SVIBOR - Projekt broj: 4-99-074

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-074


DRUŠTVENO EKONOMSKE PROMJENE U SELIMA SLAVONIJE I BARANJE


Glavni istraživač: PURKAT, LUDVIG (77722)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 16
Naziv ustanove: Prehrambeno tehnoloski fakultet, Osijek (113)
Odjel/Zavod: Prehrambeno tehnološki fakultet Osijek
Adresa: Vijenac Ivana Meštrovića 7
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)54 25 344
teleFaks: 385 (0)54 26 721

Sažetak: Poljoprivreda Republike Hrvatske pretežitim dijelom je privatna, s tendencijom da se taj udio vlasničkom pretvorbom društvenog sektora poveća. U periodu 1945-1990. godine proizvodnja na obiteljskim gospodarstvima destimulirana je administrativnim ograničenjima, poreznom politikom , politikom cijena i ostalim mjerama agrarne politike. Posljedica toga je usitnjen posjed, niska razina intenzivnosti proizvodnje, slaba opremljenost, niska razina robnosti proizvodnje i visok udio mješovitih gospodarstava. Obiteljskim gospodarstvima, okosnici hrvatske poljoprivrede, nužno predstoji modernizacija, prestruktuiranje proizvodnje i okrupnjavanje posjeda u cilju unapređenja proizvodnje, razvoja i blagostanja obitelji. Proučavanje socio-ekonomskih obilježja pruža solidnu osnovu za kreiranje svrsishodne razvojne politike i omogućava da konsolidacija obiteljskih gospodarstava bude brža i kvalitetnija.

Ključne riječi: selo, seljak, obiteljsko gospodarstvo, optimalna veličina gospodarstva, održivi razvoj, upravljanje, vlasnička struktura, produktivnost, intenzivnost, tržište, zadrugarstvo, ekologija

Ciljevi istraživanja: -istraživanje osnovnih proizvodno-ekonomskih karakteristika u selima Slavonije i Baranje -istraživanje stupnja robnosti proizvodnje i mogućnosti povećanja robne proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima -istraživanje promjena u socio-demografskoj strukturipoljoprivrednog stanovništva -istraživanje ekoloških posljedica industrijalizacije iurbanizacije sela -prikupljanje podataka o socio-ekonomskim obilježjima obiteljskihgospodarstava koja se ne prikupljaju redovito ili se uopće neprikupljaju u okviru službene statistike Očekivani rezultati Magistarski radovi: Štefanić, I.: Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje Republike Hrvatske. Obranjen 18. lipnja 1993. Tolić, S.: Mješovita gospodarstva u sustavu obiteljske poljoprivrede Slavonije i Baranje Deže, J.: Pretpostavke poduzetničkog upravljanja stočarskom proizvodnjom na obiteljskim gospodarstvima Disertacije: Štefanić, I.: Povećanje ekonomske učinkovitosti proizvodnje mlijeka u obiteljskim gospodarstvima Predavanja: Štefanić, I.: Landwirtschaft in Croatien (Poljoprivreda u Hrvatskoj) Universitaet fur Bodenkultur, Institut fur Agraroekonomik, Wien, 1994. Suradnja: U okviru suradnje s NCSU koja je financirana Fulbright stipendijom, predviđa se: "Croation Foreigh Trade and Agriculture" Trade Workshop on NCSU. Raleigh, 28/O2/1996 Objavljene publikacije: Kroz objavljivanje u časopisima i sudjelovanje na skupovima upoznati zainteresirane s rezultatima istraživanja na projektu.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Universitaet fuer Bodenkultur Institut fuer Agraroekonomik
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 1180 - Wien, Austria

 2. Naziv ustanove: Universite Catholique de Louvain Faculte des Sciences Agronomiques
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 1348 - Louvain la Neuve, Belgija

 3. Naziv ustanove: Nort Carolina State University, College of Life Science and Agriculture, Department of Agricultural and Resource Economics
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Raleight, North Carolina, USA

 4. Naziv ustanove: Vysoka škola polhospodarska, Katedra Managementu
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: Nitra, Slovačka

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr