SVIBOR - Projekt broj: 3-02-436

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-02-436


TOPOGRAFIJA I ANATOMIJA APEKSNE ZONE KORJENSKOG KANALA


Glavni istraživač: MARIČIĆ, BRANIMIR (69464)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 11
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Medicinski fakultet, Rijeka (62)
Odjel/Zavod: Katedra XXVI za dentalnu patologiju i stomatološku protetiku
Adresa: Ul. Braće Branchetta 20
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 51-33-22
teleFaks: 385 (0)51 51-47-90

Sažetak: Uspješnost endodontskog liječenja temelji se prvenstveno na detaljnom poznavanju morfologije korijenskih kanala. Cilj istraživanja bio je razviti novu kompjutorsku metodu koja omogućuje trodimenzionalnu rekonstrukciju cijelog korijena s pripadajućim korijenskim kanalom. Ispitivanje je izvršeno na donjim trajnim prvim kutnjacima i donjim sjekutićima. Poprečni rezovi učinjeni su okomito na uzdužnu osovinu korijena, od korijenskoga vrška u koronarnom smjeru. Registrirana je debljina svakog reza. Pomoću mjerne mrežice, s koordinatnim sistemom, u okularu stereomikroskopa, definiran je oblik poprečnog presjeka korijenskog kanala. Očitane koordinate bile su relevantni input podaci za rekonstrukciju poprečnih i longitudinalnih presjeka kanala kao i baza za formiranje trodimenzionalnog modela korijenskog kanala.

Ključne riječi: anatomija endodonta, apeksna konstrikcija, apeksni foramen, korijenski vršak

Ciljevi istraživanja: Biomehanička obrada i definitivan ispun korijenskih kanalatrebali bi sezati do unutarnjeg kanalnog otvora tj. do tzv.apeksne konstrikcije. Cilj je ovog ispitivanja da istražitopografko-anatomske osobine apeksne konstrikcije. Budući da postojeće metode (stereomikroskopska, radiološka i metoda dekalcifikacije zuba) nisu podesne za ovu vrstu ispitivanja, nameće se potreba za iznalaženjem nove metode za ispitivanje anatomije endodontskog sistema. Ciljevi ispitivanja su slijedeći: 1. Definirati kompjutorsku metodu za trodimenzionalnu prostornu rekonstrukciju korijenskog kanala. 2. Analizirati poprečne presjeke korijenskogkanala. 3. Definirati oblik najmanjeg poprečnog presjeka. 4.Rekonstruirati longitudinalni presjek apeksnog dijela korijenskogkanala i utvrditi koji su oblici uzdužnih presjeka zastupljeni. 5. Utvrditi postojanje apeksne konstrikcije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr