SVIBOR - Projekt broj: 5-03-222

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-03-222


HRVATSKA DRŽAVNO-PRAVNAPOVIJEST I NJEN EUROPSKI KONTEKST


Glavni istraživač: RADOVČIĆ, VESNA (39821)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 84
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 12
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Zagreb (66)
Odjel/Zavod: --
Adresa: Ćirilometodska 4
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-424-333
teleFaks: 385 (0)41-464-030

Sažetak: Težeći sveobuhvatnom, sintetičkom prikazu hrvatske državno-pravne povijesti kao krajnjem cilju, projektom je predviđeno istraživanje - kroz prizmu njihova mogućeg europskog konteksta - slijedećih važnih segmenata državno-pravnog karaktera: srednjovjekovni gradski statuti, njihova vanjska struktura i sadržajna cjelovitost; hrvatsko-slavonski pravni izvori (Verboczyjev Tripartitum, Iločki statut i dr.) u istim odrednicama; europsko srednjovjekovno tzv. opće pravo (ius commune), njegov utjecaj (recepcija) na pravo pojedinih pravnih regija; imovinsko, kazneno i dr. pravne grane i instituti u njihovu povijesnom razvoju; državno-pravni razvoj Hrvatske, Slavonije i Dalmacije od 1848. do 1918. (s težištem na rad Hrvatskog Sabora i drugih institucija vlasti); problemi rekonstituiranja hrvatske državnosti od 1918. do 1945. (u Državi SHS, Kraljevini Jugoslaviji itd.). S obzirom na gornji aspekt promatranja hrvatske državno-pravne povijesti, projektom je predviđeno i istraživanje - kao općih tema - konstitutivnih elemenata europske pravne kulture (antička, posebno rimska pravna i dr. tradicija, kanonsko pravo, germanska, slavenska i dr. običajna prava itd.).

Ključne riječi: povijest prava, povijest države, povijest institucija, državnost, Hrvatska, Europa, pravni izvori, recepcija, interpretacija i valorizacija

Ciljevi istraživanja: Vrlo bogata i osebujna hrvatska državna i pravna povijest dosada je istraživana uglavnom fragmentarno, tj. ograničeno bilo na određene regije ili državno-političke povijesne jedinice, bilo na određene epohe ili razdoblja, bilo na određene materije odnosno pravne grane, uža pravna polja, institute, izvore itd. Literatura proizašla iz takvog, fragmentarnog istraživanja još uvijek je poprilično oskudna, a osim toga - osobito ako se promatra ona datirana do trenutka uspostavljanja samostalnosti Republike Hrvatske - u znatnoj je mjeri opterećena nepotrebnim ideologiziranjem. S ozbirom na to - gledano u cjelini - stanje dosadašnjih istraživanja, kao i njima postignut stupanj znanstvenih spoznaja, ne može se smatrati zadovoljavajućim, a još manje potpunim. Nužno je zato nastaviti s istraživanjem hrvatske državne i pravne povijesti, provjeravajući vjerodostojnost rezultata dosadašnjih istraživanja, s jedne strane, te, s druge, popunjavajući praznine u našim spoznajama o svim segmentima te povijesti, a sve to s krajnjim ciljem da se što prije stvore pretpostavke za jedan sveobuhvatni, sintetički prikaz hrvatske državnopravne povijesti, u kojem prikazu bi svakako - a to je rezultat koji se u konačnici očekuje - došla jasno na vidjelo integralnost i udio te povijesti u tokovima odgovarajućih europskih zbivanja i u formiranju europske pravne tradicije uopće.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Pravni fakultet u Splitu
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 21000 - Split, Hrvatska

  2. Naziv ustanove: Pravni fakultet u Rijeci
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 26.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr