SVIBOR - Projekt broj: 4-07-106

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-106


PERSPEKTIVE ISPRAVNOSTI, KAKVOĆE I NADZORA U PROIZVODNJI I PRERADI MESA


Glavni istraživač: ŽIVKOVIĆ, JOSIP (55725)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 103
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Veterinarski fakultet, Zagreb (53)
Odjel/Zavod: Zavod za higijenu i tehnologiju animalnih namirnica
Adresa: Heinzelova 55
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 239-01-11, 239-01-90
teleFaks: 385 (0)1 21-46-97

Sažetak: Predloženi projekat istraživanja obuhvaća relevantne pokazatelje ispravnosti, tržišne kakvoće i prihvatljivosti te optimalizacije sustava nadzora u proizvodnji, preradi i u prometu mesa na domaćem tržištu i u izvozu. U svemu je tome posebno značenje dobre proizvodne prakse (GMP) i suvremene tržišne definicije kakvoće (SQA) te svrhovite procjene rizika i kontrole kritičnih točaka proizvodnje i prometa mesa, sve u skladu sa smjernicama EEZ (HACCP-koncepcija). Sve se to odnosi na istraživanje kakvoće i standardizacije goveđeg, svinjskog i kozjeg mesa te mesa peradi pa na kakvoću mesnih proizvoda s gledišta norme i mjerila Europske unije (Europa 92). Istraživani su mikrobiološki pokazatelji kakvoće proizvoda, uključujući i mikrobiološku čistoću radnih površina u proizvodnji. Posebno je značenje hrandibe životinja i veterinarske prakse na kakvoću i higijensku ispravnost životinjskih proizvoda, naročito s obzirom na bio-rezidua (QCA).

Ključne riječi: namirnice životinjskog podrijetla, životinjski proizvodi, meso, dobra proizvodna praksa, sigurnost, kakvoća,prihvatljivost, nadzor

Ciljevi istraživanja: Zaštita potrošača i tržišta uopće uključuje, dakle, probleme nadzora i prevencije pojava različitih vidova kontaminacije te učinkovita ustrojstva nadzornih odnosno inspekcijskih službi. U tome je posebno značajna uloga nadzora kakvoće prehrambenih proizvoda u kontekstu ograničavanja i eliminiranja zagađenja okoliša. U pogledu kontrole kakvoće proizvoda u svijetu je dominantna praksa deregulacije u kojoj se nastoji utvrditi optimalan odnos između industrije mesa, nadzornih službi i glavnih trendova u metodici ocjene kakvoće proizvoda. Prosperitet proizvodnje i potrošnje mesa je moguć samo na načelima harmonizacije GMP, tržišne definicije kakvoće po SQA-koncepciji te izbora optimalne metodike ocjene kakvoće na osnovi procjene rizika i kontrole kritičnih točaka proizvodnje (HACCP-koncepcija). Razložno je stoga ocjenu kakvoće jedinstveno regulirati i locirati u proizvodnji i u preradi u cilju postizanja uvjeta da garantirana proizvođačka specifikacija i tržišna deklaracija postanu čimbenicima razvitka indsutrije i stabilnosti tržišta. S tim su u svezi i ciljevi predloženog istraživanja relevantnih čimbenika svrhovite integracije interne kontrole kakvoće i nadzornih službi na načelima moguće deregulacije svih tržišnih činitelja proizvodnje i prometa mesa, svrhovitog i kontinuiranog noveliranja propisa, stalnog usavršavanja neposrednog i laboratorijskog nadzora u sustavima monitoringa te jedinstvene doktrine veterinarsko-sanitarnog nadzora u svijetu. Za očekivati je dakle, da će se istraživanjem polučiti pokazatelji perspektive ispravnosti i kakvoće te veće učinkovitosti nadzora u proizvodnji mesa u svjetskom trendu "Zdrave životinje - sigurna hrana - zdraviji čovjek" (Healthy animals - saffety food - healthy man).

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr