SVIBOR - Projekt broj: 4-07-022

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-022


STANDARDIZACIJA I OPTIMALIZACIJA METODA KONTROLE KVALITETE HRANE PREMA ZAHTJEVIMA E.E.Z.


Glavni istraživač: GRUNER, MATILDA (14742)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 113
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 13
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za poznavanje i kontrolu sirovina i prehrambenih proizvoda
Adresa: Pierottijeva 6.
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 440-264
teleFaks: 385 (0)41 418-230
E-mail: nvahci@mapbf.pbfrng.hr

Sažetak: Provedena je standardizacija i optimalizacija nekih Ť fizikalno-kemijskih,enzimnih i senzorskih metoda za provjeru Ť kakvoće prehrambenih proizvoda.Također je izvršeno usklađivanje Ť postojećih metoda sa internacionalnim metodama koje se Ť primjenjuju u zemljama s razvijenom industrijskom proizvodnjom Ť hrane.Utvrđene su kvalitativne (korelacione) i kvantitativne Ť (regresione) veze rezultata nekih fizikalno-kemijskih,enzimnih i Ť senzorskih metoda sa svrhom racionalnog vođenja operacija i Ť procesa radi dobivanja proizvoda željene kakvoće.Provedena je Ť statistička interpretacija podataka analitičkih metoda za Ť provjeru kakvoće mlijeka i mliječnih proizvoda.Izvršena je izrada Ť postupka uzorkovanja mlijeka i mliječnih proizvoda prema Ť kriterijima međunarodne organizacije IDF (International Dairy Ť Federation).Primjenjene su matematičke metode u konstrukciji Ť OC-funkcija (Operational Curve).

Ključne riječi: kvaliteta hrane,standardizacija,optimalizacija,fizikalno-kemijske metode,enzimne metode,senzorske metode,statistička interpretacija,korelacija,regresija,postupci uzorkovanja

Ciljevi istraživanja: Osnovni zadatak istraživačke djelatnosti prijavljenog projekta zasniva se na razradi standardnih metoda u provjeri kakvoće prehrambenih proizvoda.Dosada primjenjivane metode potrebno je usaglasiti s metodama europskih zemalja,te uvesti standardne senzorske metode umjesto nestručnih organoleptičkih ispitivanja.Nadalje,provesti ispitivanje kvalitativne i kvantitativne povezanosti između rezultata provjere kakvoće fizikalno-kemijskim i senzorskim metodama.Poznavanje povezanosti omogućit će racionalno i funkcionalno vođenje operacija i procesa u industrijskim uvjetima generiranja proizvoda željene kakvoće.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: KRAŠ d.d. Prehrambena industrija Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET,Zavod za kemiju prehrane,
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: "PLIVA",Farmaceutska kemijska,prehrambena i kozmetička industrija s.p.o.Zagreb
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr