SVIBOR - Projekt broj: 5-07-055

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-055


SOCIJALIZACIJA DJECE S MENTALNOM RETARDACIJOM


Glavni istraživač: IGRIĆ, LJILJANA (29954)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.05.91. do 15.12.94.

Ukupno radova na projektu: 70
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju, Zagreb (13)
Odjel/Zavod: ODSJEK ZA MENTALNU RETARDACIJU Defektologija u Zagrebu
Adresa: Kušlanova 59a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41 22 99 50
Telefon: 385 (0)1 233 80 22

Sažetak: Ovim su se istraživanjem ispitivali efekti primjene različitih programa stimulacije socijalnog ponašanja djece s mentalnom retardacijom koja pokazuju nepoželjne oblike ponašanja. Nakon preliminarnog ispitivanja kad su utvrđene mjerne karakteristike instrumenata za procjenu ponašanja odabran je uzorak od 66-ero djece usporenog kognitivnog razvoja. Kronološka dob djece je između 7 i 11 godina. Polaznici su redovnih i posebnih osnovnih škola, te žive u vlastitoj obitelji. Inicijalno se je utvrdila razina njihovog socijalnog ponašanja. Uzorak je podjeljen na pet poduzoraka. U četiri eksperimentalne grupe primjenjivala su se četiri različita rehabilitacijska programa, a peta komparabilna grupa je bila uključena u istom vremenskom periodu u klasično podučavanje iz obrazovnih predmeta. Tijekom jednogodišnjeg eksperimentalnog perioda evaluirale su se promjene u varijablama školskog učenja i u varijablama socijalnog ponašanja. Finalnim ispitivanjem utvrđene su razine postignuća u svakoj od pet grupa i uspoređeni efekti primjene različitih programa. U svrhu ostvarenja ciljeva ovog istraživanja pratile su se neke varijable na uzorku roditelja i učitelja djece uključene u ispitivanje.

Ključne riječi: mentalna retardacija, nepoželjni oblici ponašanja, evaluacija programa, roditelji, motoričke aktivnosti, stimulacija percepcije, grupni rad

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja je ispitati efekte primjene različitih programa stimulacije socijalnog ponašanja u djece s mentalnom retardacijom koja pokazuju nepoželjene oblike ponašanja. U tu su se svrhu analizirale promjene u učestalosti i strukturi nepoželjnih ponašanja, promjene u sposobnosti za učenje, promjene u općem socijalnom ponašanju djece i promjene u stavovima njihovih roditelja. U nastojanju da se eliminiraju nepoželjni oblici ponašanja u osoba s mentalnom retardacijom danas su prisutni pokušaji primjene raznih postupaka kao psihoterapija, modifikacija ponašanja, medikamentozna terapija i usvajanje socijalnih vještina. Međutim, da bi se neki postupak mogao primjeniti na populaciju osoba s mentalnom retardacijom potrebno ga je prethodno prilagoditi njihovim razvojnim sposobnostima. Roditelji obično razvijaju nerealne stavove koji obilježavaju odnos roditelj - dijete (Teodorović, Levandovski, 1986), što otežava uspješno provođenje rehabilitacije djeteta. Stoga se ukazuje na potrebu uključivanja roditelja u razne oblike savjetodavnog i psihoterapeutskog rada. Tako su predmet ovog istraživanja bila djeca s mentalnom retardacijom smještena u vlastitu obitelj. U skladu s njihovim potrebama razrađeni su i primjenjeni razni modeli tretmana s ciljem smanjenja ili otklanjanja nepoželjnih oblika ponašanja. Ovi programi će predstavljati dopunu postojećim programima u sistemu odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece s mentalnom retardacijom, koji se do danas nisu pokazali dovoljno efikasni u socijalizaciji djece s retardacijom. Usmjeravanjem na uklanjanje nepoželjnih oblika ponašanja primjenjeni programi će omogućiti podizanje opće razine socijalnog ponašanja djece s mentalnom retardacijom, osloboditi njihove potencijale za socijalni razvoj i školsko učenje, što će na kraju rezultirati boljom funkcionalnom organizacijom obitelji s retardiranim djetetom.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Centar za djecu s posebnim potrebama
  Naziv ustanove: Hrvatsko Udruženje za stručnu pomoć djeci s posebnim potrebama
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: EUROPEAN ASSOCIATION FOR MENTAL HEALTH IN MENTAL RETARDATION
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: 5800 A A - Veneray, NETHERLANDS

 2. Naziv ustanove: NATIONAL ASSOCIATION FOR THE DUALLY DIAGNOSED
  Tip ustanove: Međunarodna organizacija
  Tip suradnje: Sustavna razmjena informacija
  Grad: NY 12401 - Kingston, USA

 3. Naziv ustanove: Ministarstvo prosvjete i športa
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 4. Naziv ustanove: Gradski sekretarijat za obrazovanje kulturu i šport
  Tip ustanove: Državna uprava
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 5. Naziv ustanove: Mont-Montaža
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 6. Naziv ustanove: Privredna banka
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 7. Naziv ustanove: Atlas American Express
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Promocija i/ili komercijalizacija rezultata
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 8. Naziv ustanove: Komercijalna banka
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 9. Naziv ustanove: Školska knjiga
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Tip suradnje: Novčana potpora
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Rehabilitacijski programi u integracijskim uvjetima odgoja i obrazovanja (Državni seminar Zavoda za školstvo,Ministarstvo kulture i prosvjete Hrvatske "Živjeti, učiti i voljeti zajedno"), Pula 05.-06.07.1993.g.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Igrić, Lj.

 2. Naziv: Tretman i servisi za mentalno retardirane sa psihičkim poremećajima u Hrvatskoj (Seminar Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in šport, Ljubljana;"Integracijain normalizacija"), 21.04.1993.g.
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Igrić, Lj.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 29.09.95
Informacije: svibor@znanost.hr