SVIBOR - Projekt broj: 5-07-063

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-063


VREDNOVANJE OBRAZOVNOG PROCESA, PROGRAMA, REALIZACIJE, UČINKA


Glavni istraživač: MUŽIĆ, VLADIMIR (56965)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 121
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Osijek (122)
Odjel/Zavod: -
Adresa: L. Jaegera 9
Grad: 31000 - Osijek, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)31 125 199
teleFaks: 385 (0)31 126 757

Sažetak: Teorijsko utemeljenje vrednovanja u regulacijskom krugu obrazovnog procesa tj. programa, realizacije i učinka. Polazište je kritika sadašnje situacije vrednovanja u školama Republike Hrvatske s obzirom na suvremenu situaciju kao i dostignuća na tom području u svijetu. U tom okviru posebno će se razmotriti odnos kvalitativnog i kvantitativnog aspekta vrednovanja, dijagnostičkog aspekta, mogućnosti primjene računala kao medija koji, primjenom umjetne inteligencije, omogućuje individualizirano testiranje i time visok stupanj humanizacije uz visoku učinkovitost. U tom okviru konstituiranje (uz validaciju i reviziju) odgovarajućeg softwara za individualizirano testiranje, dijagnozu poteškoća i upućivanja učenika na način kako će odstraniti nedostatke pri usvajanju obrazovnih sadržaja.

Ključne riječi: vrednovanje u obrazovanju, kvalitativno vrednovanje, kvantitativno vrednovanje, individualizirano testiranje, testiranje pomoću računala,

Ciljevi istraživanja: Okvirni cilj je znanstveno utemeljenje vrednovanja obrazovnog procesa, a iz toga proizlaze pojedinačni ciljevi i to : Razrada teorije evaluacije u obrazovanju koja bi, polazeći od svjetskih dostignuća, odgovarala specifično našim uvjetima; u tom okviru usporedna analiza njegovih osnovnih paradigmi: kvalitativne i kvantitativne; a u odnosu na osnovna dva vida usmjerenosti: humanizacije i učinkovitosti; nadalje konstrukcija i empirijska provjera odgovarajućeg instrumentarija , posebno računalskog softvera za individualizirano dijagnostičko testiranje i pojedinačnu pomoć. Ti ciljevi su s jedne strane usmjereni na razvoj znanosti o odgoju i obrazovanju, a s druge na poboljšanje odgojno-obrazovne prakse.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 19.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr