SVIBOR - Projekt broj: 4-07-061

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-061


RAZVOJ PROCESA PROIZVODNJE I FRAKCIONIRANJA LECITINA


Glavni istraživač: ŠTRUCELJ, DUBRAVKA (48402)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 28.02.95.

Ukupno radova na projektu: 31
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet, Zagreb (58)
Odjel/Zavod: Zavod za prehrambeno-tehnološko inženjerstvo
Adresa: Pierottijeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 440-089
teleFaks: 385 (0)41 418-230

Sažetak: Ispitivan je utjecaj uvjeta pripreme sjemena soje na udio i sastav fosfolipida sirovog i degumiranog ulja , a izvršeno je i bijeljenje komercijalnog (industrijskog, tehničkog) lecitina dodatkom 1% vodikovog peroksida. Razrađeni postupci laboratorijskog i poluindustrijskog frakcioniranja lecitina alkoholom provedeni su ekstrakcijom u dva stupnja. Frakcioniranjem etanolom u staklenoj koloni visine 1200 mm i promjera 86 mm moguće je dobiti nekoliko frakcija s uvećanim udjelom PC i poboljšanim omjerom PC/PE: Ekstrakt I. sa 56,15 % PC i PC/PE omjerom 4,01, ili dvije alkoholne frakcije s 38,49 % i 67,03 % PC odnosno PC/PE omjerom 1,98 i 6,26. Razrađeni su uvjeti laboratorijske kontinuirane protustrujne ekstrakcije lecitina smjesom heksan/aceton za dobivanje lecitina u prahu s niskim udjelom triacilglicerola (96,1 % netopljivog u acetonu) i uz dobro iskorištenje procesa (46,0 %). Promjena sastava fosfolipida tijekom ispitivanih procesa praćena je tankoslojnim kromatografijom (TLC) a za neke lecitinske frakcije je udio fosfolipida određen pomoću HPLC. Za lecitin i njegove frakcije određena su emulgatorska i antioksidacijska svojstva. Čisti PC bio je najbolji stabilizator za submikronske u/v emulzije dok je kod klasičnih u/v emulzija najbolje djelovanje imao komercijalni lecitin. Iz rezultata određivanja održivosti svinjske masti može se zaključiti da čisti PC ima najslabije a komercijalni lecitin najjače inhibitorsko djelovanje.

Ključne riječi: Aceton, alkohol, antioksidacijsko djelovanje, bijeljeni lecitin, degumiranje, emulzije, emulzijsko djelovanje, ekstrakcija, etanol, fosfatidilkolin, fosfolipidi, frakcioniranje, HPLC, lecitin, lecitin u prahu, održivost masti, sojin lecitin, sojino ulje, svinjska mast, TLC.

Ciljevi istraživanja: Prijedlog projekta, prijavljen u grupi razvojnih istraživanja, osnivao se na ranijim vlastitim radovima i iskustvima stečenim u suradnji s Tvornicom za preradu soje u Zadru koja je najveći proizvođač komercijalnog (tehničkog ) lecitina. U vrijeme podnošenja projekta postojao je veliki interes za poboljšanje tehnološkog procesa proizvodnje i ulja i lecitina te razrade postupaka za njegovu daljnju preradu, pa je obećana i financijska potpora. I prije nego što je, zbog izbijanja ratnih sukoba, ova suradnja propala, bilo je očito da se tako kompleksni zadatak kao što je frakcioniranje lecitina ne može obaviti bez povezivanja opsežnog eksperimentalnog rada s teorijskim postavkama i to na vrlo širokoj osnovi. Ovo će sigurno pridonjeti osim razvoju tehnologije i razvoju znanosti što ovaj projekt svrstava svakako u kategoriju p r i m j e n j e n i h istraživanja. Frakcioniranje lecitina soje alkoholom, ima za cilj dobivanje nekoliko fosfolipidnih frakcija, od kojih su najznačajnije one s povećanim udjelom fosfatidilkolina (PC) i omjerom PC/PE većim od 4, jer se mogu primjeniti kao emulgatori u prehrambenim proizvodima mogu ući u sastav i farmaceutskih preparata. Kao rezultat frakcioniranja lecitina acetonom dobije se lecitin u prahu koji ima vrlo široku primjenu u raznim prehrambenim proizvodima specijalne namjene te u farmaceutskim proizvodima.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Faculty of Agricultural Sciences
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: Gent, Belgija

 2. Naziv ustanove: Agrokor-Tvornica za preradu soje
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr