SVIBOR - Radovi u CC - projekt broj: 3-03-307

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi citirani u Current Contents na projektu 3-03-307


Broj radova citiranih u CC: 16
Broj ostalih radova: 48
Ukupno objavljenih radova: 64


Naslov: Association of porcine intestinal F4 receptor with Escherichia coli-induced diarrheal disease and body weight gain in weaned pigs

Autori:
Runnels, Paul, Lewis
Vijtiuk, Nada (184811)
Valpotić, Ivica (66266)
Časopis: Periodicum biologorum
Broj: 2
ISSN: 0031-5362
Volumen: 94
Godina: 1992
Stranice: od 141 do 148
Broj referenci: 16
Jezik: engleski
Sažetak: Upotrijebili smo model za izazivanje dijareje u odbijene prasadi pomoću F4+ ETEC soja M1823 ili njegova mutanta M1823B otpornoga na oksitetraciklin i nalidiksinsku kiselinu. Model je također uključivao davanje vakcine Colimix (240ml/1000kg hrane). Dijareja se pojavila u F4-prijemčive prasadi inokulirane M1823 (u 8 od 9 prasadi) ili M1823B bakterijama (u 4 od 7 prasadi), a uginula su 10, odnosno 4 oboljela praseta do 21. dana nakon pokusne infekcije. Prirast tjelesne težine bio je podjednak u F4 prijemčive i otporne prasadi obrađene Colimix vakcinom tijekom razdoblja od 3 tjedna nakon vakcinacije. Za vrijeme tog razdoblja, prirast F4 otporne inokulirane prasadi bio je bolji (P<0,01) od prirasta F4 prijemčive prasadi. ELISA titri protutijela za F4 antigen u serumu i crijevnom ispirku prasadi inokulirane M1823 ili M1823B sojem bili su mnogo viši (P<0,001;<0,01) od onih u prasadi kontrolnih skupina.
Ključne riječi: crijevni F4 receptor, ETEC, prirast tjelesne mase, dijareja, odbijena prasad.

Naslov: Identification of infant and adult swine susceptible to enterotoxigenic Escherichia coli by detection of receptors for F4 (K88)ac fimbriae in brush borders or feces

Autori:
Valpotić, Ivica (66266)
Franković, Matija (140922)
Vrbanac, Ivan (53262)
Časopis: Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases
Broj: 4
ISSN: 0147-9571
Volumen: 15
Godina: 1992
Stranice: od 271 do 279
Broj referenci: 23
Jezik: engleski
Sažetak: Devetnaest od 22 neonatalne (86%), 17 od 20 odbijene (85%) prasadi, i 26 od 39 odraslih (76%) svinja svrstane su kao F4(K88) receptor pozitivne ili negativne pomoću ELISA testa. ELISA testiranje uzoraka fecesa odraslih svinja bilo je podjednako specifično (87%) kao i u neonatalne (90%), odnosno odbijene (91%) prasadi. Međutim, osjetljivost testa bila je niska (38%) što ukazuje da su uzorci fecesa odraslih svinja sadržavali manje receptorskog materijala od potrebnog za usporednu fenotipizaciju. Receptor-pozitivne četkaste membrane enterocita neonatalne i odbijene prasadi značajno su bolje (P<0,02, odnosno <0,001) vezale pročišćeni F4 (K88) antigen u usporedbi s odraslim svinjama. Nađena je dobra podudarnost između prosječnih ELISA vrijednosti u uzorcima fecesa mladih i odraslih svinja bez obzira koji je antigen korišten u testu. Pomoću ovog testa možemo odrediti F4 (K88) fenotip mladih svinja korištenjem lako dobivenih uzoraka fecesa (s receptorskim materijalom), za razliku od kompliciranog izdvajanja četkastih membrana enterocita.
Ključne riječi: crijevni F4(K88) receptor, Escherichia coli, ELISA, feces, svinja

Naslov: In vivo modulating effects of bacterial peptidoglycans on PHA-induced responsesof porcine PBL and splenocytes

Autori:
Vijtiuk, Nada (184811)
Košuta, Dunja (81851)
Bašić, Ivan (2406)
Valpotić, Ivica (66266)
Časopis: Immunobiology
ISSN: 0171-2985
Volumen: 188
Godina: 1993
Stranice: od 274 do 280
Broj referenci: 21
Jezik: engleski
Sažetak: Testirano je modulacijsko djelovanje peptidoglikanmonomera (PGM) i peptidoglikan polimera (PGP), sastojaka stanične stijenke bakterije Brevibacterium divaricatum, na in vitro stimulaciju limfocita periferne krvi (LPK) i splenocita (SPL) neonatalne prasadi iz legala nazimica ili krmača pomoću fitohemaglutinina (PHA). LPK prasadi iz legala krmača i SPL prasadi iz legala nazimica značajno su slabije odgovorili (P<0,01) kada je PGM davan intraperitonejski (i.p.) 0. i 7. dana života u usporedbi s kontrolom. Kada je ista količina PGM davana i.p. 7. i 14. dana, odgovori PBL i SPL prasadi nazimica bili sumnogo viši (P<0,01) od neobrađene kontrole. Davanje PGP (2,5mg/kg) 7. i 14. dana značajno je (P<0,01) stimuliralo odgovore PBL i SPL prasadi iz legala krmača ili legala nazimica.
Ključne riječi: imunomodulacija, peptidoglikani, PHA, limfociti periferne krvi, splenociti, prasad.

Naslov: Histopathological features in the small intestine of pigs infected with F4ac+ non-enterotoxigenic or enterotoxigenic strains of Escherichia coli

Autori:
Vijtiuk, Nada (184811)
Ćurić, Stipica (108013)
Lacković, Gordana (105166)
Udovičić, Ivan (50970)
Vrbanac, Ivan (53262)
Valpotić, Ivica (66266)
Časopis: Journal of Comparative Pathology
ISSN: 0021-9975
Volumen: 112
Godina: 1995
Stranice: od 1 do 10
Broj referenci: 15
Jezik: engleski

Naslov: Overview of the First International Workshop to Define Swine Leukocyte Cluster of Differentiation (CD) Antigens

Autori:
Lunney, Joan K.
Pescovitz, Mark D.
Saalmuller, Armin
Valpotić, Ivica (66266)
Zuckermann, F
Blecha, Frank
Binns, Richard
Stokes, Christpher
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
Broj: 1-3
ISSN: 0165-2427
Volumen: 43
Godina: 1994
Stranice: od 193 do 206
Broj referenci: 35
Jezik: engleski

Naslov: Summary of workshop finding for porcine T-lymphocyte antigens

Autori:
Saalmuller, Armin
Lunney, Joan K.
Pescovitz, Mark D.
Valpotić, Ivica (66266)
Zuckermann, F
Aasted, Bent
Dominguez, Javier
Tlaskalova, Helena
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
Broj: 1-3
ISSN: 0165-2427
Volumen: 43
Godina: 1994
Stranice: od 219 do 228
Broj referenci: 8
Jezik: engleski

Naslov: Analysis of monoclonal antibodies reactive with the porcine CD4 antigen

Autori:
Pescovitz, Mark D.
Valpotić, Ivica (66266)
Lunney, Joan K.
Zuckermann, F
Saalmuller, Armin
Sachs, David
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
Broj: 1-3
ISSN: 0165-2427
Volumen: 43
Godina: 1994
Stranice: od 233 do 236
Broj referenci: 6
Jezik: engleski

Naslov: Analyses of monoclonal antibodies reactive with porcine CD5

Autori:
Saalmuller, Armin
Lunney, Joan K.
Pescovitz, Mark D.
Valpotić, Ivica (66266)
Zuckermann, F
Tlaskalova, Helena
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
Broj: 1-3
ISSN: 0165-2427
Volumen: 43
Godina: 1994
Stranice: od 237 do 242
Broj referenci: 10
Jezik: engleski

Naslov: Analyses of monoclonal antibodies reactive with porcine CD6

Autori:
Saalmuller, Armin
Lunney, Joan K.
Pescovitz, Mark D.
Valpotić, Ivica (66266)
Zuckermann, F
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
Broj: 1-3
ISSN: 0165-2427
Volumen: 43
Godina: 1994
Stranice: od 243 do 247
Broj referenci: 7
Jezik: engleski

Naslov: Analyses of mAb reactive with porcine CD8

Autori:
Saalmuller, Armin
Lunney, Joan K.
Pescovitz, Mark D.
Valpotić, Ivica (66266)
Zuckermann, F
Aasted, Bent
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
Broj: 1-3
ISSN: 0165-2427
Volumen: 43
Godina: 1994
Stranice: od 249 do 254
Broj referenci: 11
Jezik: engleski

Naslov: Analysis of mAb reactive with the porcine SWC1

Autori:
Saalmuller, Armin
Lunney, Joan K.
Pescovitz, Mark D.
Valpotić, Ivica (66266)
Zuckermann, F
Summerfield, Arthur
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
Broj: 1-3
ISSN: 0165-2427
Volumen: 43
Godina: 1994
Stranice: od 255 do 258
Broj referenci: 3
Jezik: engleski

Naslov: Specificity and function of porcine T cells in intestinal immunity

Autori:
Valpotić, Ivica (66266)
Stokes, Christpher
Časopis: Periodicum biologorum
Broj: 4
ISSN: 0031-5362
Volumen: 96
Godina: 1994
Stranice: od 415 do 418
Broj referenci: 19
Jezik: engleski

Naslov: Identification and distribution of CD+ T cell subsets in porcine gut following experimental infection with F4ac+ enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) or non-ETEC strains

Autori:
Valpotić, Ivica (66266)
Vijtiuk, Nada (184811)
Trutin-Ostović, Karmen (142676)
Casey, Thomas A.
Dean-Nystrom, Evelyn
Lacković, Gordana (105166)
Časopis: Regional Immunology
ISSN: 0896-0623
Volumen: 6
Godina: 1995
Stranice: od 1 do 4
Broj referenci: 15
Jezik: engleski

Naslov: Screening of porcine feces for K88-resistant phenotype by ELISA

Autori:
Valpotić, Ivica (66266)
Dean-Nystrom, Evelyn
Whipp, Shannon C.
Moon, Harley W.
Časopis: Periodicum biologorum
Broj: 1
ISSN: 0031-5362
Volumen: 92
Godina: 1990
Stranice: od 43 do 44
Broj referenci: 11
Jezik: engleski

Naslov: Preweaning losses of piglets on a state farm in Bosnia and Herzcegovina

Autori:
Vrbanac, Ivan (53262)
Balenović, Tomislav (1771)
Yammine, Rayane (199356)
Valpotić, Ivica (66266)
Krsnik, Boris (23981)
Časopis: Preventive Veterinary Medicine
Broj: 1
ISSN: 0167-5877
Volumen: 24
Godina: 1995
Stranice: od 23 do 30
Broj referenci: 16
Jezik: engleski

Naslov: Analysis of monoclonal antibodies reactive with the porcine CD2 antigen

Autori:
Pescovitz, Mark D.
Aasted, Bent
Dominguez, Javier
Valpotić, Ivica (66266)
Sachs, David
Lunney, Joan K.
Zuckermann, F
Saalmuller, Armin
Časopis: Veterinary Immunology and Immunopathology
Broj: 1-3
ISSN: 0165-2427
Volumen: 43
Godina: 1994
Stranice: od 229 do 232
Broj referenci: 6
Jezik: engleski

Naslov: Demonstration of local immune response in porcine colibacillosis by immunofluorescence or immunoperoxidase detection of CD1, SWC2, CD8, and CD45 molecules

Autori:
Ćurić, Stipica (108013)
Tomašković, Marija (92334)
Valpotić, Ivica (66266)
Broj: . 2n
ISSN: 0031-5362
Volumen: Proc
Godina: 1994
Stranice: od 274 do 274
Broj referenci: 117
Jezik: engleski


MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr