SVIBOR - Projekt broj: 4-01-127

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-01-127


REAKCIJA TRAVNJAČKE FLORE U EKOSISTEMU NIZINSKIH LIVADA NA FAKTORE STANIŠTA I UTJECAJ GNOJIDBE


Glavni istraživač: IVANEK, VILIM (17225)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.99.

Ukupno radova na projektu: 18
Naziv ustanove: Poljoprivredni institut, Križevci (12)
Odjel/Zavod: VIŠA POLJOPRIVREDNA ŠKOLA
Adresa: Milislava Demerca 1
Grad: 48260 - Križevci, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)43 841597
Telefon: 385 (0)43 844615
Telefon: 385 (0)43 841622
Telefon: 385 (0)43 841597
Telefon: 385 (0)48 681-622
teleFaks: 385 (0)48 681-597

Sažetak: Metodama fitocenoloških i pedoloških istraživanja utvrđuje se ekološki odnos između svojstva tla (staništa), florističkog sastava livadnih zajednica i nižih jedinica - facijesa. Na različitim livadnim zajednicama postavljaju se gnojidbeni pokusi po jedinstvenoj metodici i utvrđuju promjene u florističkom sastavu, strukturi i kvaliteti priroda sijena.

Ključne riječi: ekosustav nizinskih livada, zajednice, stanište, gnojidba

Ciljevi istraživanja: Ciljevi istraživanja: - utvrditi ekološke odnose između florističkog sastava livadnih zajednica, odnosno facijesa i pedoloških svojstava u pedološkom profilu tla u usporedbi sa šumskim zajednicama i obradivim površinama, - utvrditi efekte gnojidbe u odnosu na floristički sastav i svojstva tla u ekosustavu livada, - razraditi metodu pedološkog kartiranja na temelju poznavanja florističkog sustava biljnog pokrova i njegovog ekološkog indeksa, - utvrditi razlike u eroziji tla između ekosustava livada,šuma i obradivih površina na području istraživanja, - utvrđivati narušavanje dosadašnje ekološke ravnoteže u pojedinim zajednicama melioracijskim, agrotehničkim i drugim mjerama na osnovu poznavanja vitalnosti i razvoja biljnih zajednica i promjena u svojstvima tla, - programirati gnojidbu livada na osnovi poznavanja florističkog sastava i svojstva tla, - istraživati uvjete u tlu i biljnom pokrovu za bolji razvoj lepirnjača (djetelina) kako bi se dušična gnojidba zamijenila prirodnom fiksacijom dušika iz zraka pomoću simbiotskih bakterija na lepirnjačama. Očekivani rezultati istraživanja: Na osnovi dosadašnjih istraživanja utvrđene su jake do potpune korelacije između florističkog sastava livadnih zajednica i nekih svojstava tla te učinka gnojidbe. Utvrdit će se na brdskom reljefu razlike u debljini geološkog supstrata eolske diluvijalne ilovine između ekosustava šuma,livada i oranica kao rezultat antropogene erozije, - utvrditi razlike u svojstima tla između ekosustava.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 4-99-100 Razvoj poljoprivrede
    Naziv ustanove: Poljoprivredni institut
    Grad: 48260 - Križevci, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr