SVIBOR - Projekt broj: 3-03-287

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-287


INKOMPATIBILNOST KEMOTERAPEUTIKA I VAKCINA S IONOFORNIM ANTIBIOTICIMA


Glavni istraživač: SAKAR, DARKO (64040)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 10
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za farmakologiju i toksikologiju
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 29-01-11
teleFaks: 385 (0)41 21-46-97

Sažetak: Istražiti će se učinak antimikrobnih lijekova (tiamulin,oleandomicin, spiramicin, kloramfenikol, sulfadimidin,enrofloksacin), fungicida (tetrametil tiuram disulfida),anestetika (pentobarbital, ksilazin/ketamin) i vakcina peradi(zarazni bronhitis kokoši, newcastleska bolest, zarazna bolestburze, Marekova bolest) na aktivnost polisupstratnihmonooksigenaza jetre u kokošjih i purećih embrija, odnosno ujetri pilića i purana,te hepatocitima zamorčadi. Istodobnoprosuditi će se, za neke pripravke, profilaktičan učinak selena ivit. E na očekivanu promjenu aktivnosti spomenutih enzima.Imunološki odgovor na aplikaciju vakcina provjeriti će se razinomcirkulacijskih protutijela, brzinom njihova nastanka, tetrajanjem specifične zaštite. Također će se istražitikompatibilnost navedenih antimikrobnih lijekova sa ionofornimantibioticima tijekom njihove istodobne primjene u hrani i vodiza piće, u tovnih pilića i prasadi. Pritom će se, u slučajuklinički vidljive otrovnosti, pratiti aktivnost plazmatske CK,ALT, AST, LDH, ALD i MDH. Rezultati će dati uvid da li primjenanavedenih antibiotika i kemoterapeutika povećava toksičnostionofornih kokcidiostatika pri njihovoj istodobnoj primjeni.Također će se istražiti da li očekivanom porastu otrovnostiionofora doprinosi zakočena aktivnost polisupstratnihmonooksigenaza jetre, odnosno njihova sporija biološkarazgradnja. Nadalje, pokušati će se odrediti da li u kokošjih ipurećih embrija, u pilića i purića u prvih 30 dana po valenju,postoje razlike u nastupu i opsegu aktivnosti mikrosomskihenzima. Isto tako u purića će se istražiti zakašnjela odnosnopromjenjena imunološka reakcija po vakcinaciji. Vjerujemo da ćedobiveni rezultati unjeti više svjetla u mehanizme prodoraimunosti u uvjetima proizvodne prakse, pojasniti osjetljivostpurića u prvima danima i tjednima po valenju, također proširitispoznaje o toksičnim učincima fungicida tirama, odnosnoantibiotika kloramfenikola, a zbog mogućeg umanjenog biotransformacijskog kapaciteta jetre u pokusnih životinja.

Ključne riječi: Kokošji embriji, pureći embriji, tovni pilići, purani, zamorčići, prasad, makrolidi, sulfadimidin, kloramfenikol, enrofloksacin, tiram, vakcina zaraznog bronhitisa, vakcina newcastleske bolesti, vakcina gamborske, vakcina Marekove bolesti, interakcija, imunomodulacija, ionofori, vit.E + selen, mikrosomski enzimi, CK, AST, ALT, LDH, ALD, MDH.

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je sustavno ispitati da li određeniantimikrobni lijekovi (tiamulin, oleandomicin, spiramicin,kloramfenikol, sulfadimidin i enrofloksacin), fungicid tetrametiltiuram disulfid, te anestetici pentobarbital i kombinacijaksilazin/ketamin koče u hepatocitima aktivnost mikrosomskihmonooksigenaza u kokošjih i purećih embrija, u odrasle peradi i uzamorčadi. Također se namjerava istražiti utjecaj vakcinanewcastleske bolesti, zaraznog bronhitisa, te gamborske- iMarekove bolesti na ovaj detoksikacijski sustav u jetri pilića ipurića, kao i mogući zaštitni učinak kombinacije mikroelementaselena i vitamina E. Također želimo istražiti da li ionoforniantibiotici monenzin i narazin iskazuju miotoksično djelovanjetijekom paralelnog davanja sa tiamulinom u svinja. Očekujemo daće navedena istraživanja pokazati: 1) u kojem stupnju spomenutikemoterapeutici, fungicidi, anestetici i vakcine modulirajuaktivnost polisupstratnih monooksigenaza u jetri; 2) kakva jeinterakcija istodobne primjene vakcina i kemoterapeutika tj. dali se mijenja aktivnost mikrosomskih enzima, tj. da li jemoduliran imunološki odziv u vakcinirane peradi; 3) utječe liusporedna primjena spomenutih antibiotika na uvećanumiotoksičnost ionofora odnosno raste li aktivnost plazmatskihenzima CK, AST i ALT.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: D.D. Puris
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 51400 - Pazin, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Pliva, d.d., Istraživački institut
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Imunološki Zavod, Zagreb, Sektor za proizvodnju hiperimunih plazmi i pokusnih životinja, Sv. Nedjelja
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 41431 - Sveta Nedjelja, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 02.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr