SVIBOR - Projekt broj: 4-07-012

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-012


FIZIOLOŠKA AKTIVNOST PRIRODNIH I r-DNA MIKROORGANIZAMA


Glavni istraživač: MARIĆ, VLADIMIR (150706)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.04.91. do 01.04.96.

Ukupno radova na projektu: 171
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 39
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za biokemijsko inženjerstvo
Adresa: Pierottijeva 6/IV
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: U cilju stjecanja i širenja novih spoznaja o utjecaju okoline na fiziološku aktivnost prirodnih i r-DNA mikroorganizama u stanju mirovanja, rasta i razmnožavanja, istraživat će se različiti postupci uzgoja, izdvajanja, čuvanja i primjene mikrobnih biomasa. Pri tome će se definirati sastojci stanica koji mogu poslužiti kao pokazatelji fiziološke aktivnosti stanica kako u fazi mirovanja tako i u fazi rasta. Istraživat će se utjecaj hranjive podloge, načina vodjenja procesa, specifičnih brzina (rasta, potrošnje supstrata i nastajanja proizvoda) u bogatim i siromašnim hranjivim podlogama, te postupaka izdvajanja, ugušćivanja i čuvanja mikrobnih biomasa na pokazatelje fiziološke aktivnosti. Na osnovi ovih pokazatelja praktično će se provjeriti stabilnost tehnoloških karakteristika r-DNA mikroorganizama u laboratorijskim pokusima proizvodnje mikrobne biomase i različitih mikrobnih metabolita. Kod r-DNA mikroorganizama će se osim toga istraživati kemijski i fizikalni postupci stabilizacije plazmida. Na osnovi rezultata istraživanja načinit će se matematički model za predskazivanje fiziološke aktivnosti prirodnih i r-DNA mikroorganizama u proizvodnji metabolita ili primjeni biomase kao potencijalnih starter kultura.

Ključne riječi: r-DNA mikroorganizmi, fiziološka aktivnost,genetička stabilnost, metaboliti

Ciljevi istraživanja: Tokom rasta u mikrobnoj stanici se sintetiziraju i jednostavni i vrlo složeni spojevi. Njihovom sintezom upravljaju enzimi regulirani kontrolnim mehanizmima kodiranim u DNA. Zato se u suvremenu biotehnološku proizvodnju sve više uvode genetički modificirani (rDNA mikroorganizmi). No, očekivani rezultat svakog biotehnološkog procesa ovisi o fiziološkoj aktivnosti upotrijebljenog mikroorganizma. Zato je cilj ovih istraživanja stjecanje i širenje novih spoznaja o utjecaju uvjeta okoline na fiziološku aktivnost prirodnih i rDNA mikroorganizama tokom: a) Mirovanja (čuvanja mikrobne biomase u svježem, smrznutom ili liofiliziranom stanju), b) Rasta i razmnožavanja u cilju umnožavanja biomase ili proizvoda određenih metabolita u šaržnom, polukontinuiranom i kontinuiranom postupku, c) Priprema i primjene imobiliziranih stanica, d) Razvoj specifičnih postupaka uzgoja, izdvajanja, sušenja ili liofilizacije odabranih bakterijskih starter kultura (npr. bakterija mliječne kiseline i bakterija koje vežu dušik iz zraka), e) Konstrukcija i istraživanje novog tipa bioreaktora za uzgoj bakterijskih starter kultura. Očekivani rezultati su: 1. Definiranje sastojaka mikrobnih stanica koje svojim prisustvom odnosno koncentracijom određuju fiziološko stanje mikroorganizama u fazi mirovanja odnosno razmnožavanja te predskazuju podobnost stanica za primjenu u potencijalnim mikrobnim procesima. 2. Praktičnu provjeru stabilnosti tehnoloških karakteristika rDNA mikroorganizama u proizvodnji mikrobne biomase i različitih mikrobnih metabolita. 3. Usporedbu fiziološke aktivnosti i produktivnosti prirodnih i rDNA mikroorganizama u proizvodnji biomase i metabolita. 4. Usvajanje proizvodnje odabrane bakterijske starter kulture na laboratorijskom nivou. 5. Laboratorijski model novog tipa horizontalnog cijevnog bioreaktora i razvoj matematičkog višeparametarskog modela.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr