SVIBOR - Projekt broj: 5-03-208

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-03-208


DALMATINSKO STATUTARNO PRAVO


Glavni istraživač: CVITANIĆ, ANTUN (110375)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.03.91. do 28.02.96.

Ukupno radova na projektu: 37
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 4
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Split (18)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)21 355-550 (centrala)
Telefon: 385 (0)21 362-957 (Dekanat)
teleFaks: 385 (0)21 48-851
E-mail: office@pravst.hr
E-mail: dekanat@pravst.hr
E-mail: dean@pravst.hr

Sažetak: Multidisciplinarnim pristupom istražili bi se dalmatinski komunalni statuti, isprave koje su s njima u svezi i stariji radovi o toj tematici. Naglasak bi ipak bio na pravnopovijesnoj analizi. Izložio bi se i kritički tekst statuta i sličnih vrela te prijevod na hrvatski jezik s komentarima uz prethodnu uvodnu studiju. Neki bi se statuti i monografski obradili, a izradili bi se i članci o specifičnostima nekih statuta i o pojedinim njihovim institutima ili granama prava. Pisali bi se i članci dodirne tematike radi boljeg osvjetljivanja osnovne problematike. Mentorstvom bi se osposobio jedan mladi magistar, odnosno doktor dalmatinskog statutarnog prava. Radovi bi popularizirali hrvatsku pravnu i kulturnu povijest, služili bi daljnjem proučavanju fenomena susreta hrvatske s drugim kulturama, a svjedočili bi i o našem davnom prisustvu na ovim prostorima i našem ranom "ulasku u Europu" - već u XIII. i XIV. stoljeću recepcijom rimskog prava, čime tek za nekoliko desetljeća kasnimo za tada najciviliziranijim gradovima Europe u Italiji i Južnoj Francuskoj.

Ključne riječi: grad, statut, statutarno pravo, statusno pravo, rimsko pravo, bizantsko pravo, franačko pravo, staro hrvatsko pravo, hrvatsko-ugarsko pravo, mletačko pravo, crkveno pravo, autonomna komuna, komunalne službe, građansko pravo, kazneno pravo, procesno pravo, pravna sigurnost, promet dobara, problem sloboda, srednji vijek

Ciljevi istraživanja: Cilj je projekta multidisciplinarnim pristupom istražiti u komunalnim statutima i sličnim pravnim spomenicima s područja Dalmacije način prihvaćanja najboljih pravnih rješenja rimske i druge provenijencije, njihovo prilagođavanje našim prilikama i daljnji razvoj takvih instituta nastalih interakcijom raznih pravnih kultura. Rezultati bi se očitovali u objavljivanju knjiga koje sadrže izvorne latinske (dijelom talijanske) tekstove statuta, njihove kritičke prijevode na hrvatski s argumentiranim komentarima i uvodne pravnopovijesne studije; u objavljivanju monografija o nekim granama statutarnog prava uključujući jednu magistarsku i jednu doktorsku disertaciju takve tematike; u objavljivanju knjiga komunalnih isprava uz kritički prijevod s latinskog i talijanskog te odgovarajuće komentare; u objavljivanju komentiranog prijevoda s talijanskog jednog pravničkog djela Jerolima Mičelovića, Trogiranina iz XVII. stoljeća; u nizu drugih članaka i studija o dalmatinskim statutima i zapadnoeuropskoj pravnoj kulturi, specifičnostima tih statuta, pojedinim njihovim pravnim institutima statusnog, obiteljskog, imovinskog prava kao i kaznenog te procesnog prava. Bit će i članaka tek posredno vezanih uz problematiku ali koji će služiti boljem osvjeljivanju osnovnog predmeta izučavanja ovoga projekta.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr