SVIBOR - Projekt broj: 4-07-116

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-07-116


HRANA : NUTRITIVNO-BIOKEMIJSKA I TEHNOLOŠKA ISTRAŽIVANJA


Glavni istraživač: BALINT, LAZAR (1835)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 19
Naziv ustanove: Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb (6)
Odjel/Zavod: Zavod za kemiju prehrane
Adresa: Domagojeva 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 414 091
teleFaks: 385 (0)1 414 879

Sažetak: Izvršena istraživanja rezultirala su novim saznanjima o Ť dinamici biosinteze i kumulacije pojedinih komponenata sojinog i Ť kukuruznog zrna različitih genotipova te njihovoj biološkoj Ť vrijednosti,što omogućuje izbor i selekciju sorata optimalne Ť biostrukture. Utvrđene su optimalne doze gama zračenja koja Ť značajno reduciraju mikrofloru supstrata, a ne utječu značajno na Ť količinu iskoristivog lizina i sirovih proteina u proteinskim Ť proizvodima soje. Zamrzavanjem namirnica različitog porijekla Ť utvrđen je značajan stupanj razgradnje B6 vitamina sa naglaskom Ť na namirnice animalnog porijekla. Ujedno je modifikacijom Ť spektrofluorometrijske metode predložen postupak brzog i Ť jednostavnog određivanja ukupnog B6 vitamina u različitim Ť namirnicama. Novim pristupom interpretaciji reoloških testova Ť na osnovi ekstenzograma i farinograma omogućeno je egzaktno Ť vrednovanje kvalitete pšenice i njeno razvrstavanje u kvalitetni Ť niz, kao i nova interpretacija utjecaja proteinske i škrobne Ť komponente pšeničnog zrna na pojedine parametre reoloških Ť testova. Predložena je kvantitativna mikroskopska metoda za Ť određivanje veličine škrobnih granula pšeničnog brašna i Ť određivanje distribucije veličine škrobnih granula. Predložena je Ť nova spektrofluorometrijska metoda za određivanje nanogramskih Ť količina ukupne žive u prirodnim vodama na osnovi gašenja Ť fluorescencije ksantenskih boja.

Ključne riječi: Proteini, aminokiseline, lipidi, masne kiseline, vitamini, minerali, oštećeni škrob,ukupna živa, zrioba soje, zrioba kukuruza, pšenično brašno, spektrofluorometrija, reologija, distribucija veličina škrobnih granula, mikroskopija.

Ciljevi istraživanja: Istraživanje biološki aktivnih komponenata (aminokiselina,vitamina, masnih kiselina) i valorizacija nutritivne vrijednostinamirnica kao i promjena do kojih dolazi pod utjecajem određenihfaktora (gama zračenje, zamrzavanje, skladištenje). Istraživanje utjecaja genetskih, fizioloških i klimatskihfaktora na sadržaj nutrienata zrna soje i kukuruza. Izrada novih kriterija za reološko vrednovanje kvalitetepšenice, te utvrđivanje kvantitativnih odnosa između pojedinihfarinografskih i ekstenzografskih parametara kvalitete kao ipovezanosti ovih novih parametara i glavnih komponenata pšeničnogbrašna. Utvrđeno je da zamrzavanje namirnica smanjuje B6 vitaminskuaktivnost, a gama zračenje utječe najvećim dijelom na komponentekoje su podložne oksidativnoj destrukciji. Utvrđeno je da, iako ne utječu na dinamiku biosinteze niacina,odnosno kumulaciju ispitivanih minerala i aminokiselina, određenepredispozicije genotipa i klimatskih faktora imaju utjecaj nasadržaj ovih komponenata u zrelom zrnu soje i kukuruza. Predložen je novi model na osnovi ekstenzograma za vrednovanjekvalitete pšenice te utvrđen dominantan utjecaj oštećenog škrobana farinografsku apsorpciju. Predložena je nova spektrofluorometrijska metoda zaodređivanje nanogramskih količina ukupne žive u prirodnim vodamana osnovi gašenja fluorescencije rodamina B u prisutnosti jodidiona, kao i modifikacija spektrofluorometrijske metode zaodređivanje ukupnog B6 vitamina u različitim namirnicama. Predložena je kvantitativna mikroskopska metoda za određivanje veličine škrobnih granula pšeničnog brašna i određivanje distribucije veličina škrobnih granula.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Prehrambeno-biotehnološki fakultet
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: INA - Razvoj i istraživanje
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Hrvatski zavod za javno zdravstvo
  Tip ustanove: Državni institut
  Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr