SVIBOR - Projekt broj: 3-03-315

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-315


Kontrola dominantnih bakterijskih infekcija svinja


Glavni istraživač: BILIĆ, VITOMIR (3650)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 51
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 7
Naziv ustanove: Veterinarski institut, Zagreb (48)
Odjel/Zavod: Odjel za bakteriologiju Odjel za patologiju Odjel za kontrolu veterinarskih lijekova
Adresa: Savska cesta 143
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 535 011
teleFaks: 385 (0)1 537 140
E-mail: MAVI.VEINST.HR

Sažetak: Projekt predstavlja neovisna istraživanja o mogućnostima uspješnije kontrole dominantnih bakterijskih bolesti svinja. Kontrola obuhvaća sistematsko istraživanje osjetljivosti uzročnika prema antibioticima i programsku primjenu djelotvornih lijekova u kritičnim tehnološkim fazama proizvodnje za one bolesti gdje vakcinacije još nisu dostupne. Jedan dio bolesti moguće je kontrolirati vakcinacijama čiji je ritam primjene potrebno ugraditi u postojeću tehnologiju proizvodnje kako bi se optimalno iskoristile njihove zaštitne osobitosti i komparativne prednosti. Pri tome istraživanja serokonverzije protutijela novim laboratorijskim tehnikama omogućavaju primjenu efikasnijih imunoprofilaktičkih programa i pružaju detaljniji uvid u prirodno širenje infekcija u stadima životinja. Postignuti rezultati istraživanja iz pojedinih navedenih područja sistematski se ugrađuju u tehnologiju proizvodnje i omogućavaju kvalitetniju kontrolu bolesti bakterijske etiologije. Kvalitativni napredak sastoji se u mogućnostima dodatnog modeliranja i specifičnim adaptacijama programa prema osobitostima tehnoloških uvjeta proizvodnje svakog pojedinog uzgoja.

Ključne riječi: svinja, bakterijske infekcije, dijagnostički postupci, kontrola zdravlja, vakcinacija, upotreba antibiotika

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je iznalaženje što efikasnijih programa kontrole bakterijskih bolesti svinja koji su primjenjivi kako za velike uzgoje tako i za manja seoska gospodarstva. Većina uzgoja svinja, bez obzira na kapacitete, razvijani su na "vlastitim" tehnologijama i saznanjima u koje je kasnije ugrađivan program zdravstvene zaštite. Programi zdravstvene zaštite su se gotovo oprečno razlikovali od gotovo nekontrolirane upotrebe antibiotika do pretežite primjene imunoprofilakse ili u različitim kombinacijama uz različite nivoe znanstvene potpore, ali bez jednoobraznog standardiziranog zdravstvenog monitoringa. Intenzitet znanstvene podrške s aplikacijom u praksu suvremenih saznanja razlikovao se također od uzgoja do uzgoja što je rezultiralo sveukupnom različitošću zdravstvenog statusa svinja na području države uz istovremenu nemogućnost realnog praćenja ili programiranja zdravlja svinja. Cilj je istraživanja uskladiti objektivne znanstvene metode praćenja efikasnosti programa sa objektivnim potrebama te pokušaj što većeg uniformiranja tih programa za pojedine bolesti. Očekivani rezultati istraživanja trebaju poboljšati zdravstvene programe do nivoa koji će omogućiti nesmetano odvijanje prometa životinja između pojedinih uzgoja radi genetskih i uzgojnih potreba. Posebno je težište programa zaštita zdravlja ljudi kroz ciljanu i vremenski ograničenu upotrebu dopuštenih i djelotvornih lijekova s poznatim vremenima eliminacije te zadovoljavanja potrebnih EEZ normi radi nesmetanog odvijanja prometa animalnih namirnica.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-03-307 Kolibaciloza:Imunopatologija i imunoprofilaksa dijareje parasadi
  Naziv ustanove: Veterinarski fakultet,Zavod za biologiju
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv projekta: 3-03-299 Utjecaj paragenetskih faktora na patologiju u svinja.
  Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv projekta: FG-CRO(YU)933 Monitoring of swine pathology.
  Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr