SVIBOR - Projekt broj: 4-05-038

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-05-038


NASLIJEĐIVANJE I MIJENJANJE ODNOSA I SASTAVA TKIVA U SVINJA


Glavni istraživač: JURIĆ, IVAN (19332)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.96.

Ukupno radova na projektu: 25
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 9
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za opće stočarstvo
Adresa: Svetošimunska c.25, 41000 Zagreb, Croatia
Komunikacija
Telefon: 385 (01) 2335-777
teleFaks: 385 (01) 215-300

Sažetak: Projekt pod nazivom "Naslijeđivanje i mijenjanje odnosa i sastava tkiva u svinja" prijavljen je Ministarstvu znanosti tehnologije i informatike Republike Hrvatske dne 31.12.1990.ggodine, a rješenje o njegovom prihvaćanju od istog Ministarstva izdano je 30.04.1991.godine. Provedeno je 6 pokusa, a 2 pokusa su u tijeku. U provedenim istraživanjima istraženi su odnosi i sastav mišićnog, te masnog i koštanog tkiva na Velikoj bijeloj, Švedskom landrasu, linijama hibrida Hypor i njihovim križancima. Ukupno je disecirano 512 tovljenika te disekcijom po metodi Wenigera o svakom tovljeniku prikupljeno 142 podatka. Od ukupno dobivenih oko 72.000 podataka do sada je obrađeno oko 35.000 podataka i publicirano 18 radova, a predano u tisak još 5 radova. Dobiveni podaci su korišteni za procjenu uzgojnih vrijednosti životinja na temelju kojih se provode usmjerena i asortativna sparivanja. Istraženi su odnosi varijanci, posebno udio aditivne varijance (VA) u fenotipskoj varijanci (VP). Istražene su i povezanosti(korelativni i regresijski koeficijenti) za odnose i razmještaj tkiva u trupu. Osim publiciranih radova u okviru projekta izrađene i obranjene su dvije doktorske disertacije.

Ključne riječi: svinje, švedski landras, velika bijela, hypor, tkiva: mišićno, masno, koštano, nasljeđivanje, aditivna i fenotispka varijanca, regresija i korelacija.

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja dati prinos spoznaji teorijskih zakonitosti na području populacijske genetike, kao osnove vlastitih selekcija svinja.Istražuju se karakteristike varijabilnosti za svojstva odnosa mišićnog, masnog i koštanog tkiva pa odnosi roditelji-potomci na osnovi postavki Robinsona 1977.godine. U smislu teorijskog razjašnjenja nasljeđivanja postavljen je i cilj da se regresijski odnosi roditelji-potomci (h na kvadrat = 2b , b=suma xy kroz suma x na kvadrat), gdje je: x= roditelj sparen s prosječnim roditeljem y = potomak istražen kao odnosi: x = vrijednost jednoga roditelja, x1= vrijednost drugoga roditelja, y = vrijednost potomka Naravno tumačenje odnosa evidencijom x i x1 iziskuje izražavanje vrijednosti y u prostoru, pa to znači napuštanje dvodimenzionalne normalne distribucije.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr