)
  Kraljević, Krešimir
  Stipetić, Jasmina
  Valentić-Peruzović, Melita (51462)
  Brkić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Absrtact book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Geneve, Švicarska
  Godina: 1991
  Stranice: od 161 do 0
  Skup: Evropski Protetski Kongres /15th Annual Conference of European Prosthodontic Association
  Održan: od 04.09.91 do 07.09.91
  Sažetak: Željelo se evaluirati metodu prema kojoj je udaljenost od papillae incisivae (IP) do foveolae pallatinae (FP), kao anatomskih oznaka nepca, podjeljena sa faktorom 4 jednaka iznosu duljine frontalnih gornjih inciziva. Izmjerena je dužina 115 prirodnih i 105 umjetnih zuba, kao i udaljenosti IP-FP. Te su varijable stavljene u omjer da bi se dobio relativni faktor. Potvrđena je predpostavka, iako su vrijednosti faktora za prirodne zube 4,44, a za umjetne 4,34 u našoj populaciji.
  Ključne riječi: duljina centralnog sjekutića, relevantni faktor, izbor zuba, duljina nepca

 58. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hard palate size and shape in 47,XXY males

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Brkić, Hrvoje
  Poje, Zvonko (37795)
  Urednici
  Barišić, Igeborg
  Naslov zbornika: Final programme and abstract book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 64 do 65
  Skup: 1. Hrvatski kongres humane genetike s međunarodnim sudjelovanjem
  Održan: od 22.09.94 do 25.09.94
  Sažetak: Ovim radom se nastojalo pridonjeti boljem poznavanju djelovanja spolnih kromosoma na razvoj oblika i veličine tvrdog nepca. Tom prigodom eksperimentalnu skupinu sačnjivalo je 32 muškarca s kariotipom 47,XXY i 80 muška ispitanika koji su sačinjavali kontrolnu skupinu. Razlike među grupama ( u stražnjoj širini, visini, dužini i obliku tvrdog nepca) bile su statistički značajno različite.

 59. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Parodontna bolest u ispitanika s Klinefelterovim sindromom

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Poje, Zvonko (37795)
  Singer, Zvonimir
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 86 do 86
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Ovim radom se željelo ispitati status parodonta u odraslih ispitanika s Klinefelterovim sindromom, a kako bi se dobilo više uvida u djelovanje spolnog X kromosoma na njegovo stanje i izgled. Mjerenja su načinjena na 42 ispitanika s kariotipom 47,XXY i na dvije kontrolne skupine koje su sačinjaval 60 muških i 80 ženskih ispitanika. Rezultati su pokazali da su razlike bile evidentne među grupama, a eksperimentalna skupina bila je zahvačena parodontnom bolešću u 50%. Zahvačenost resorpcije kosti u kontrolnim skupinama bila je manja u odnosu na osobe s Klinefelterovim sindromom (muški 13,33%, ženski 11,25%). Prema učestalosti resorpcije kosti na određenim skupinama zubi, izdvajaju se donji sjekutići i donji pretkutnjaci.

 60. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Djelovanje duhana na tvrda i meka tkiva usne šupljine

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Mravak-Stipetić, Marinka
  Keros, Jadranka (98986)
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stimatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 18 do 18
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Svrha je našeg rada bila istražiti promjene na tvrdim i mekim tkivima usne šupljine. Istraživanjem smo obuhvatili 50 dugogodišnjih pušača cigareta obaju spolova, te 100 nepušača u usporedbenoj skupini, podjednake životne dobi. Pritom smo istraživali devet parametara relativnih za prosudbu stanja zubala i sluznice usne šupljine. Rezultati upućuju da su promjene na tvrdim tkivima /diskoloracije, pigmentacije, zamućenja, erozije cakline, eksponiranog dentina i cementa, te aloplastičnih ispuna/, kao i promjene na mekim tkivima /promjene u gingivi i parodontnim strukturama/, značajno učestalije u pušača nego u nepušača. Loša higijena kao dodatni čimbenik, te posljedično smanjenje pH i učestala kserostomija podlogom su za nastanak zubnog kvara.

 61. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Procjena efikasnosti "Clindamycina - Dalacin C" u odontogenim infekcijama

  Autori:
  Keros, Jadranka (98986)
  Brkić, Hrvoje
  Marinović, Ojdana
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 33 do 33
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Nakana je ovog istraživanja bila da u suglasju s postojećom literaturom i osobnim iskustvom prikažu učinkovitost "Klindamicina - Dalacin C" u liječenju akutnih odontogenih infekcija. Istraživani uzorak u ovom radu činilo je 30 odraslih ispitanika, i to 17 muškaraca i 13 žena različitih dobnih skupina, koji su imali akutne odontogene / parodontne infekcije, a prethodno nisu bili tretirani medikamentozno. Dobiveni rezultati pokazali su brzo smirivanje odontogene/parodontne infekcije uključujući izostanak svih subjektivnih simptoma te bolju epitelizaciju i regeneraciju vezivnog tkiva nakon kirurškog zahvata.

 62. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Dentalna identifikacija

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Škavić, Josip
  Strinović, Davor
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: U radu autori na temelju poznatih pre-mortalnih dentalnih obilježja osobe S.Z. dobivenih od Ministarstva unutarnjih poslova i na temelju klinički potignutih post-mortalnih dentalnih obilježja n.n. osobe za koju se sumnja da je S.Z. vrše usporedbu dobivenih dentalnih podataka u svrhu identifikacije stradale osobe. Iako poznatog spola, autori na temelju metodologije koju je postavio Gustafson vrše identifikaciju dobi. U svrhu identifikacije pomoću zubala, jer druge dijelove tijela nije bilo moguće rabiti, autori se koriste: kliničkim pregledom, fotografijom, rentgenskom tehnikom snimanja te nekim dentalnim antropološkim metodama. Usporedbom svih raspoloživih i dobivenih podataka identificirana je n.n. osoba kao nestala S.Z.

 63. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cranial base in males with Klinefelter syndrome

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Poje, Zvonko (37795)
  Singer, Zvonimir
  Naslov zbornika: Journal of Dental Research
  Jezik: engleski
  Mjesto: Alexandria, USA
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0022-0345
  Stranice: od 581 do 581
  Skup: 73rd General Session and Exhibition of the IADR
  Održan: od 28.07.95 do 01.08.95
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja bila je prikazati djelovanje spolnog X kromsoma na rast i razvoj baze lubanje na uzorku od 35 ispitanika s Klinefelterovim sindromom. Kontrolnu skupinu je sačinjavalo 60 muških studenata. Rentgenske snimke su načinjene u habitualnoj ukluziji, a očitavanje baze lubanje načinjeno je prema metodologiji Solowa. Rezultati su pokazali da su baza lubanje (n-s), klivus (s-ba) i kut baze lubanje (n-s-ba) bili statistički značajno manji u osoba s Klinefelterovim sindromom.

 64. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Hard palate size and shape in 47,XXY males

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Brkić, Hrvoje
  Poje, Zvonko (37795)
  Urednici
  Skalerič, Uroš
  Naslov zbornika: Abstracts book
  Jezik: engleski
  Mjesto: Ljubljana, Slovenia
  Godina: 1995
  Stranice: od 112 do 112
  Skup: 32nd Meeting of Continental European Division
  Održan: od 15.09.95 do 16.09.95
  Sažetak: Ovim radom se nastojalo pridonjeti boljem poznavanju djelovanja spolnih kromosoma na razvoj oblika i veličine tvrdog nepca. Tom prigodom eksperimentalnu skupinu sačnjivalo je 32 muškarca s kariotipom 47,XXY i 80 muška ispitanika koji su sačinjavali kontrolnu skupinu. Razlike među grupama ( u stražnjoj širini, visini, dužini i obliku tvrdog nepca) bile su statistički značajno različite.

 65. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Parodontni status u pacijenata s fiksnoprotetskim radovima

  Autori:
  Babić, Živko
  Plančak, Darije
  Ivaniš, T
  Mehulić, K
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 152 do 152
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Da bi se ocjenilo stanje parodonta u fiksnoprotetski saniranoj populaciji pregledano je 37 pacijenata saniranih na Zavodu za fiksnu protetiku. Pritom su ocijenjeni standardni parodontni parametri. Kao kontrolna skupina pregledane su osobe bez protetskih radova. Rezultati su pokazali patološki nalaz parodonta u većine protetski saniranih ispitanika, koji međutim, nije značajno jači u odnosu na kontrolonu skupinu.

 66. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Kliničko istraživanje oštećenja rčvališta višekorjenih zuba u ispitanika s parodontnom bolesti

  Autori:
  Plančak, Darije
  Jorgić-Srđak, K
  Domić, A
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 84 do 84
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Svrha ovog rada bila je klinička procjena učestalosti oštećenja račvališta višekorjenih zubi kod ispitanika s parodontnom bolesti. Ipitivanje je obuhvatilo 122 ispitanika prosječne dobi od 36. godina s ukupno 700 kutnjaka. Oštećenje je registrirano kod 304 kutnjaka (43,43%) i to u gornjoj čeljusti 160 (43,48%), a u donjoj kod 144 (43,37%). Dobiveni rezultati upućuju na visoku učestalost oštećenja račvališta ustanovljeno kliničkim pregledom.

 67. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Izolirane gingivne recesije na prednjim zubima gornje i donje čeljusti

  Autori:
  Jorgić-Srđak, K
  Plančak, Darije
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 77 do 77
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Svrha ovog rada bila je analizirati povezanost najčešćih etioloških faktora s pojavom i intenzitetom izolirane gingivne recesije interkaninog segmenta gornje i donje čeljusti kod 149 ispitanika s izoliranom recesijom samo na jednom zubu. Ispitivanje je pokazalo da su okluzijsko opterećenje, malpozicija zuba i navlačenje frenuluma (p<0,005) podjednako važni faktori u procesu recesije gingive, dok preostale ispitivane varijable nisu pokazale značajnu povezanost.

 68. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Utjecaj trošenja kutnjaka na dimenzije endodoncijskog prostora

  Autori:
  Keros, Jadranka (98986)
  Brkić, Hrvoje
  Mihelčić, Zlatko
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 101 do 101
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Istraživanje je obavljeno sa 150 ekstrahiranih kutnjaka od kojih je 100 imalo izrazitu abraziju, a ostalih 50 je bilo bez znakova abrazije. Rezultati upućuju da suženje zbne šupljine i korijenskih kanala nastaje zavisno o stupnju trošenja zubne površine. No, raspodjela tako odloženog dentina ukazuje da je njegovo odlaganje najveće na dnu zubne šupljine odnosno nasuprot primarnog djelovanja sila. To znači da ono nije posljedica izravnog djelovanja sila na zubnu površinu, nego je rezultat sumiranja povratne sprege sila, što nastaju zajedničkim djelovanjem koštane tvar, parodontnog ligamenta i cementa korijena.

 69. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Učinkovitost transkutane stimulacijske analgezije u stomatološkim zahvatima

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Keros, Jadranka (98986)
  Božičević, Dubravko
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 32 do 32
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Autori su na uzorku od 180 ispitanika vrednovali transkutalnu stimulacijsku analgeziju. Pritom je 90 ispitanika bilo podvrgnuto zahvatu TSA, a 90 ispitanika je činilo usporedbenu skupinu. Obje su skupine ispitanika izjednačene prema životnoj dobi, spolu i stručnoj spremi, pa uzorak predstavlja ekvivalentne parove. Iz načinjenih ispitivanja slijedi da TSA ima indikacijsko područje u bolesnika neprikladnih za uvriježeno farmakološko analgezijsko liječenje npr. pri alergijskoj reakciji na lijek u hepatopata i sl. Autori nadalje smatraju da su uspjeli pronaći primjeren model akutne boli i time mogućnost općenite prosudbe analgezijskih vrijednosti TSA.

 70. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The influence of molar abrasion on the morphology pulpal cavitiy

  Autori:
  Keros, Jadranka (98986)
  Brkić, Hrvoje
  Mihelčić, Zlatko
  Naslov zbornika: Anatomischen Anzeiger-Annals of Anatomy
  Jezik: engleski
  Mjesto: Graz, Austrija
  Godina: 1995
  Stranice: od 177
  Skup: Versammlung der Anatomischen Gesellschaft
  Sažetak: Istraživanje je obavljeno na 140 ekstrahiranih gornjih i donjih kutnjaka bolesnika obaju spolova. Pritom je itrošenost 3. stupnja imalo 40 kutnjaka, istrošenost 2. stupnja 50 kutnjaka, a preostalih je 50 kutnjaka činilo usporedbenu skupinu. Obavljena su okomita ivodoravna mjerenja, pri čemu je okomita mjerna linija sezala od površine grizne plohe do račvišta korijenova dajući nam podatke o visini pulpne komorice, dok su nam vodoravna mjerenja dala podatke o širini zubne šupljine te debljini njezine mezijalne i distalne stijenke. Načinjene su i elektronskomikroskopske snimke abradiranih površina i nataloženog sekundarnog dentina. Rezultati su pokazali da je odlaganje dentina očekivana reakcija na trošenje zuba. Ono je međutim bilo izrazitije u vertikalnom nego u horizontalnom smjeru, a veće su količine novostvorenog dentina nađene na dnu nego na krovu zubne šupljine. To upućuje na potrebu daljnjih biomehaničkih analiza, jer je očito da sile što djeluju pri trošenju zuba imaju i svoju povratnu spregu kao odgovor potpornih struktura zuba, posebice kosti na pritisak što dolazi s grizne plohe.

 71. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Occlusal plane in 47,XXY males

  Autori:
  Brkić, Hrvoje
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Čelebić, Asja (115283)
  Poje, Zvonko (37795)
  Naslov zbornika: The proceedings of the European prosthodontic association
  Jezik: engleski
  Mjesto: Milano, Italija
  Godina: 1993
  Stranice: od 92 do 92
  Skup: Evropski Protetski kongres /17 Annual Conference
  Održan: od 15.10.93 do 17.10.93

 72. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Širina donjih sjekutića u ispitanika Južne Dalmacije

  Autori:
  Njemirovskij, Vera (33484)
  Radović, Zdenka
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 31
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94

 73. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Život i djelo Eduarda Radoševića (1884-1939)

  Autori:
  Kaić, Zvonimir (19714)
  Urednici
  Knežević, Goran
  Naslov zbornika: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa - program i knjiga sažetaka
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-96271-0-9
  Stranice: od 29
  Skup: 1. Svjetski kongres hrvatskih stomatologa
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Eduard Radošević prošao je razvojni put od liječnika opće praksa, specijaliste stomatologa do nastavnika i istraživaća. Studij medicine završio je u Beču, a specijalizaciju iz stomatologije u Berlinu. Godine 1922. bila mu je povjerena nastava iz stomatologije i zubarstva na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. E.R. je zastupao stav oslanjanja na fizikalnu kemiju, fiziologiju, matematiku i na druge prirodne znanosti u istraživačkom i praktičnom radu u stomatologiji. Zub je promatrao kao membranski sustav, a pojave u njemu nastojao je objsniti na temelju zasada fizikalne kemije. Životno djelo "Fiziologija i patologija zuba" tiskano je u Zagrebu 1935. godine.

 74. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Osobitosti kraniofacijalnog kompleksa u osoba s Klinefelterovim sindromom
  Fakultet: Stomatološki fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Datum obrane: 06.12.92
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 112
  Sažetak: Svrha ovog istraživanja bila je usporediti morfološke osobitosti kraniofacijalnog sustava u osoba s Klinefelterovim sindromom (KS) i kontrolne skupine, a prema metodologiji koju su postavili Korkhaus, Poje, Salzmann i Solow. Uzorak je sačinjavalo 35 odraslih ispitanika s Klinefelterovim sindromom i kontrolna skupina koju je činilo 4O ženskih i 6O muških ispitanika. Zaključno, osobe s Klinefelterovim sindromom pokazuju znatna odstupanja u području viscerokranijuma i neurokranijuma.
  Ključne riječi: Klinefelter sindrom, 47,xxy, spolni kromosom, geni, gonosomna aneuploidija, kraniofacijalni sustav, azospermija, ginekomastija.


 75. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Prosudba učinkovitosti "Klindamycina - Dalacina C" u odontogenim infekcijama
  Ustanova: Hrvatski liječnički zbor
  Godina: 1995


 76. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Pomen in način ohranjanja prostora v opornih conah
  Ustanova: Medicinski fakultet u Ljubljani
  Godina: 1994


 77. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Interceptivni ortodontski aparati - Kliničko-laboratorijski pristup
  Ustanova: Medicinski fakultet u Ljubljani
  Godina: 1994


 78. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Labioincizivni in retroincizivni loki v snemnih ploščah
  Ustanova: Medicinski fakultet u Ljubljani
  Godina: 1994


 79. Tip rada: Pozvano predavanje

  Naslov: Odgovor parodonta na fiksnoprotetske konstrukcije
  Ustanova: Stomatološki fakultet Sveučilišta
  Godina: 1994MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr