SVIBOR - Radovi - projekt broj: 3-03-307

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 3-03-307


Broj radova citiranih u CC: 16
Broj ostalih radova: 48
Ukupno objavljenih radova: 64


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: List of joint scientific publication in scientific journals and books by coauthors from the USA and Croatia

  Autori:
  Valpotić, Ivica (66266)
  et al.,
  Urednici
  Paar, Vladimir
  Izdavač: Školska knjiga
  ISBN: 953-0-61314-8
  Godina: 1995
  Stranice: od 322 do 323
  Jezik: engleski

 2. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Prevalence of K88 (F4), K99 (F5), and 987P (F6) fimbrial antigens of Escherichia coli isolated from pigs with colibacillosis

  Autori:
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Udovičić, Ivan (50970)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 6
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 61
  Godina: 1991
  Stranice: od 339 do 354
  Broj referenci: 43
  Jezik: engleski
  Sažetak: Od 32 izolata E.coli iz prasadi uginule od perakutne dijareje, 16 ih je imalo F4 antigen (50%), 10 F5 antigen (31,2%), 3 F6 antigen (9,4%), a tri je imalo istodobno F4 i F6 antigene (9,4%).Preostala 3 izolata nisu mogla biti tipizirana upotrijebljenim antiserumima. Petnaest od 35 izolata bili su hemolitični. Od tih, 60% (9 od 15) bilo je F4+, a 80% (12 od 15) je izolirano iz sisajuće prasadi. Od 20 nehemolitičnih izolata, 35% (7 od 20) bilo je F4+. Izolati su dalje diferencirani na temelju otpornosti na antibiotike. Od 35 izolata E. coli, 29 (83%) je bilo osjetljivo na gentamicin, 18 (51%) na karbenicilin ili trimetoprim, a 14 (40%) na kloramfenikol. Otpornost izolata na tetraciklin ili sulfametoksazol bila je izuzetno velika (91% ili 32 od 35), dok linkomicin nije imao nikakav učinak na rast bakterijskih stanica in vitro. Rezultati ovog istraživanja pokazuju da su fimbrijski sojeviE. coli glavni uzročnik enteritisa u sisajuće i odbijene prasadi,uzgajane u intezivnim uvjetima, i da je u obje dobne skupine F4bio najčešće utvrđeni fimbrijski antigen.
  Ključne riječi: Escherichia coli, fimbrijski antigeni, kolibaciloza, sisajuća i odbijena prasad

 3. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Effect of peptidoglycan polymer isolated from Brevibacterium divaricatum on porcine immunohematological parameters

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Košuta, Dunja (81851)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Krsnik, Boris (23981)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 4
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 203 do 211
  Broj referenci: 23
  Jezik: engleski
  Sažetak: Dvokratno (7. i 14. dana života) davanje PGP (2,5mg/kg/prase) intraperitonejski (i.p.) izazvalo je pad broja eritrocita (P<0,05) i porast broja leukocita (P<0,05) u perifernoj krvi tijekom razdoblja od tri tjedna nakon obrade. U prasadi obrađene PGP iz legala nazimica ili krmača utvrđen je pad postotka limfocita (P<0,01 ili P<0,05) 14 dana nakon prasenja u usporedbi s postotcima nađenim u odgovarajućih kontrola. Dvadesetprvog i 28. dana nakon prasenja zabilježeno je značajno povišenje (P<0,05 i P <0,01) postotka limfocita u prasadi iz legala nazimica obrađene PGP u odnosu na kontrolne životinje. Staničnost i težina slezene u prasadi obrađene PGP iz legala nazimica ili krmača pokazuju trend prema povećanju, premda razlike nisu bile statistički značajne u usporedbi s vrijednostima u neobrađenih kontrola.
  Ključne riječi: peptidoglikan polimer, imunohematološki pokazatelji, prasad.

 4. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nonspecific and specific immunoprophylaxis of diarrheal disease or experimental leptospirosis in neonatal pigs

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Modrić, Zvonimir (32191)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 62
  Godina: 1992
  Stranice: od 37 do 42
  Broj referenci: 14
  Jezik: engleski
  Sažetak: Imunoprofilaksa neonatalne dijareje alogenskim Ig rezultirala je smanjenjem uginuća za oko 50% u sisajuće prasadi jedne velike svinjogojske farme. Nijedno prase obrađeno specifičnim Ig nije oboljelo od infekcije izazvane klicama Leptospira interrogans serološke skupine pomona, a leptospire nisu nađene u tkivima te prasadi. Naprotiv, leptospire su izdvojene iz krvne i bubrežne kulture, a patohistološke promjene opažene su u bubregu i drugim tkivima (mozak, mezenterijski limfni čvorovi, jetra) neobrađene prasadi.
  Ključne riječi: imunoprofilaksa, svinjski imunoglobulini, dijareja, leptospiroza, neonatalna prasad.

 5. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: An enzyme immunoassay for the detection of porcine enterocyte receptor for F4ac fimbrial antigen of enterotoxigenic Escherichia coli

  Autori:
  Nystrom-Dean, Evelyn, Adela
  Valpotić, Ivica (66266)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: The Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology
  Broj: 1
  ISSN: 0353-9296
  Volumen: 2
  Godina: 1993
  Stranice: od 3 do 6
  Broj referenci: 25
  Jezik: engleski
  Sažetak: Otkriveni su enterocitni receptori za F4 fimbrijeenterotoksigenih sojeva bakterije Escherichia coli u uzorcimasvinjskog fecesa s pomoću ELISA testa. U testu smo rabilipročišćeni F4ac fimbrijski antigen izdvojen iz Escherichia colisoja 1467 i kunićji serum protiv četkastih poruba epitelnihstanica tankoga crijeva prasadi. Prisutnost ili odsutnost F4receptora utvrdili smo u 40 do 44 praseta istovjetno ELISA testomi mikropskopskim adhezijskim testom kad smo fenotipizirali uzorkečetkastih poruba i fecesa istih životinja. Naši rezultatipokazuju kako se uzorci fecesa dobiveni iz donjega dijeladebeloga crijeva nakon razudbe, a posebice rektalni brisevi uzetiod žive prasadi, mogu rabiti umjesto četkastih poruba zautvrđivanje otpornosti/osjetljivosti na infekcije izazvane F4+sojevima bakterije E. coli u svinja određenih za rasplod.
  Ključne riječi: F4 receptor, svinjski enterociti, F4ac antigen, Escherichia coli.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Učinak imunoglobulina iz svinjske plazme na preživljavanje neonatalne prasadi

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Huzjak, Dražen (161071)
  Krsnik, Boris (23981)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Jerčić, Jure (18592)
  Bašić, Ivan (2406)
  Časopis: Veterinarska stanica
  Broj: 3
  ISSN: 0350-7149
  Volumen: 24
  Godina: 1993
  Stranice: od 131 do 138
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Neonatalna prasad (iz legala prvopraskinja ili krmača), koja je odmah po prasenju (od 0. do 6. sata života) peroralno dobila jednokratnu dozu od 200mg alogenski Ig, bolje je preživljavala u perinatalnom razdoblju, što je rezultiralo odbijanjem jednog praseta više po leglu u usporedbi s kontrolnom skupinom prasadi. Gubici od kolibaciloze bili su 48% niži od onih u kontrolne prasadi, ali nije zabilježena razlika u prirastu tjelesne težine tijekom promatranog razdoblja od tri tjedna.
  Ključne riječi: nespecifična imunoprofilaksa, svinjski imunoglobulini, preživljavanje, neonatalna prasad.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: In vivo use of peptidoglycan polymer in nonspecific enhancement of porcine lymphocyte responses to mitogens

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Košuta, Dunja (81851)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Časopis: Praxis veterinaria
  Broj: 2
  ISSN: 0350-4441
  Volumen: 41
  Godina: 1993
  Stranice: od 199 do 208
  Broj referenci: 27
  Jezik: engleski
  Sažetak: Limfociti iz periferne krvi (LPK) i limfociti iz slezene (LS) prasadi iz legala nazimica ili krmača obrađene peptidoglikan polimerom (PGP), odgovorili su znatno bolje na ConA 9. i 16. dana (P<0,01), odnosno 21. dana (P<0,05) u usporedbi s odgovorima stanica neobrađenih (kontrolnih) životinja. Međutim, 28. dana odgovor LPK prasadi iz legala krmača obrađene PGP bio je mnogo niži (P<0,01) od odgovora LPK kontrolnih životinja. Slično su bili umanjeni i odgovori LS 16. i 28. dana života (P<0,05; <0,01) u potomstva nazimica ili krmača obrađenog PGP. Znatno su se bolje transformirali u limfoblaste LPK stimulirani PHA u obje skupine prasadi obrađene PGP (P<0,05; <0,01) 21. dana (prasad iz legala nazimica) i 28. dana (prasad iz legala krmača) nakon prasenja.
  Ključne riječi: peptidoglikan polimer, modulacija, stanična imunost, prasad.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Nonspecific immunization of primiparous sows with BaypamunR enhances lacteal immunity in their offspring

  Autori:
  Valpotić, Ivica (66266)
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Radeljević, Duško
  Bilić, Vitomir (3650)
  Krsnik, Boris (23981)
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Laušin, Marijan
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 4
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 63
  Godina: 1993
  Stranice: od 161 do 172
  Broj referenci: 19
  Jezik: engleski
  Sažetak: U BaypamunomR-obrađenih nazimica nađene su značajno više (P<0,05) razine ukupnih proteina (UP) i imunoglobulina (Ig) u serumu od onih u neobrađenih nazimica. U serumu prasadi iz legala prvopraskinja obrađenih BaypamunomR utvrđene su znatno više razine Ig (P<0,01) u prvih sedam dana, a UP (P<0,01; <0,05) tijekom 14 dana života od koncentracija u kontrolne prasadi. Prasad iz legala imuniziranih nazimica bolje je preživljavala (8,6 odbijenih od 9,5 oprasenih po leglu ili 90,5%) od prasadi iz legala kontrolnih krmača (7,9 od 9,9 ili 79,8%) i nije ugibala od gastrointestinalnog sindroma (GIS), za razliku od potomaka iz kontrolnih skupina gdje od ukupnih uginuća od GIS ugiba 50% (legla krmača), odnosno 83,3% (legla prvopraskinja) prasadi.
  Ključne riječi: imunizacija, prvopraskinje, Baypamun, humoralna/laktealnaimunost, sisajuća prasad.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Influence of peptidoglycan polymer on porcine T and B lymphocyte rosettes formation

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Ćurić, Stipica (108013)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Časopis: Veterinarski arhiv
  Broj: 6
  ISSN: 0372-5480
  Volumen: 63
  Godina: 1993
  Stranice: od 307 do 315
  Broj referenci: 24
  Jezik: engleski
  Sažetak: U ovom je radu istraživan modulacijski učinak peptidoglikanskog polimera (PGP) izoliranog iz bakterije Brevibacterium divaricatum na proliferaciju i odnos svinjskih subpopulacija T i B limfocita periferne krvi. Krv je uzimana od križane prasadi (yorkshire x švedski landrace x danski landrace) stare 1 do 5 tjedana iz legala nazimica i krmača. Metodama eritrocitnih i eritrocit-protutijelo-komplement rozeta određivane su promjene u odnosu subpopulacija T i B limfocita nakon davanja PGP. Pripravak je ubizgan intraperitonejski u koncentraciji od 2,5 mg/kg 7. i 14. dana nakon prasenja, a testovi stvaranja rozeta izvođeni su 9., 14., 16., 21., 28. i 35. dana života. Povećanje apsolutnog i relativnog broja T i B limfocita od 16. do 35. dana u prasadi nazimica i krmača pokusne skupine bilo je statistički značajno (P<0,05;<0,01) u usporedbi s kontrolnim skupinama. Smanjenje obiju populacija limfocita u pokusnoj skupini prasadi iz legala krmača, ali ne i nazimica, primijećeno je 9. dana nakon prasenja. Ovi podaci (zajedno s našim prethodnim opažanjima o djelovanju PGP na funkcionalne osobitosti limfocita prasadi) pokazuju da je PGP, kada se koristi u pročišćenom obliku, djelotvoran modulator nespecifične imunosti prasadi koja tek uspostavlja imunološku kompetenciju.
  Ključne riječi: Modulacija, T i B limfociti, peptidoglikanski polimer, stvaranje roseta, prasad na sisi ili nakon odbića

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: In vitro effect of Baypamun (BPM) on porcine gut lymphoid cell function after experimental infection with F4ac+ enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) or non-ETEC strains

  Autori:
  Grgić, Andrej
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Radeljević, Duško
  Šver, Lidija
  Valpotić, Ivica (66266)
  Časopis: Veterinar
  Broj: 1
  Volumen: 38
  Godina: 1995
  Stranice: od 12 do 15
  Broj referenci: 6
  Jezik: engleski
  Sažetak: Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi da li pripravak atenuiranog virusa Parapox ovis, tj. BPM, pojačava proliferativne odgovore limfocita iz lamine proprije (LP) jejunuma, ilealnog mezenterijskog limfnog čvora (MLČ) te Peyerovih ploča (PP) 4 tjedna stare prasadi oralno inokulirane ETEC sojem M1823 ili ne-ETEC sojem 2407, koje proizvode autentični , odnosno rekombinantni F4ac fimbrijski antigeni. Limfociti iz LP i MLČ prasadi inficirane sojem M1823 odgovarali su mnogo jače na BPM (P<0,05;<0,01) ili pokeweed mitogen (PWM;P<0,05) od stanica neinficirane prasadi. Soj 2407 aktivira limfocite iz PP i MLČ da bolje odgovaraju na BPM (P<0,05) ili BPM, odnosno PWM (P<0,05). Rezultati pokazuju da BPM ima in vitro veliku stimulacijsku aktivnost kao modifikator imunološkog odgovora, pa bi stoga mogao djelovati sinergistički s vakcinalnim antigenom u stimulaciji lokalne (crijevne) imunosti protiv uzročnika probavnih bolesti.

 11. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Effects of new in-feed Escherichia coli bacterin Colimix on weaning pigs

  Autori:
  Udovičić, Ivan (50970)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Krsnik, Boris (23981)
  Laušin, Marijan
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Urednici
  Sci.Comm. 12th I.P.V.S. Congr.,
  Naslov zbornika: Proceedings of 12th International Pig Veterinary Society (IPVS) Congress, Hague
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, Nizozemska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-9001814-X
  Stranice: od 256 do 256
  Skup: 12th IPVS Congress
  Održan: od 17.08.92 do 20.08.92
  Sažetak: Testirani su učinci novog E. coli bakterina Colimix-a, koji se dodaje u hranu, za sprečavanje dijareje i zaostajanjau rastu u odbijene (4 tjedna stare) prasadi. Dijareja je primijećena u 100% kontrolne prasadi, te u 84% obrađene prasadi tijekom razdoblja od 3 tjedna nakon druge vakcinacije. Nijedno vakcinirano prase nije dobilo dijareju nakon druge vakcinacije. Osam (ili 12,3%) od 65 kontrolne prasadi (a nijedno obrađeno prase) uginulo je od posljedica dijareje. Sa 6 tjedana starosti vakcinirana je prasad bila 10% teža od kontrolne. Razina ukupnog serumskog IgG bila je značajno povišena (P<0,05) u obrađene prasadi u usporedbi s nevakciniranim kontrolama.
  Ključne riječi: bakterin Colimix, E. coli, dodatak hrani, odbijena prasad
  Ostalo: Zbornik se navodi u: Index Veterinarius i Vet. Bulletin.

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Effect of Colimix on diarrhea and weaning setback caused by enterotoxigenic Escherichia coli in three-week-old pigs

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Krsnik, Boris (23981)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Bašić, Ivan (2406)
  Urednici
  Sci.Comm. 12th I.P.V.S. Congr.,
  Naslov zbornika: Proceedings of 12th IPVS Congress
  Jezik: engleski
  Mjesto: The Hague, Nizozemska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 90-9001814-X
  Stranice: od 258 do 258
  Skup: 12th IPVS Congress
  Održan: od 17.08.92 do 20.08.92
  Sažetak: Dijareja se pojavila u F4-prijemčive prasadi iz kontrolne skupine (1 od 5 životinja), te u prasadi inokulirane ETEC sojem M1823 i vakcinirane Colimixom (4 od 7 životinja). Četiri od 4 oboljela praseta iz inokulirane skupine uginula su od posljedica dijareje. Nijedno prase od 8 F4-prijemčivih, Colimixom obrađenih, a neinokuliranih, nije imalo dijareju do 3 tjedna starosti. F4-otporna prasad u kontrolnoj i Colimixom obrađenoj/M1823 inokuliranoj skupini rasla je znatno brže između 6. i 21. dana nakon inokulacije (P<0,05, odnosno P<0,01) od F4-prijemčive prasadi. Nije bilo značajnih (P>0,5) razlika u prirastu između F4-prijemčive i otporne neinokulirane prasadi obrađene Colimixom. F4-prijemčiva prasad obrađena Colimixom znatno je brže rasla između 6. i 21. dana nakon inokulacije od F4-prijemčive kontrolne prasadi (P<0,001 i P<0,01), kao i od Colimixom obrađenih/M1823 inokuliranih (P<0,001) životinja.
  Ključne riječi: Colimix vakcina, dijareja, prirast, ETEC, odbijena prasad.
  Ostalo: Zbornik se navodi u Index Veterinarius i Vet. Bulletin.

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Histological findings in the small intestine of pigs infected with F4+ enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) or non-ETEC strains

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Lacković, Gordana (105166)
  Ćurić, Stipica (108013)
  Bilić, Vitomir (3650)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Sci.Comm.13th I.P.V.S.Congr.,
  Naslov zbornika: Proceedings of 13th IPVS Congress
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bangkok, Thailand
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 974-584-058-8
  Stranice: od 482 do 482
  Skup: 13th IPVS Congress
  Održan: od 26.06.94 do 30.06.94
  Sažetak: Oba su ne-ETEC soja 1466 i 2407, koji imaju divlji tip ili rekombinantni plazmid za ispoljavanje F4 fimbrijskog antigena, izazvala blagu do umjerenu mononuklearnu/polimorfonuklearnu leukocitnu (MNL/PMNL) infiltraciju u lamini propriji jejunuma oralno inficirane odbijene prasadi. Također, ti sojevi nisu uzrokovali ni oštećenje crijevnog epitela niti zadebljanje sluznice tankoga crijeva. Korištenje F4+ ETEC soja M1823 bilo je povezano sa znatnim oštećenjima resica jejunuma i ileuma, pojačanom infiltracijom MNL/PMNL, te hiperplazijom Peyerovih ploča. Rezultati pokazuju da je genetskim inženjeringom dobiveni E.coli (F4+, LT-, STa-, STb-) soj 2407 mogao izazvati lokalnu (mukoznu) infiltraciju imunokompetentnih stanica bez izazivanja histoloških promjena u epitelu i sluznici jejunuma i ileuma pokusno inficirane prasadi.
  Ključne riječi: histopatologija, tanko crijevo, F4+ ETEC/ne-ETEC, odbijena prasad
  Ostalo: Zbornik se navodi u Index Veterinarius i Veterinary Bulletin.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Immunomodulation in domestic food and companion animals

  Autori:
  Valpotić, Ivica (66266)
  Šver, Lidija
  Radeljević, Duško
  Urednici
  Zaninović, Pavo
  Naslov zbornika: Zbornik referatov VIII. simpozija o aktualnih boleznih malih živali
  Jezik: engleski
  Mjesto: Postojna, Slovenija
  Godina: 1995
  Stranice: od 47 do 57
  Skup: VIIII simpozij o aktualnih boleznih malih živali
  Održan: od 25.05.95 do 26.05.95

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Necrotic enteritis in pigs: contamination of feed for sows with Clostridium perfringens

  Autori:
  Udovičić, Ivan (50970)
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Krsnik, Boris (23981)
  Balenović, Tomislav (1771)
  Urednici
  Sci.Comm.13th I.P.V.S.Congr.,
  Naslov zbornika: Proceedings of the 13th IPVS Congress
  Jezik: engleski
  Mjesto: Bangkok, Thailand
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 974-584-085-8
  Stranice: od 225 do 225
  Skup: 13th IPVS Congress
  Održan: od 26.06.94 do 30.06.94

 16. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mehanizmi specifične i nespecifične obrane neonatalne prasadi

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Bašić, Ivan (2406)
  Urednici
  Casey, Thomas A.
  Belicza, Mladen
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka II memorijalnog sastanka Prof. dr. Ljudevit Jurak
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1991
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: II memorijalni sastanak Prof.dr. Ljudevit Jurak
  Održan: od 22.11.91 do 22.11.91
  Ključne riječi: nespecifični i specifični imunoglobulini, zaštita, neonatalna prasad, kolidijareja, leptospiroza.

 17. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Frequency of porcine intestinal F4(K88) receptor: association with Escherichia coli-induced postweaning diarrhea and weight gain in pigs

  Autori:
  Valpotić, Ivica (66266)
  Runnels, Paul, Lewis
  Gerenčer, Marijan (58892)
  Urednici
  Šerman, Draško
  Ljubešić, Nikola
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja četvrtog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 199 do 199
  Skup: Četvrti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 13.05.91 do 18.05.91
  Sažetak: Šesnaest od 53 praseta iz skupine koja je bila inokulirana i 11 od 50 prasadi iz kontrolne skupine bilo je pozitivno na adheziju. U 12 prasadi iz tretirane skupine i jednog praseta iz kontrolne skupine pojavila se dijareja 1 ili 2 dana nakon pokusnog zaražavanja. Učestalost prijemčivoga (26,2%) i otpornog (73,8%) fenotipa ustanovljena je u 103 praseta s pomoću adhezijskog testa na temelju prisutnosti ili odsutnosti F4 receptora. Tijekom razdoblja od 6 dana do 3 tjedna nakon inokulacije, prasad koja je bila otporna na adheziju posredovanu F4-fimbrijama imala je bolji prirast (P<0,05) u usporedbi s prijemčivom prasadi.
  Ključne riječi: F4 receptor, povezanost, E.coli dijareja, prirast, odbijena prasad.
  Ostalo: Skup nije održan u Dubrovniku zbog ratnih djelovanja.

 18. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Modulating effect of bacterial peptidoglycans on PHA-induced responses of porcine PBL and splenocytes

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Košuta, Dunja (81851)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Bašić, Ivan (2406)
  Urednici
  Springer Verlag Budapest,
  Naslov zbornika: Abstract book of 8th Int. Congr. Immunol.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Budapest, Mađarska
  Godina: 1992
  ISBN/ISSN: 963-7922-58-X
  Stranice: od 584 do 584
  Skup: 8th International Congress of Immunology
  Održan: od 23.08.92 do 28.08.92
  Sažetak: Ciljevi ovog istraživanja bili su testiranje učinaka peptidoglikan monomera (PGM) i peptidoglikan polimera (PGP) na PHA odgovor limfocita periferne krvi (LPK) i splenocita (SPL) neonatalne prasadi iz legala nazimica i krmača. Primjena PGM (14mg/kg/i.p.) 0. i 7. dana života prasadi suprimirao je odgovor LPK i SPL u prasadi iz legala nazimica (P<0,01 i <0,05) i krmača (P<0,05) u usporedbi s kontrolnom neobrađenom prasadi. Primjena iste količine PGM 7. i 14. dana stimulirala je odgovor LPK i SPL u prasadi iz legala nazimica (P<0,05), ali nije potakla značajno jači odgovor tih stanica u prasadi iz legala krmača. Primjena PGP (2,5mg/kg/i.p.) 7. i 14. dana nakon prasenja, stimulirala je odgovor SPL na PHA u prasadi iz legala krmača (P<0,01). Nije bilo značajne stimulacije ni njihovih LPK, niti LPK i SPL u prasadi iz legala nazimica.
  Ključne riječi: imunomodulacija, peptidoglikani, PHA, limfociti periferne krvi, splenociti, prasad .

 19. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fenotipizacija svinjskih limfocita s pomoću monoklonskih protutijela

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Trutin-Ostović, Karmen (142676)
  Lacković, Gordana (105166)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Belicza, Mladen
  Casey, Thomas A.
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka III memorijalnog sastanka Prof.dr.Ljudevit Jurak
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1992
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: III memorijalni sastanak Prof. dr. Ljudevit Jurak
  Održan: od 20.11.92 do 21.11.92
  Sažetak: Anti-svinjska CD ili SWC monoklonska protutijela korištena su za imunohistokemijsku i citofluorimetrijsku karakterizaciju limfocita iz slezene, timusa, ilealnog mezenterijskog limfnog čvora i lamine proprije (LP) jejunuma/ileuma klinički normalne 12 tjedana stare prasadi, a u cilju određivanja normalnih vrijednosti za tu dobnu skupinu prasadi. Najviši postotak SWC1+ i CD2+ limfocita nađen je u LP jejunuma (97,3 i 89,6%), dok je CD11/18 subpopulacija bila najbrojnija u slezeni (20,49%). IL-2R+ stanice bile su jednoliko raspodjeljene u LP i epitelu jejunuma.
  Ključne riječi: fenotipizacija, limfociti, monoklonska protutijela, prasad, jejunum, slezena, mezenterijski limfni čvor

 20. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Mucosal small bowel histopatological changes in pigs exprimentally infected with enterotoxigenic and non-enterotoxigenic strains of E. coli

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Udovičić, Ivan (50970)
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Grabarević, Željko (14604)
  Sabočanec, Ruža
  Naslov zbornika: Proc. Abst. IV Int. Sci. Symp. "Prof.dr.Ljudevit Jurak"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 0 do 0
  Skup: International Sci. Symp. "IV Memorial Meeting Prof.dr. Ljudevit Jurak"
  Održan: od 10.06.93 do 11.06.93
  Ključne riječi: histopatologija, tanko crijevo, ETEC/ne-ETEC, prasad.

 21. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: The influence of nonspecific immunization of the gilts with BaypamunR on the passive immunity and production parameters of the piglets after weaning

  Autori:
  Zidar, Vladimir
  Laušin, Marijan
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Radeljević, Duško
  Bilić, Vitomir (3650)
  Krsnik, Boris (23981)
  Vrbanac, Ivan (53262)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Grabarević, Željko (14604)
  Sabočanec, Ruža
  Naslov zbornika: Proc. Abst. IV Int.Sci.Symp."Prof.dr.Ljudevit Jurak"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: International Sci. Symp. "IV Memorial Meeting Prof.dr. Ljudevit Jurak"
  Održan: od 10.06.93 do 11.06.93
  Ključne riječi: nespecifična imunizacija, BaypamunR, nazimice, pasivna imunost, prasad.

 22. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Porcine T cell subsets of gut-associated lymphoid tissue

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Trutin-Ostović, Karmen (142676)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Jensenius, Jens, Christian
  Naslov zbornika: Abstract book XXIVth Ann.Meeting of Scand.Soc.Immunol.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Aarhus, Danska
  Godina: 1993
  Stranice: od 93 do 93
  Skup: Scandinavian Society for Immunology XXIVth Annual Meeting and IXth Summer School
  Održan: od 22.05.93 do 26.05.93
  Sažetak: Monoklonska protutijela (mAb) reaktivna sa svinjskim T limfocitima korištena su za određivanje CD antigena subpopulacija stanica u limfatičnom tkivu probavila odbijene prasadi. Limfoidne stanice iz lamine proprije (LP) 4 do 5 tjedana stare prasadi određene su kao CD2a+ (0,3%), CD4a+ (1,83%), CD8a+(22,13%), SWC1a+ (79,03%) i SWC2+ (4,03%) T limfociti. U prethodnom istraživanju nađen je veći postotak CD2+ (2,93%) i SWC1+ (97,27%) T limfocita u LP 6 tjedana stare prasadi. Čini se da brojnost barem ove dvije subpopulacije T limfocita raste u sluznici jejunuma prasadi tijekom imunološkog sazrijevanja i uspostavljanja imunokompetencije.
  Ključne riječi: subpopulacije T limfocita, limfatično tkivo probavila, monoklonska protutijela, prasad.

 23. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Diferencijacijski antigeni T i B limfocita iz limfatičnog tkiva probavila prasadi pokusno zaražene enterotoksigenim sojem bakterije Escherichia coli

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Sulimanović, Đuro (45465)
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka radova znan.-str. sast.Vet.znan.i str.
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1993
  Stranice: od 120 do 120
  Skup: Znanstveno-stručni sastanak Veterinarska znanost i struka
  Održan: od 24.06.93 do 25.06.93
  Sažetak: U lamini propriji jejunuma (LP) prasadi zaražene F4ac+ ETEC nađeno je daleko više CD2a+ (35,3%; P<0,05) i citotoksičnih CD8a+ (35,3%; P<0,05) T limfocita nego u kontrolne prasadi (0,3% CD2a+, odnosno 22,1% CD8a+). Osim toga, utvrđen je znatno veći postotak subpopulacije T limfocita, SWC1a (68,6%; P<0,05) u ilealnom mezenterijskom limfnom čvoru (MLČ) zaražene prasadi u usporedbi s nalazom u kontrolnih životinja (48,2%). Nešto je manji broj pomočnićkih CD4a+ limfocita u LP zaražene prasadi (0,2%) u odnosu na kontrolu (1,8%), ali te razlike nisu bile statistički značajne. Zaključili smo da bi lokalni imunološki odgovor T limfocita iz MLČ, a posebice onih iz LP, mogao imati značajnu ulogu u staničnim obrambenim mehanizmima odbijene prasadi oboljele od kolibaciloze.
  Ključne riječi: diferencijacijski antigeni, T i B limfociti, limfatično tkivo probavila, ETEC, prasad.

 24. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Local immune response in pigs infected with enterotoxigenic E.coli (ETEC) or non-ETEC strains

  Autori:
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Tomašković, Marija (92334)
  Nystrom-Dean, Evelyn, Adela
  Casey, Thomas A.
  Valpotić, Ivica (66266)
  Naslov zbornika: Abstracts of Annual OGAI Meeting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Graz, Austrija
  Godina: 1993
  Stranice: od 55 do 55
  Skup: Jahrestagung der Osterreichischen gesellschaft fur allergologie und immunologie
  Održan: od 18.11.93 do 20.11.93
  Sažetak: Ne-ETEC soj 2407, a u manjoj mjeri i 1466, aktivirali su limfocite iz Peyerovih ploča (PP) i mezenterijskog limfnog čvora (MLČ) da bolje odgovore na stimulaciju mitogenima, fimbrijskim antigenom i modifikatorom biološkog odgovora. Ovi rezultati pokazuju da je F4+, netoksigeni, E. coli soj 2407 ispoljavao jaku imunogenost, te bi stoga mogao biti izvor zaštitnog (vakcinalnog) antigena za pripravu djelotvorne i sigurne žive oralne vakcine protiv kolibaciloze u odbijene prasadi.
  Ključne riječi: lokalna crijevna imunost, ETEC/ne-ETEC, prasad.

 25. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Immunohistochemical localization of T cell subsets in gut-associated lymphoid tissues of pigs infected with F4ac+ LT- STa- STb- Escherichia coli strains

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Lacković, Gordana (105166)
  Žubčić, Damir (191460)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Belicza, Mladen
  Casey, Thomas A.
  Naslov zbornika: Proc.Abst. V Inter. Sci. Symp. Comp. Pathol."Prof.dr.Ljudevit Jurak"
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  Stranice: od 24 do 24
  Skup: V Int. Sci. Symp. Comp. Pathol."Prof.dr. Ljudevit Jurak"
  Održan: od 09.06.94 do 10.06.94
  Ključne riječi: subpopulacije T limfocita, limfatična tkiva probavila, imunohistokemija, ETEC/ne-ETEC, prasad.
  Ostalo:

 26. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Cellular immune response of gut-associated lymphoid tissues (GALT) in pigs infected with LT- STa- STb- Escherichia coli expressing authentic or recombinant F4 antigen

  Autori:
  Valpotić, Ivica (66266)
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Casey, Thomas A.
  Nystrom-Dean, Evelyn, Adela
  Urednici
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Naslov zbornika: Abstract book 12th European Immunology Meeting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Barcelona, Španjolska
  Godina: 1994
  Stranice: od 440 do 440
  Skup: 12th European Immunology Meeting
  Održan: od 14.06.94 do 17.06.94
  Sažetak: Limfociti iz lamine proprije (LP) i mezenterijskog limfnog čvora (MLČ) prasadi zaražene F4ac+ ETEC sojem M1823 odgovarali su bolje na PWM (P<0,05), PHA ili LPS (P<0,01; <0,05) od stanica nezaražene prasadi. F4ac+ ne-ETEC soj 2407, i u nešto manjoj mjeri 1466, aktivirali su limfocite iz Peyerovih ploča (PP) i MLČ da odgovore jače na F4 antigen (P<0,05), PHA (P<0,01) ili PWM (P<0,05). Među limfocitima iz LP prevladavaju CD2a+ i CD8a+ stanice (P<0,05) u prasadi zaražene sojem M1823, 1466 ili 2407, u usporedbi s nalazima u kontrolne prasadi. U PP i MLČ prasadi obrađene sojem 2407, mnogo su brojnije CD4a+ i CD8a+/SWC1a+ stanice (P<0,05) nego u kontrolnih životinja. Ovaj rad pokazuje da su oba oblika F4 antigena, bilo autentični (1466) ili rekombinantni (2407), sposobna izazvati zaštitni imunološki odgovor protiv F4+ETEC zaraza u odbijene prasadi, pa stoga mogu biti korisni za pripravu djelotvorne žive oralne vakcine.
  Ključne riječi: stanični imunološki odgovor, limfatična tkiva probavila, ETEC/ne-ETEC, autentični ili rekombinantni, F4 antigen, prasad.

 27. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Djelovanje Baypamuna (BPM) in vitro na funkciju limfoidnih stanica probavila svinja nakon pokusne infekcije F4ac+ enterotoksigenim (ETEC) ili ne-ETEC sojevima bakterije Escherichia coli

  Autori:
  Grgić, Andrej
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Radeljević, Duško
  Šver, Lidija
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka priopćenja petog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 213 do 214
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94
  Sažetak: Cilj našeg istraživanja bio je utvrditi da li pripravak atenuiranog virusa Parapox ovis, tj. BPM, pojačava proliferativne odgovore limfocita iz lamine proprije (LP) jejunuma, ilealnog mezenterijskog limfnog čvora (MLČ) te Peyerovih ploča (PP) 4 tjedna stare prasadi oralno inokulirane ETEC sojem M1823 ili ne-ETEC sojem 2407, koje proizvode autentični , odnosno rekombinantni F4ac fimbrijski antigeni. Limfociti iz LP i MLČ prasadi inficirane sojem M1823 odgovarali su mnogo jače na BPM (P<0,05;<0,01) ili pokeweed mitogen (PWM;P<0,05) od stanica neinficirane prasadi. Soj 2407 aktivira limfocite iz PP i MLČ da bolje odgovaraju na BPM (P<0,05) ili BPM, odnosno PWM (P<0,05). Rezultati pokazuju da BPM ima in vitro veliku stimulacijsku aktivnost kao modifikator imunološkog odgovora, pa bi stoga mogao djelovati sinergistički s vakcinalnim antigenom u stimulaciji lokalne (crijevne) imunosti protiv uzročnika probavnih bolesti.

 28. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Identification and distribution of CD+ T cell subsets in porcine gut following experimental infection with F4ac+ enterotoxigenic Escherichia coli (ETEC) or non-ETEC strains

  Autori:
  Valpotić, Ivica (66266)
  Vijtiuk, Nada (184811)
  Lacković, Gordana (105166)
  Urednici
  Rukavina, Daniel
  Gill, Thomas J.
  Naslov zbornika: Proceeding of 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0031-5362
  Stranice: od 259 do 259
  Skup: 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting
  Održan: od 26.09.94 do 28.09.94

 29. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Demonstration of local immune response in porcine colibacillosis by immunofluorescence or immunoperoxidase detection of CD1, SWC2, CD8, and CD45 molecules

  Autori:
  Ćurić, Stipica (108013)
  Tomašković, Marija (92334)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Rukavina, Daniel
  Gill, Thomas J.
  Naslov zbornika: Proc. 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 0031-5362
  Stranice: od 274 do 274
  Skup: 2nd Alps-Adria Immunology and Allergology Meeting
  Održan: od 26.09.94 do 28.09.94

 30. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Fenotipske i funkcijske osobitosti svinjskih CD+ stanica timusnog porijekla iz limfatičnog tkiva probavila

  Autori:
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Gomerčić, Hrvoje
  Naslov zbornika: Zbornik sažetaka petog kongresa biologa Hrvatske
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 953-6241-01-3
  Stranice: od 207 do 207
  Skup: Peti kongres biologa Hrvatske
  Održan: od 03.10.94 do 07.10.94

 31. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Age-dependent profile of CD1, CD4a, CD8a, and SWC1a cells from the porcine small intestine

  Autori:
  Tomašković, Marija (92334)
  Šver, Lidija
  Valpotić, Ivica (66266)
  Urednici
  Gershwin, Laurel J.
  Naslov zbornika: Abstract book of 4th International Veterinary Immunology Symposium
  Jezik: engleski
  Mjesto: Davis, California, SAD
  Godina: 1995
  Skup: 4th International Veterinary Immunology Symposium
  Održan: od 16.07.95 do 21.07.95

 32. Tip rada: Sažetak u zborniku

  Naslov: Tissue-specific age-related quantitative patterns of porcine CD+ cells

  Autori:
  Tomašković, Marija (92334)
  Šver, Lidija
  Trutin-Ostović, Karmen (142676)
  Valpotić, Ivica (66266)
  Naslov zbornika: Proc. Annual Meeting '95 of Cro. Immunol. Soc.
  Jezik: engleski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 0031-5362
  Skup: 1995 Annual Meeting of the Croatian Immunological Society
  Održan: od 23.11.95 do 24.11.95

 33. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Stanični imunološki odgovor limfatičnog tkiva sluznice crijeva prasadi zaražene enterotoksigenim sojem Escherichia coli
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odjel Zagreb
  Datum obrane: 14.03.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 147
  Sažetak: Kolibaciloza u odbijene prasadi ekonomski je značajna bolest svinja za koju nema (barem za sada) djelotvorne vakcine. Svinjski su F4+ enterotoksigeni Escherichia coli (ETEC) sojevi prepoznati kao glavni uzročnici dijareje u sisajuće i odbijene prasadi. Smatra se da oštećenja sluznice crijeva prasadi, tijekom razvitka bolesti, nastaju uglavnom zbog djelovanja enterotoksina, pa bi stoga F4+ neenterotoksigeni (ne-ETEC) sojevi bakterije E. coli mogli biti učinkovit (imunogeničan) i siguran izvor fimbrijskih antigena za pripravu žive oralne vakcine protiv kolibaciloze u odbijene prasadi izazvane F4+ ETEC sojevima. Našim su istraživanjem proučeni štetni učinci i imunogeničnost F4ac+ ETEC soja M1823, kao i isti pokazatelji za rekombinantni ili autentični ne-ETEC soj 2407, odnosno 1466 u tri tjedna stare prasadi s ciljem utvrđivanja uloge F4 antigena u: (1) izazivanju dijareje i oštećenja sluznice tankoga crijeva, (2) uzrokovanju upalnog odgovora limfatičnog tkiva probavila (LTP), i (3) stimuliranju lokalnog imunološkog odgovora LTP posredovanog staničnim elementima (imunokompetentnim stanicama) iz lamine proprije (LP) jejunuma/ileuma, Peyerovih ploča (PP), te ilealnog mezenterijskog limfnog čvora (MLČ). Ne-ETEC soj 2407, koji ispoljava F4ac antigen, izazvao je samo blaga oštećenja sluznice i umjerenu infiltraciju leukocita u usporedbi s nalazima u neinokulirane prasadi, odnosno životinja koje su bile zaražene F4ac+ ETEC sojem M1823. Među T limfocitima iz LP prasadi obrađene E.coli sojem M1823, 1466, ili 2407 pretežite su CD2a+ stanice i CD8a+ (citolitičke) T stanice (P<0,05) u usporedbi s nalazom u kontrolne prasadi. Broj CD4a+ (pomoćničkih) T stanica bio je značajno (P<0,05) veći u PP prasadi inokulirane ne-ETEC sojem 2407 od onoga u neinokulirane prasadi. Isto su tako, u MLČ prasadi obrađene sojem 2407 bile brojnije CD8a+ i SWC1a+ stanice (P<0,05) od vrijednosti nađenih u kontrolne prasadi. F4ac+ne-ETEC soj 2407 i, u manjoj mjeri, soj 1466 aktiviraju limfociteiz PP i MLČ da bolje odgovaraju na stimulaciju mitogenima (PHA,PWM, LPS), pročišćenim fimbrijskim (F4ac) antigenom, ilimodifikatorima imunološkog odgovora (MIO; BaypamunR,peptidoglikanski monomer). Rezultati pokazuju da F4ac+ ne-ETECsoj 2407 ispoljava visoku imunogeničnost, pa bi stoga mogao bitinajpogodniji izvor vakcinalnog antigena za pripravu sigurne idjelotvorne žive oralne vakcine protiv dijareje u odbijeneprasadi izazvane F4+ ETEC sojevima.
  Ključne riječi: stanična imunost, sluznica tankog crijeva, ETEC/ne-ETEC, prasad.


 34. Tip rada: Doktorska dizertacija

  Naslov: Diferencijacijski antigeni i tkivna raspodjela svinjskih imunokomponentnih stanica
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odjel Zagreb
  Autor: TOMAŠKOVIĆ MARIJA
  Jezik: hrvatski


 35. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Pojačavanje nespecifične otpornosti prasadi prvopraskinja imunomodulatorom i alogeničnim imunoglobulinima
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: AGANOVIĆ IBRAHIM
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 0
  Ključne riječi: nespecifična otpornost, imunomodulator, alogenični imunoglobulini, ksenogenični imunoglobulini, prvopraskinje, prasad.


 36. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Radni naslov: "Nespecifična i specifična imunoprofilaksa kolidijareje u odbijene prasadi."
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odjel Zagreb
  Autor: ŠVER LIDIJA
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 0


 37. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Imunogena i biokemijska svojstva izolata Nova Scotia-1 podvrste Trichinella spiralis nativa
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: VALPOTIĆ IVICA
  Datum obrane: 02.07.91
  Broj stranica: 161
  Autor: Marinculić Albert
  Rad: Doktorat


 38. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Stanični imunološki odgovor limfatičnog tkiva sluznice crijeva prasadi zaražene enterotoksigenim sojem Escherichia coli
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odjel Zagreb
  Mentor: VALPOTIĆ IVICA
  Datum obrane: 14.03.94
  Broj stranica: 147
  Autor: Vijtiuk Mr. Nada
  Rad: Doktorat


 39. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Nespecifična i specifična imunoprofilaksa kolibaciloze u odbijene prasadi
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odjel Zagreb
  Mentor: VALPOTIĆ IVICA
  Autor: Šver Dipl.inž.biol. Lidija
  Rad: Magisterij


 40. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Diferencijacijski antigeni i tkivna raspodjela svinjskih imunokompetentnih stanica
  Fakultet: Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Biološki odjel Zagreb
  Mentor: VALPOTIĆ IVICA
  Autor: Tomašković Marija
  Rad: Doktorat


 41. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pojačavanje nespecifične otpornosti prasadi prvopraskinja imunomodulatorom i alogeničnim imunoglobulinima
  Fakultet: Veterinarski fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: VALPOTIĆ IVICA
  Autor: Zidar Dipl.vet. Vladimir
  Rad: Magisterij


 42. Tip rada: Ostalo

  Naslov: Radovi vezani za suradnju na drugim projektima; u časopisima: 1 (projekt 3-03-301), 4 (1-08-303), 1 (3-03-340), 1 (3-03-299); u zbornicima radova: 1 (3-03-301), 2 (3-03-299); u zbornicima sažetaka: 4 (3-03-301), 3 (1-08-303)
  Vrsta rada: časopisi, zbornici radova, zbornici sažetaka
  Jezik: engleski


 43. Tip rada: Ostalo

  Naslov: I. Valpotić izabran je za dopisnog člana Veterinarskog imunološkog odbora pri Svjetskoj organizaciji imunoloških društava.
  Vrsta rada: članstvo u međunarodnom udruženju
  Jezik: engleski


 44. Tip rada: Ostalo

  Naslov: I. Valpotić je izabran u Savjetodavni odbor IV međunarodnog veterinarskog imunološkog simpozija (Davis, CA, SAD, 1995).
  Vrsta rada: Član kongresnog savjeta
  Jezik: engleski


 45. Tip rada: Ostalo

  Naslov: I. Valpotić je sudionik II međunarodnog workshopa za određivanje svinjskih CD antigena, Davis, CA, SAD, 1995.
  Vrsta rada: voditelj referentnog laboratorija
  Jezik: engleski


 46. Tip rada: Ostalo

  Naslov: I. Valpotić izabran je za pomoćnog urednika u časopisu Periodicum biologorum
  Vrsta rada: Uređivanje znanstvenog časopisa citiranog u CC


 47. Tip rada: Ostalo

  Naslov: I. Valpotić izabran je za predsjednika Hrvatskog biološkog društva
  Vrsta rada: rukovođenje djelatnostima strukovnog društva


 48. Tip rada: Ostalo

  Naslov: I. Valpotić je član američkog udruženja veterinarskih imunologa
  Vrsta rada: članstvo u međunarodnom društvuMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr