SVIBOR - Radovi - projekt broj: 5-03-222

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Radovi objavljeni na projektu 5-03-222


Broj radova citiranih u CC: 12
Broj ostalih radova: 72
Ukupno objavljenih radova: 84


 1. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: "Coram Domino Comite et suis Iudicibus": Penal Procedures in Early_Fourteenth Century Dubrovnik

  Autori:
  Lonza, Nella (56456)
  Izdavač: Meckler Publishing, Westport
  ISBN: 0-313-28320-2
  Godina: 1994
  Stranice: od 1 do 28
  Broj referenci: 67
  Jezik: engleski
  Sažetak: Na temelju kaznenog upisnika s početka XIV. stoljeća iz Povijesnog arhiva Dubrovnika rekonstrurirana su najznačajnija pitanja kaznenog prava (zločini, vrste kazni, elementi odgovornosti), postupka (tip postupka, dokazni sustav posebice) i pravosuđa (odnos kneza upućenog iz Venecije i ostalih sudaca).
  Ključne riječi: Dubrovnik, Hrvatska, Mletačka Republika, srednji vijek, kazneni postupak, kazneno pravo, pravosuđe, pravna povijest.
  Ostalo: Criminal Justice History je godišnjak koji ima međunarodnu recenziju, a citiran je u Current Contents. Potrebno je napomenuti da su u radu korišteni podaci iz 4 sveska neobjavljene arhivske građe Povijesnog arhiva Dubrovnik.

 2. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Kazneno i procesno pravo Zlatne bule

  Autori:
  Apostolova-Maršavelski, Magdalena (28975)
  Urednici
  Kampuš, Ivan (20046)
  Margetić, Lujo (28275)
  Šanjek, Franjo
  Izdavač: Skupština grada Zagreba
  ISBN: 953-96046-0-5
  Godina: 1994
  Stranice: od 75 do 84
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Kao obilježja kaznenog prava Zlatne bule autorica označava činjenice da se na popisu delikata nalaze i takvi koji jedva imaju elemente kažnjivog djela, ali za koje se predviđaju oštre kazne, te da se za trostruki recidiv takvih ponašanja propisuje egzemplarna kazna konfiskacije imovine i "sramotni" izgon iz grada a što predstavlja regulaciju upravljenu na zaštitu reputacije tržišta. Autorica također naglašava činjenicu da su, osim spomenutog izgona te "uzimanja osvete" za ubojstvo s predumišljajem, sve druge kazne bile novčane (prvu tjelesnu kaznu predviđa tek tekst Zlatne bule iz 1266.). Regulaciji procedure pred sudom posvećena je pomna pažnja. Forum delicti commisii gradskog suda određen je za sve delikte izvršene na teritoriji grada, a materijalna kompetencija obuhvaća i ius gladii.
  Ključne riječi: Zagrebački Gradec, Zlatna bula, srednji vijek, pravna povijest, kazneno pravo, sudski postupak.

 3. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: O oporučnoj slobodi u zagrebačkom Gradecu - po Zlatnoj buli i kasnijoj praksi (14. i 15. st.)

  Autori:
  Apostolova-Maršavelski, Magdalena (28975)
  Urednici
  Kampuš, Ivan (20046)
  Margetić, Lujo (28275)
  Šanjek, Franjo
  Izdavač: Skupština grada Zagreba
  ISBN: 953-96046-0-5
  Godina: 1994
  Stranice: od 91 do 101
  Broj referenci: 25
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Nasljednopravne norme Zlatne bule zagrebačkog Gradeca načelno ostavljaju testamentarnu slobodu i ostavitelju nekretnina, ali je ta sloboda vrlo ograničena. "Konzultacija" vijeća građana nezaobilazna je instanca, osim kada ostavitelja ipso facto nasljeđuju potomci i žena, te kada su ispunjeni uvjeti za ošasni (kadukni) raspored ostavine. Putem legata pro anima, kasnije i legatima nesrodnicima iz različitih motiva (pro gratitudine, pro serviciis), kao i ustanovom testamentarne adopcije kao alternativne ustanove za oporuku, ta je sloboda u navedenim stoljećima znatno proširena.
  Ključne riječi: Zagrebački Gradec, Zlatna bula, srednji vijek, pravna povijest, nasljedno pravo, testamentarna sloboda, "konzultacija" vijeća građana.

 4. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Narodni sabor Hrvatske 1944-1947. Sabor 1947-1990. Sabor Republike Hrvatske

  Autori:
  Sirotković, Hodimir (43340)
  Urednici
  Domljan, Žarko
  Sabol, Željko
  Izdavač: Sabor Republike Hrvatske - Školska knjiga - Nakladni zavod Globus
  ISBN: 953-0-61336-9
  Godina: 1994
  Stranice: od 101 do 108
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U okviru povijesnog prikaza petorice autora (J. Kolanović, N. Stančić, Ž. Sabol, H. Sirotković, L. Dobronić) o povijesti Hrvatskog sabora, autor u prvom dijelu rada daje sintezu nastanka i organizacije ZAVNOH-a odnosno Narodnog sabora Hrvatske (1944-1947) naglašavajući pri tome povijesni kontinuitet hrvatskog zakonodavnog tijela i predstavnika državnog suvereniteta Hrvatske. U drugom dijelu autor iznosi oganizacijski razvoj Hrvatskog sabora u socijalističkom razdoblju od prvog Ustava Narodne Republike Hrvatske (1947) do prvih poslijeratnih višestranačkih izbora u Hrvatskoj (svibanj 1990). U trećem dijelu autor opisuje Ustavom utvrđenu organizaciju te prvi saziv Sabora Republike Hrvatske (1990-1993).
  Ključne riječi: Ustavno-pravna povijest, Hrvatska, ZAVNOH, Narodni sabor Hrvatske, Sabor, ustav, Republika Hrvatska.

 5. Tip rada: Rad u knjizi

  Naslov: Ustavni položaj i državno uređenje Banske Hrvatske u Austro-Ugarskoj monarhiji

  Autori:
  Sirotković, Hodimir (43340)
  Izdavač: Akademija nauka i umjestnosti Bosne i Hercegovine
  ISBN: 86-7123-034-1
  Godina: 1991
  Stranice: od 213 do 219
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ustavnopravni karakter Banske Hrvatske je tematski okvir rasprave. Autor ukazuje da je ustavnopravni položaj bana ukazivao na utjecaj madžarske vlade i dvora, dok Hrvatski sabor predstavlja ograničeno zakonodavno tijelo u okvirima autonomnih poslova Hrvatske.
  Ključne riječi: Ustavno-pravna povijest, Banska Hrvatska, Austro-Ugarska monarhija, ban, Hrvatski sabor.

 6. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Novopronađeni izvori o sudskim postupcima protiv Krčkih knezova u XIV. stoljeću

  Autori:
  Lonza, Nella (56456)
  Časopis: Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka
  ISSN: 1330-2116
  Volumen: 35-6
  Godina: 1994
  Stranice: od 9 do 20
  Broj referenci: 20
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Objavljuju se i analiziraju zapisi kaznenih postupaka protiv Krčkih knezova iz 1327-1335., sačuvani u Državnom arhivu u Veneciji (serija Raspe, fond Avogaria di Comun). Razmatra se kako se u procesnim stadijima odražava trenutačni odnos moći između Nikole, Fridrika i Bartola i mletačkih vlasti.
  Ključne riječi: Krk, Hrvatska, Frankopani, Mletačka Republika, Državni arhiv Venecije, kazneni postupak, pravna povijest, srednji vijek.

 7. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Svakodnevica Kneževa dvora u Dubrovniku u XVIII. stoljeću

  Autori:
  Lonza, Nella (56456)
  Časopis: Otium
  Broj: 1-2
  ISSN: 1330-2485
  Volumen: 2
  Godina: 1994
  Stranice: od 3 do 17
  Broj referenci: 21
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Svakodnevica u dubrovačkom Kneževom dvoru u XVIII. stoljeću raščlanjena je na temelju troškovnika, pohranjenih u Povijesnom arhivu Dubrovnika. Prikazuju se funkcije unutrašnjosti i atrija, tipične manifestacije svakodnevice te život stanovnika Dvora: kneževe i ključareve obitelji, stražara i zatvorenika.
  Ključne riječi: Dubrovnik, Hrvatska, Knežev dvor, svakodnevica, povijest svakodnevice, XVIII. stoljeće, arhiv.

 8. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Povijesni razvoj Hreljina od prvog spomena do sredine XIX. stoljeća

  Autori:
  Bartulović, Željko (161600)
  Časopis: Bakarski zbornik
  Broj: 1
  ISSN: 1330-7355
  Godina: 1995
  Stranice: od 7 do 18
  Broj referenci: 40
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu autor razmatra povijesni razvoj Hreljina izravno, a tamo gdje to nije moguće, posredno putem zbivanja u Vinodolu i Hrvatskom primorju. Težište stavlja na razdoblja antike, ranog srednjeg vijeka, formiranja Vinodola kao posebne teritorijalne cjeline i njegova dolaska pod vlast Krčkih knezova, te osobito donošenje Vinodolskog zakona, strukturu stanovništva i ustrojstvo vlasti, a dotiče se hreljinskih urbara i obveza pučana. Na kraju rada autor iznosi sažeti pregled pripadnosti Hreljina pojedinim teritorijalnim jedinicama do sredine XIX. stoljeća.
  Ključne riječi: Srednji vijek, pravo, povijest, Hrvatska, Hreljin, Vinodol, lokalna uprava, stanovništvo, urbari.

 9. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Crkva i Statut grada Rijeke iz 1530. god.

  Autori:
  Bartulović, Željko (161600)
  Časopis: Riječki teološki časopis
  Broj: 1
  ISSN: 1330-0377
  Godina: 1994
  Stranice: od 85 do 104
  Broj referenci: 8
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Statut grada Rijeke iz 1530. godine uz obilje propisa o organizaciji grada, civilnog i kaznenog prava, sadrži i određeni broj propisa koji su povezani sa Crkvom. Crkva i svećenstvo izuzeti su iz jurisdikcije riječkih općinskih organa što im daje poseban položaj. Zanimljivo je usporediti rješenja Statuta grada Rijeke s nekim drugim pravnim spomenicima, naročito susjednog područja Vinodola gdje se oni nisu bitno izdvajali od ostalog pučanstva. U srodnim propisima vidi se i mogućnost iskorištavanja posebnog položaja, pa čak i u nedopuštene svrhe. Osim položaja Crkve i svećenstva, Statut grada Rijeke sadrži još nekoliko pravnih instituta koji se mogu povezati s područjem religije i Crkve.
  Ključne riječi: Srednji vijek, pravo, povijest, Hrvatska, Rijeka, Vinodol, statut, Crkva.

 10. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Pravosudne strukture u hrvatskim zemljama od 1918 do 1945. godine

  Autori:
  Sirotković, Hodimir (43340)
  Časopis: Vjesnik istarskog arhiva
  Broj: 1
  ISSN: 0353-7153
  Volumen: 332
  Godina: 1991
  Stranice: od 17 do 30
  Broj referenci: 32
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U ovom radu autor daje pregled pravosudnih organa u Hrvatskoj od 1918 do 1945. godine. U uvodnom dijelu opisuje organizaciju pravosuđa u hrvatskim zemljama uoči prvog svjetskog rata. U drugom dijelu opisuje organizaciju pravosuđa u hrvatskim zemljama za vrijeme stare jugoslavenske države, a u trećem dijelu organizaciju pravosudnih organa u NDH, anektiranoj Dalmaciji, te posebno i opširno na oslobođenim područjima Hrvatske.
  Ključne riječi: Pravna povijest, Hrvatska, NDH, Dalmacija, razdoblje od 1918 do 1945 godine, pravosuđe, suci.

 11. Tip rada: Rad u časopisu

  Naslov: Bogišićevi pravni prinosi

  Autori:
  Sirotković, Hodimir (43340)
  Časopis: Dubrovnik
  Broj: 1
  ISSN: 0353-8559
  Godina: 1995
  Stranice: od 139 do 144
  Broj referenci: 2
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu o znanstvenim pravnim prinosima akademika Baltazara Bogišića, autor je posebno i opširnije obradio redakciju crnogorskog Opšteg imovinskog zakonika proglašenog na Cetinju 1888. godine te analizirao temeljne značajke toga zakonika. Autor zaključuje da je taj znanstveno-zakonodavni poduhvat donio Bogišiću glas europskog znanstvenika.
  Ključne riječi: Pravna povijest, Baltazar Bogišić, Opšti imovinski zakonik za Knjaževinu Crnu Goru, europski znanstvenik.

 12. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Statut grada Rijeke iz 1530. godine - iz imovinskopravne problematike

  Autori:
  Petranović, Anamari (160283)
  Urednici
  Margetić, Lujo (28275)
  Maurović, Ž.
  Stefanović, Lj.
  Naslov zbornika: Sveti Vid
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6066-11-4
  Stranice: od 57 do 67
  Skup: Znanstveni skup "Dani sv. Vida" u organizaciji Gradskog poglavarstva Rijeke
  Održan: od 13.06.94 do 13.06.94
  Sažetak: Uz genezu statutarnog prava riječkoga srednjovjekovlja, autorica podastire i podatke o strukturi Statuta. Pravne lakune, izrijekom Statuta sanirane uputom na primjenu "općeg prava" (ius commune), otvaraju pitanje omjera preuzimanja rimskih načela. O tome autorica raspravlja kod imovinskopravnih odnosa: tragovi poimanja srednjovjekovnog vlasništva u statuiranju stvarnih prava na tuđoj stvari, ograničenja posjeda na kaznenopravnu zaštitu, odstupanja od konsenzualnosti u derivativnim načinima stjecanja vlasništva i dr.
  Ključne riječi: Statut grada Rijeka 1530, ius commune, srednjovjekovno stvarno pravo, recepcija rimskog prava, pravna povijest.

 13. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Baltazar Bogišić u europskom kontekstu: Bogišić i engleska škola povijesne i poredbene jurisprudencije (H. S. Maine, F. Pollock, P. Vinogradoff)

  Autori:
  Čepulo, Dalibor (135814)
  Urednici
  Sirotković, Hodimir (43340)
  Bogišić, R.
  Naslov zbornika: Baltazar Bogišić i njegova zbirka u Cavtatu
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Cavtat, Hrvatska
  Godina: 1995
  Skup: Baldo Bogišić i njegova zbirka u Cavtatu
  Održan: od 20.05.95 do 22.05.95
  Sažetak: Od šezdesetih godina 19. stoljeća u Engleskoj se razvija škola povijesne i poredbene jurisprudencije koju na istoimenoj katedri Corpus Christi Collegea u Oxfordu vode H. S. Maine, F. Pollock i P. Vinogradoff. Korespondencija B. Bogišića s Maineom i Pollockom te bilježenje i prihvat njegovih rezultata istraživanja i zakonodavnog rada u objavljenim radovima sve trojice, ukazuju na važnost Bogišićeva djela kao izvora spoznaje o južnoslavenskim pravima za engleske pravnike. Taj odnos zanimljiv je i u sklopu metodoloških odrednica razvoja društvenih znanosti u 19. stoljeću.
  Ključne riječi: Pravna povijest, pravna kultura, poredbeno pravo, povijest ideja.
  Ostalo: Opisani rad (rukopis i arhivska građa) predan je u tisak, a iznosi ukupno 70 stranica.

 14. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Neki pravni aspekti Statuta zagrebačkog kaptolskog vlastelinstva

  Autori:
  Apostolova-Maršavelski, Magdalena (28975)
  Urednici
  Kampuš, Ivan (20046)
  Skvorčević, A.
  Kolarić, Juraj
  Šanjek, Franjo
  Naslov zbornika: Zagrebačka biskupija i Zagreb
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Zagreb
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-96624-1-9
  Stranice: od 153 do 162
  Skup: Znanstveni skup o 900. obljetnici zagrebačke biskupije
  Održan: od 03.11.94 do 05.11.94
  Sažetak: Unatoč eksplicite izrečenoj konstataciji da se u mnogo čemu razlikuju ("differunt in pluribus"), u nekoliko se odredbi Statuta zagrebačkog Kaptola statusne kategorije predijalista i emfiteuta ipak izjednačavaju. Koristeći se pravnopovijesnim instrumentarijem, autorica analizira vrela koja sadrže podatke, između ostalog, i o pravnoj prirodi ovih statusnih skupina. Po njenoj interpretaciji, predijalista i emfiteuta se nalaze na suprotnim stranama srednjovjekovne društvene stratifikacije, a ove odredbe Statuta rezultat su nastojanja da se na Kaptol privuku dugoročni zakupci nemeliorirane kaptolske zemlje.
  Ključne riječi: Zagreb, Statut, srednji vijek, pravna povijest, založno pravo, predijalist, emfiteuta.

 15. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Rimska provincija Dalmacija i rimsko pravo

  Autori:
  Smodlaka-Kotur, Antonija
  Urednici
  Falchi, Gian Luigi
  Naslov zbornika: Il diritto romano canonico quale diritto proprio delle comunita cristiane dell'O
  Jezik: talijanski
  Mjesto: Citta del Vaticano, Italija
  Godina: 1994
  ISBN/ISSN: 88-209-2051-4
  Stranice: od 127 do 136
  Skup: IX colloquio internazionale romanistico canonistico, Pontificia Universita Lateranense
  Održan: od 09.12.93 do 11.12.93
  Sažetak: Rimska provincija Dalmacija osnovana je početkom principata i potpuno se razvila u vrijeme kada je rimsko pravo dostiglo svoj najveći razvoj obzirom na klasičnu jurisprudenciju. Malo se zna o jurisprudenciji u provincijama. Zapisi iz bogate epigrafske zaostavštine rimske Dalmacije, kao i neki pravni izvori, ukazuju na postojanje pravničke djelatnosti u Dalmaciji za vrijeme principata. Autorica smatra da su četiri slavna pravnika (Pegaz, Javolen, Afrikan, Modestin) obavljali pravničke poslove u Dalmaciji. Može se zaključiti da se pravo u ovoj provinciji formiralo za vrijeme principata pod utjecajem jurisprudencije iz Rima.
  Ključne riječi: Pravna povijest, Principat, Klasična jurisprudencija, Dalmacija, provincijalno pravo, epigrafski izvori, pravnik.

 16. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Crkva i Statut grada Rijeke iz 1530. godine

  Autori:
  Bartulović, Željko (161600)
  Urednici
  Maurović, Ž.
  Stefanović, Lj.
  Naslov zbornika: Sveti Vid
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6066-11-4
  Stranice: od 69 do 90
  Skup: Znanstveni skup "Dani sv. Vida" u organizaciji Gradskog poglavarstva Rijeke
  Održan: od 13.06.93 do 13.06.93

 17. Tip rada: Rad u zborniku

  Naslov: Pravni aspekt srednjovjekovnih bratovština sa osvrtom na Rijeku

  Autori:
  Bartulović, Željko (161600)
  Urednici
  Maurović, Ž.
  Stefanović, Lj.
  Naslov zbornika: Sveti Vid
  Jezik: hrvatski
  Mjesto: Rijeka
  Godina: 1995
  ISBN/ISSN: 953-6066-11-4
  Stranice: od 109 do 125
  Skup: Iz prošlosti Rijeke
  Održan: od 13.06.94 do 13.06.94
  Sažetak: U ovom radu autor obrađuje tematiku srednjovjekovnih bratovština s osobitim osvrtom na područje Rijeke. Bratovštine su u prvom redu vjerska katolička udruženja koja okupljaju vjernike sa svrhom promicanja kulta pojedinog kršćanskog sveca, otajstva ili vrline. U prvom dijelu rada obrađuju se bratovštine prema temeljnoj djelatnosti (religiozne, svjetovne, duhovne za područje umjetnosti, ostale te nadbratovštine), nadalje unutarnje ustrojstvo bratovština i njihovi službenici (gastald, suci, sakristan, bilježnik, priorica, protektor-darovatelj, bratovštinski kapelan) te članstvo općenito. Slijedi dio u kojem se razmatraju statuti te gospodarska snaga bratovštine. U trećem dijelu rada navedene su bratovštine koje su djelovale na području grada Rijeke od srednjeg vijeka pa do XX. st. te naročito njihovo gašenje administrativnim putem tijekom XVII. st. U radu se poglavito ističe zapostavljeni aspekt izvanreligioznih aktivnosti, tj. briga o socijalnim problemima (npr. s bolesnim, starim i siromašnim članovima, o ukopu mrtvih i sl.) što pruža moguću usporedbu s današnjim sindikatima, političkim udrugama te državnim službama koje su preuzele te funkcije.
  Ključne riječi: Srednji vijek, pravo, povijest, Hrvatska, Rijeka, Crkva, bratovštine.

 18. Tip rada: Magistarski rad

  Naslov: Kazneni sustav Šibenika (14-16. st.)
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Autor: JARAMAZ IVANA
  Datum obrane: 09.03.94
  Jezik: hrvatski
  Broj stranica: 275
  Sažetak: Autorica u uvodnom dijelu rada prikazuje razvoj Šibenika od 8. stoljeća do 16. stoljeća promatrajući ga kroz prizmu borbe za komunalnu autonomiju. U drugom i trećem dijelu rada uz vremensko određenje nastanka Statuta te opis Statuta kao izvora cjelokupnog prava komune, autorica iznosi osnovna obilježja njegovog kaznenog prava. Središnji, četvrti, dio rada predstavlja detaljnu analizu sustava kazni. Autorica je pri tome za svaki oblik kažnjavanja - smrtna kazna, tjelesne kazne, progon, novčana kazna, konfiskacija imovine i zatvor - dala pravnopovijesni pregled, statutarnu regulaciju te njegovu primjenu u političkom i pravnom životu komune. Na kraju autorica zaključuje da prevladavanje novčane kazne javnopravnog karaktera pridaje fiskalni karakter cjelokupnom kaznenom sustavu srednjovjekovne šibenske komune.
  Ključne riječi: Pravna povijest, Šibenik, srednjovjekovna komuna, autonomija, Statut, kazneno pravo, kazne, novčana kazna.


 19. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Zakonsko nasljedno pravo Iločkog statuta iz 1525. godine
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: APOSTOLOVA-MARŠAVELSKI MAGDALENA
  Datum obrane: 26.10.92
  Broj stranica: 261
  Autor: Zdravčević Andrija
  Rad: Doktorat


 20. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Hrvatska država u doba narodnih vladara

  Autori:
  Čepulo, Dalibor (135814)
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 02.02.93
  Broj stranica: 28
  Autor: Obradović dipl. pravnik Mladen
  Rad: Diplomski rad

 21. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Emfiteuza u rimskom i hrvatskom srednjovjekovnom pravu u odnosu na suvremeno pravo
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: APOSTOLOVA-MARŠAVELSKI MAGDALENA
  Datum obrane: 14.06.94
  Broj stranica: 171
  Autor: Čorda-Truhar mr. Jasminka
  Rad: Magisterij


 22. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Dioklecijan zakonodavac
  Fakultet: Pravni fakultet Split
  Mentor: SMODLAKA-KOTUR ANTONIJA
  Autor: Staničić Gorana
  Rad: Doktorat


 23. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Uvodne konstitucije za Justinijanovu kodifikaciju
  Fakultet: Pravni fakultet Split
  Mentor: SMODLAKA-KOTUR ANTONIJA
  Datum obrane: 03.09.93
  Broj stranica: 54
  Autor: Delić Saša
  Rad: Diplomski rad


 24. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Ulpianus: Regularum liber singularis
  Fakultet: Pravni fakultet Split
  Mentor: SMODLAKA-KOTUR ANTONIJA
  Datum obrane: 20.06.94
  Broj stranica: 41
  Autor: Roguljić Matilda
  Rad: Diplomski rad


 25. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Kazneni sustav Šibenika (14-16. st.)
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 09.03.94
  Broj stranica: 275
  Autor: Jaramaz mr. Ivana
  Rad: Magisterij


 26. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Banovina Hrvatska
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 21.07.93
  Broj stranica: 23
  Autor: Franetović dipl. pravnik Marijo
  Rad: Diplomski rad


 27. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Hrvatska država u periodu narodnih vladara
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 04.10.93
  Broj stranica: 35
  Autor: Longin dipl. pravnik Vinka
  Rad: Diplomski rad


 28. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Državnopravni položaj Rijeke od 18. stoljeća do 1924. godine
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 04.07.94
  Broj stranica: 30
  Autor: Novak dipl. pravnik Snježana
  Rad: Diplomski rad


 29. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Reforme Marije Terezije i Josipa II na državno-političkom i gospodarskom planu
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 19.11.93
  Broj stranica: 37
  Autor: Krajačić dipl. pravnik Mladen
  Rad: Diplomski rad


 30. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Državnopravni razvitak Dubrovačke republike
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 26.11.93
  Broj stranica: 26
  Autor: Fundurulić dipl. pravnik Natalija
  Rad: Diplomski rad


 31. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Državnopravni problemi razdoblja 1941-1945.
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 17.02.95
  Broj stranica: 40
  Autor: Jelić dipl. pravnik Miljenko
  Rad: Diplomski rad


 32. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Stvaranje vlade Ivana Šubašića
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 27.05.94
  Broj stranica: 33
  Autor: Dogan dipl. pravnik Andrej
  Rad: Diplomski rad


 33. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Stvaranje jugoslavenske države u toku 1. svjetskog rata
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 13.07.94
  Broj stranica: 35
  Autor: Milinović dipl. pravnik Ante
  Rad: Diplomski rad


 34. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pravaška ideologija u hrvatskim zemljama
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 24.03.95
  Broj stranica: 21
  Autor: Cvetko dipl. pravnik Renata
  Rad: Diplomski rad


 35. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Hrvatska stranka prava u razdoblju od 1861. do bune u Rakovici 1871.
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 07.06.95
  Broj stranica: 22
  Autor: Dobrić dipl. pravnik Slavica
  Rad: Diplomski rad


 36. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Državnopravni status Istre od 1867 do 1918. godine
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 26.09.95
  Broj stranica: 64
  Autor: Vivoda dipl. pravnik Mirjana
  Rad: Diplomski rad


 37. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Promjene zapadne granice Istre od 1918 do 1975. godine
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 01.07.93
  Broj stranica: 55
  Autor: Mlađenović dipl. pravnik Dijana
  Rad: Diplomski rad


 38. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Riječka država
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 09.12.93
  Broj stranica: 69
  Autor: Mrvoš dipl. pravnik Vladimir
  Rad: Diplomski rad


 39. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Djelovanje i značaj Istarskog Sabora 1861-1914
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 22.02.94
  Broj stranica: 60
  Autor: Nodilo-Grbin dipl. pravnik Nada
  Rad: Diplomski rad


 40. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Organizacija vlasti u srednjovjekovnim istarskim i primorskim gradovima do kraja 18. stoljeća
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Rijeci
  Mentor: ENGELSFELD NEDA
  Datum obrane: 08.02.95
  Broj stranica: 44
  Autor: Sandalj dipl. pravnik Lorena
  Rad: Diplomski rad


 41. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Atenska demokracija
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: KURTOVIĆ ŠEFKO
  Datum obrane: 10.07.95
  Broj stranica: 45
  Autor: Roso dipl. pravnik Zoran
  Rad: Diplomski rad


 42. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Laesio enormis u režimu rimske kupoprodaje s osvrtom na primjenu nakon Justinijana
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: APOSTOLOVA-MARŠAVELSKI MAGDALENA
  Datum obrane: 13.07.94
  Broj stranica: 35
  Autor: Bosnić-Kovačević dipl. pravnik Ivana
  Rad: Diplomski rad


 43. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Locatio-conductio u rimskom pravu
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: APOSTOLOVA-MARŠAVELSKI MAGDALENA
  Datum obrane: 08.07.94
  Broj stranica: 25
  Autor: Odak dipl. pravnik Jasminka
  Rad: Diplomski rad


 44. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Pregled razvoja rimskog prava nakon Justinijanove kodifikacije
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RADOVČIĆ VESNA
  Datum obrane: 11.07.94
  Broj stranica: 58
  Autor: Petrak dipl. pravnik Marko
  Rad: Diplomski rad


 45. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Bona fides u rimskom obveznom pravu
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RADOVČIĆ VESNA
  Datum obrane: 12.07.95
  Broj stranica: 25
  Autor: Kordek dipl. pravnik Tatjana
  Rad: Diplomski rad


 46. Tip rada: Mentorstvo

  Naslov: Konsenzualizam u rimskom obveznom pravu
  Fakultet: Pravni fakultet Sveučilište u Zagrebu
  Mentor: RADOVČIĆ VESNA
  Datum obrane: 05.10.95
  Broj stranica: 34
  Autor: Babić dipl. pravnik Sven
  Rad: Diplomski rad


 47. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Grčko-rimska retorika i razvitak pravne dokazne teorije

  Autori:
  Radovčić, Vesna (39821)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu se pruža pregled povijesnog razvoja grčko-rimske retorike, s naglaskom na njena učenja o pravnoj argumentaciji, utjecaji kojega učenja dopiru - preko Srednjeg vijeka - do filozofske, odn. pravno-filozofske misli naših dana (škola tzv. nove retorike). Pri tome kao okosnicu uzima najreprezentativnija retorička djela, odn. autoritete, najprije grčke, odn. helenističke epohe (Platon, Aristotel, Hermagora i dr.), zatim rimske epohe (Ciceron, Kvintilijan, tzv. rhetores minores i dr.) te, ukratko, srednjovjekovne epohe (Kasiodor, Izidor Seviljski i dr.). Zaključno pruža i shematski pregled sustava antičke retorike, također s naglaskom na logičkom sloju, odn. na argumentaciji.
  Ključne riječi: Antička Grčka, antički Rim, retorika, dijalektika, argumentacija, sudski dokazi, pravna povijest.
  Ostalo: Opisani rukopis je rukopis monografije koji je u završnoj fazi.

 48. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Institucija odvjetništva u gradovima južne Hrvatske

  Autori:
  Engelsfeld, Neda (11252)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uvodno se prikazuje institucija odvjetništva u antičkom i rimskom razdoblju. Konstatira se da se institucija odvjetništva javlja vrlo rano u statutima dalmatinskih gradova. Iako se ona u određenoj mjeri razlikuje od institucije modernog odvjetništva, osnovna funkcija od ranog srednjeg vijeka pa do danas zadržala je svoju učestalost u kontinuitetu.
  Ključne riječi: Odvjetništvo, dalmatinski gradovi, statuti, srednji vijek, južna Hrvatska, pravna povijest.
  Ostalo: Opisani rad će biti tiskan u sljedećem broju Zbornika Pravnog fakulteta u Zagrebu.

 49. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Što je Tocqueville tražio u Americi

  Autori:
  Kurtović, Šefko (24945)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Uzevši u obzir sve što je Tocqueville napisao i radio kao djelatni političar, zaključak je: Tocqueville je Burke sredine 19. stoljeća; on temeljne vrline američke demokracije traži u njenim konzervativnim principima. Njegova "Američka demokracija" nije pronicljiva socio-literarna studija nego znanstveno djelo iz političke teorije. Tocqueville je za Ameriku postao od značaja tek u drugoj polovici 20. stoljeća tj. sa porastom demokracije i socijalne pravde, pa je postao polazište za "new conservativism". Tocqueville je utemeljitelj demokratskog konzervativizma.
  Ključne riječi: A. de Tocqueville, demokracija, demokratski konzervativizam, Burke, politička teorija, novi vijek.
  Ostalo: Rukopis opisanog rada iznosi 42 stranice, a u 112 bilježaka navodi 64 reference. Američki Centar u Zagrebu u suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu tiskat će priloge više autora u knjizi pod naslovom "Alexis de Tocqueville o američkoj povijesti".

 50. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Iz pravne prošlosti Zagreba

  Autori:
  Apostolova-Maršavelski, Magdalena (28975)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U radu su analizirana stvarna prava zagrebačkog Gradeca (na vrelima iz 14., 15. i početka 16. st.) te brojne "prateće" ustanove. Iznesen je pokušaj rekonstrukcije nasljednog prava, statusnih kategorija pučanstva, imovinskopravni položaj žene i sl., dakako uz prethodna istraživanja funkcioniranja uprave i sudstva, dometa recepcije rimskog prava na običajno pravo i sl. Obrađene su i pojedine ustanove jurisdikcije zagrebačke Biskupije i Kaptola te Turopolja (campus zagrabiensis), zatim koncepcija emfiteuze po Kaptolskom statutu, ustanova "quarta puelaris" turopoljskog prava i dr.
  Ključne riječi: Zagrebački Gradec, Turopolje, pravna povijest, srednji vijek, recepcija rimskog prava, stvarno pravo.
  Ostalo: Opisani rad predstavlja knjigu od 280 stranica i 330 referenci. Prema ugovoru sa Školskom knjigom trebala je u rujnu 1995 godine biti tiskana pod uredništvom dr. Franje Miroševića.

 51. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Načelo paterna paternis - materna maternis u praksi zagrebačkog Gradeca (15. st.)

  Autori:
  Apostolova-Maršavelski, Magdalena (28975)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Predmet autoričina istraživanja su vrela u kojima se, u nekoliko varijanti, spominje gornje načelo. Prisutna je njegova "klasična" varijanta (tek u jednom vrelu), zatim druga varijanta prema kojoj gradski magistrat odlučuje da se imovina, kada su ispunjene pretpostavke za primjenu ovog načela, namijeni "ad matrem et uxorem" ostavitelja, te treća, "srednja", varijanta prema kojoj ostavitelj sam namjenjuje imovinu udovici, ali samo "usque ad vitam", a nakon njene smrti "pro anima sua". Ipak u praksi prevladavaju oporučna raspolaganja u korist žene, pa se primjena ovog načela doima kao "strano tijelo".
  Ključne riječi: Zagrebački Gradec, srednji vijek, pravna povijest, nasljedno pravo, oporučno raspolaganje u korist žene, gradski magistrat.

 52. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Notari zagrebačkog Gradeca

  Autori:
  Apostolova-Maršavelski, Magdalena (28975)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: U doba kada je srednjovjekovni zapadnoeuropski notarijat već prošao doba svog procvata, u zagrebačkim se jurisdikcijama pojavljuju tek iznimno i rijetko notari u klasičnoj funkciji. U razdoblju od sredine 12. st. pa do početka 16. st. notari su tek "sekundarni pratitelj" vjerodostojnih mjesta (loca credibilia) srednjovjekovne Slavonije. Notarius civitatis u zagrebačkom Gradecu ima ovlasti, funkcije i značaj koji ga strogo odvajaju od funkcija klasičnog javnog notara. Predmet istraživanja su vrela u kojima nalazimo podatke o notarima u zagrebačkom Gradecu u naznačenom razdoblju.
  Ključne riječi: Zagrebački Gradec, srednji vijek, pravna povijest, notarijat, javne isprave, libri fassionum seu funduales.

 53. Tip rada: Rukopis

  Naslov: Johann G. Heineccius: Elementa iuris naturae et gentium (Grundlagen des Natur und Volkerrechts)

  Autori:
  Apostolova-Maršavelski, Magdalena (28975)
  Jezik: hrvatski
  Sažetak: Ovo se djelo nalazi na sredini između zahtjevnih filozofskih sustava prirodnog prava i štiva namijenjenog studentima. Nasljednik Grotiusa, Hobesa, Pufendorfa i Thomasiusa, Johann Gotlieb Heinnecius je ovim djelom učvrstio mjesto izučavanju prirodnog prava na većini sveučilišta Europe tijekom 18. stoljeća., prilagodivši učenje o tzv. "sociabilitas" razini akademskog proučavanja. Reprint prvog izdanja (Halle, 1737. g.) uz paralelni prijevod latinskog originala na njemački jezik (P. Mortzfeld) komentirao je K. Bergfeld, suradnik Instituta za proučavanje europske pravne povijesti u Frankfurtu na Maini.
  Ključne riječi: Europska pravna povijest, prirodno pravo, sociabilitas, pravno obrazovanja, Grotius, Hobes, Thomasius, Pufendorf.
  Ostalo: Opisani rukopis predstavlja kritički prikaz djela koje je, ponovljenim izadavanjem (Frankfurt/Main, 1994.), pobudilo veliku pažnju pravnih povjesničara diljem Europe.

 54. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. D. Čepulo: Baltazar Bogišić u europskom kontekstu: Bogišić i engleska škola povijesne i poredbene jurisprudencije (H. S. Maine, F. Pollock, P. Vinogradoff)


 55. Tip rada: Ostalo

  Naslov: dr. Š. Kurtović: Tocqueville i demokracija


 56. Tip rada: Ostalo

  Naslov: dr. Antonija Smodlaka-Kotur: Rimsko pravo u rimskoj provinciji Dalmaciji


 57. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Crkva i Statut grada Rijeke iz 1530. godine


 58. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Neka pitanja građanskog prava u Rapskom statutu


 59. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Iz povijesti hrvatske državnosti


 60. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Pravni aspekti srednjovjekovnih bratovština sa osvrtom na Rijeku


 61. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Hrvatska državnost 1941-1990 god.


 62. Tip rada: Ostalo

  Naslov:


 63. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Obljetnica pogibije P. Zrinskog i F. K. Frankapana


 64. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Hrvatska državnost i velikosrpska agresija


 65. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Kontinuitet hrvatske državnosti


 66. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Volosko i neki instituti srednjovjekovnog statutarnog prava


 67. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Neki problemi hrvatske državnosti poslije 1945. god.


 68. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Iz povijesti hrvatske državnosti


 69. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Korijeni rata u bivšoj Jugoslaviji: povijesni pregled


 70. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Korijeni rata u bivšoj Jugoslaviji: povijesni pregled


 71. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Korijeni rata u bivšoj Jugoslaviji: povijesni pregled


 72. Tip rada: Ostalo

  Naslov: mr. Željko Bartulović: Srednjovjekovne bratovštine s osvrtom na brašćinu Svete Marije Tepačke na GrobnikuMZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Informacije: svibor@znanost.hr