SVIBOR - Projekt broj: 5-03-317

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-03-317


ELIMINIRANJE EFEKATA INFLACIJE RAČUNOVODSTVENIM METODAMA I FINANCIJSKOM POLITIKOM PODUZEĆA


Glavni istraživač: DEŽELJIN, JADRANKA (9645)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.06.93. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 74
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 20
Naziv ustanove: Ekonomski fakultet, Rijeka (81)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 332-777
teleFaks: 385 (0)51 512-178

Sažetak: Istraživat će se problem deformacija računovodstvenih ifinancijskih izvještaja prouzročenih inflacijom, a posebice uiskazivanju vrijednosti imovine, dugova, kapitala, rashoda iprihoda (financijskih rezultata). U svezi s tim, utvrdit će seračunovodstvene metode i načini njihova korištenja, njihovidometi i ograničenja u procesu eliminaranja navedenihdeformacija. Time će se omogućiti sastavljanje financijskihizvještaja koji će biti pouzdana informacijska osnova za uspješnoposlovno odlučivanje u uvjetima promjene nivoa cijena, sveprilagođeno prema međunarodnim računovodstvenim standardima.Predložit će se prihvatljiva financijska politika u inflacijskimuvjetima koja će biti u funkciji očuvanja i jačanja financijskesnage poduzeća. Na osnovu ovako postavljenih ciljeva istraživanjamože se očekivati doprinos teoriji i praksi računovodstva (usvijetu poznatom kao Inflacijsko računovodstvo - InflationAccounting ili Računovodstvo u uvjetima inflacije - Accountingunder Inflation Condition) i teoriji i praksi Poslovnih financija(Business Finance), koji bi se sastojao u sljedećem: - utvrdititeorijski i praktično prihvatljiva rješenja kvantificiranja iračunovodstvenog eliminiranja negativnih efekata inflacije uvrednovanju i bilanciranju imovine, dugova, kapitala ifinancijskog rezultata; - utvrditi teorijsko i praktičnoprihvatljivo rješenje (koncept i metodu) eliminiranja negativnihefekata inflacije u vrednovanju i bilanciranju imovine, dugova,kapitala i financijskog rezultata u specifičnim inflacijskimuvjetima Republike Hrvatske; - utvrditi prihvatljivu financijskupolitiku poduzeća u inflacijskim uvjetima koja bi bila u funkcijiočuvanja i jačanja financijske snage poduzeća. Ovo podrazumijevatrajnu sposobnost plaćanja (solventnost), trajnu sposobnostfinanciranja te očuvanje i povećanje imovine poduzeća.

Ključne riječi: Računovodstvo u uvjetima inflacije, financijska politika u uvjetima inflacije, financijski izvještaji

Ciljevi istraživanja: A) PRIMARNI CILJ - Cilj je pronaći teorijsko i praktično prihvatljivo rješenje (koncept metodu) računovodstvenog eliminiranja negativnih efekata inflacije u vrednovanju i bilanciranju imovine, dugova, kapitala, prihoda i rashoda (financijskog rezultata). Time se stvara mogućnost da računovodstveno - financijske informacije i izvještaji o stanjima i rezultatima budu istinite, pravodobne i pouzdane i da kao takve zadovolje informacijske potrebe različitih korisnika u donošenju financijskih odluka. B) SEKUNDARNI CILJ - Sekundarni ciljevi predloženog istraživanja, koji su u funkciji ostvarenja primarnog cilja, su sljedeći: a) Identificirati glavne probleme i deformacije koje inflacija uzrokuje u računovodstveno-financijskim izvještajima i financijskoj politici poduzeća, b) Analizirati i ocijeniti dosadašnja teorijska i praktična rješenja i dostignuća eliminiranja negativnih efekata inflacije iz financijskih izvještaja u svijetu i u Republici Hrvatskoj, c) Predložiti teorijsko i praktično rješenje (koncept i metodu) računovodstvenog eliminiranja negativnih efekata inflacije u vrednovanju i bilanciranju stanja i rezultata, posebice u hiperinflacijskim uvjetima u Republici Hrvatskoj.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Facolta di Economia e Commercio
    Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
    Tip suradnje: Zajedničko objavljivanje znanstvenih radova
    Grad: Trieste, Italija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr