SVIBOR - Projekt broj: 4-04-091

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-04-091


VARIJACIJE STRUKTURE I SVOJSTAVA DOMAĆIH VRSTA DRVA


Glavni istraživač: PETRIĆ, BOŽIDAR (36862)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 37
Naziv ustanove: Šumarski fakultet, Zagreb (68)
Odjel/Zavod: Drvnotehnološki odjel
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 218-288
teleFaks: 385 (0)1 218-616

Sažetak: Određivanje strukturnih, kemijskih, fizičkih, mehaničkih i tehnoloških karakteristika juvenilnog i zrelog drva, drva grana domaćih vrsta drva i njihovih utilizacijskih osobina.

Ključne riječi: svojstva juvenilnog drva, svojstva drva grana, svojstva zrelog drva

Ciljevi istraživanja: Poznavanja svojstava sirovine u svakoj tehnologiji, pa tako i u tehnologiji drva, jedan je od bitnih faktora za uspješnost proizvodnje. U tehnologiji drva poznavanje svojstava drva kao sirovine bitan je faktor za pravilan izbor vrste drva za izradu određenog proizvoda iz drva i na bazi drva, kvalitetu tog proizvoda, izbor tehnološkog procesa i njegovu konačnu utilizaciju. Saznanja o tehnološkim karakteristikama i utilizacijskim mogućnostima pojedinih vrsta drva do nedavna su se bazirala uglavnom na empiriji, postignutoj tek tijekom proizvodnog procesa i njegove dalje upotrebe. Početkom ovog stoljeća, razvojem nauke o drvu, saznanja o tehnološkim karakteristikama i utilizacijskim mogućnostima pojedinih vrsta drva baziraju se na znanstvenim istraživanjima strukture, kemizma, fizičkih i mehaničkih svojstava drva i mogu se unaprijed odrediti. Da bi se dobila drvna sirovina s najpoželjnijim svojstvima danas se vrši oplemenjivannje drva kao izvora sirovine raznim metodama, kao što su metode selekcioniranja i hibridizacije, a superiorni se individui multipliciraju i zatim uzgajaju podizanjem njihovih kultura, odnosno plantaža. Poznavanje svojstava njihovog drva veoma je važan pokazatelj za izbor i supstituciju uobičajenih vrsta.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: ALIS 984/241 Improvement of service life of exterior timber building components
  Naziv ustanove: British Research Establishment
  Grad: WD2 7 JR - Garston WATFORD, UNITED KINGDOM


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Drevarska Fakulta Technickej Univerzity vo Zvolene
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 96053 - Zvolen, Slovačka

 2. Naziv ustanove: Biotehniška fakulteta
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 3. Naziv ustanove: British Research Establishment, Timber Division
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: WD2 7 JR - Garston WATFORD, UNITED KINGDOM

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr