SVIBOR - Projekt broj: 3-03-464

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 3-03-464


IMUNOGLOBULINI A U DIJAGNOSTICI HUMANE I VETERINARSKE MEDICINE


Glavni istraživač: HRŽENJAK, TEREZIJA (16733)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.92. do 01.06.97.

Ukupno radova na projektu: 17
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za biologiju
Adresa: Heinzelova 55, zagreb
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 2390-142
teleFaks: 385 (01) 214-697

Sažetak: Imunoglobulin A glavni je imunoglobulin mukoznih površina (SCIgA) i njihova najefikasnija zaštita. SCIgA ima sposobnost vezanja na bakterijske toksine, lipopolisaharide bakterijskih membrane ili pak tumorske antigene. Time on sprečava vezanje toksina ili mikroorganizama za specifične receptore sluznice, aktivaciju cikličnog AMP kao i kolonizaciju mikroorganizama. Zdrava jetra zadržava sekretornu komponentu (SC) imunoglobulina A, tako daje on u imunološko neaktivnom obliku. Ipak serumske vrijednosti IgA pokazatelj su lokalne sinteze i sa time i imunoloških zbivanja. Promjene koncentracija serumskog IgA nedovoljno su vrednovane u dijagnostici i prognostici humane i veterinarske medicine. U ovom će se radu istraživanjima utvrditi razlike u serumskim koncentracijama IgA u ljudi i životinja i njihovo značenje zavisno o bolesti (infekcije, malignomi, parazitoze, dermatoze). Utvrditi će se zavisnost IgA i drugih serumskih proteina (IgG, albumin, tumorski markeri) u pojedinim bolestima. Nastojat će se da IgA kao prvi imunoglobulin humuralnog imunološkog odgovora postane s svojim koncentracijama u serumu i tjelesnim tekučinama prognostički pokazatelj u rutinskoj dijagnostici određenih bolesti.

Ključne riječi: imunoglobulini, imunoglobulin A, protu-IgA protutijelo, klinički testovi, serumi: humani, animalni,, serumski proteini, infekcije, parazitoze, malignomi, dermatoze, prognoza, dijagnoza

Ciljevi istraživanja: Ciljevi: Zdravi organizam producira konstantne koncentracije imunoglobulina. Promjene koncentracija važan su prognostički faktor. To se odnosi također i na imunoglobulin A, koji se sintetizira lokalno u jedinom imunološko aktivnom obliku CSIgA. Smatramo da promjene u koncentraciji serumskog IgA koje su odraz lokalne sinteze, nisu dovoljno vrednovane u prognostici i dijagnostivi određenih bolesti. Namjera je proučiti serumske vrijednosti osoba oboljelih od različitih bolesti: infekcije, malignomi, parazitoze, dermatoze. Uz serumske koncentracije IgA pratit će se i drugi serumski proteini. Rezultati: Izvedena je komparativna studija o porastu serumskih koncentracija IgA i IgG u pacijenata sa primarnim malignim tumorima u različitim tkivima i organima. Za ovaj rad je postavljen i standardiziran enzimski test ELISA. Tim testom ispitana su 267 seruma bolesnika i 58 seruma kontrolne skupine. Rezultati su statistički vrednovani pomoću računalničkog programa Statgrafix. Ukupni serumski imunoglobulin A je povišen 30%-40% u pacijenata sa malignim tumorima u mukoznim tkivima (regije: nazofaringealna, gastrointerstinalna, plućna, dojka). Jednako je povišenje u serumima osoba oboljelih od malignog melanoma. Imunoglobulin G nije u navedenim slučajevima bio značajno povišen. Serumi bolesnica od karcinoma cerviksa uterusa pokazuju obrnuti odnos omjera IgA/IgG. Smatramo da je povišena koncentracija serumskog IgA karakteristika ranijih stadija malignog procesa. Odnos serumskog IgA/IgG može uz ostale parametre biti značajan pokazatelj stupnja malignog procesa i imunološkog statusa bolesnika.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 3-03-312 IMUNOLOŠKA AKTIVNOST I PRIMJENA PRIPRAVKA DOBIVENOG IZ GUJAVICA (PORODICA LUMBRICIDAE)
  Naziv ustanove: VETERINARSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Bolnica za plućne bolesti - Jordanovac
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Kinika za tumore i slične bolesti
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Pliva, farmacijsko, kemijska, prehrambena i kozmetičkaindustrija
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr