SVIBOR - Projekt broj: 5-07-065

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-065


INOVACIJSKA ŠKOLA


Glavni istraživač: MATIJEVIĆ, MILAN (99513)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 70
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Pedagogijske znanosti, Zagreb (131)
Odjel/Zavod: Institut za pedagogijska istraživanja Sveučilišta u Zagrebu
Adresa: Savska cesta 77
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41-533-342
Telefon: 385 (0)41-537-222
teleFaks: 385 (0)41-533-342

Sažetak: Do sada je škola u Hrvatskoj reformirana uglavnom strategijomŤ "odozgo", tj. sve inovacije su u školu ulazile izvana, ili odŤ državnih organa ili od stručnih institucija. Subjekti u školiŤ (učenici i učitelji) su imali zaduženje da tako pristigle idejeŤ praktično verificiraju. Poznato je, međutim, da se tuđe idejeŤ teško prihvataju, te da uvijek postoji nekakav unutarnji otporŤ prema svemu što nije proizvod vlastitog promišljanja. InovacijskaŤ škola je pedagoški ili školski koncept uz koji su oslobođeniŤ kreativni potencijali glavnih subjekata, odnosno učenika,Ť učitelja i roditelja. Takva škola podrazumijeva više autonomije uŤ programiranju i definiranju modela rada. U inovacijskoj školiŤ kreativnost učenika, učitelja i roditelja je poželjnaŤ karakteristika ponašanja i djelovanja, a kreativno ponašanjeŤ pojedinca je jedna odlika modernog demokratskog društva. Cilj je istraživanja teorijski razraditi metodologiju školskihŤ reformi, zatim anticipirati, modelirati, eksperimentalnoŤ provjeriti i vrednovati nove pedagoške koncepcije škole.Ť Istraživači će definirati pedagoški koncept pod nazivomŤ "inovacijska škola", te utemeljiti u praksi djelovanje dvijeŤ osmogodišnje osnovne škole prema tome modelu. U realizaciji ovo će istraživanje karakterizirati metodološkiŤ pluralizam s naglašenom orijentacijom na model akcijskogŤ istraživanja. Uzorak za empirijska istraživanja predstavljajuŤ učenici dvije osmogodišnje osnovne škole (2000 učenika i 90Ť učitelja).

Ključne riječi: inovacijska škola, obrazovne inovacije, osnovna škola, osposobljavanje učitelja, učenje otkrivanjem, talentirano dijete, talentirani učenik

Ciljevi istraživanja: Škola u Hrvatskoj sadži neka obilježja koja su ostatakdugogodišnjeg utemeljenja na jednostranim pedagoškim konceptimakoji karakteriziraju totalitarna društva. Tu je, prije svega,zanemarivanje pojedinca, neuvažavanje razvojnih specifičnosti,potreba i mogućnosti svakog učenika, te gušenje svakekreativnosti nastavnika. Škola je organizirana na hijerarhijskimi autoritarnim odnosima, u njoj dominira tehnokratska koncepcijaodgoja, bazirana na manipuliranju i "formiranju", uz dominirajućuorijentaciju na "didaktički materijalizam". Cilj je ovog istraživanja teorijski razraditi osnove metodologijepromjene škole, zatim anticipirati, modelirati, eksperimentalnoprovjeriti, te vrednovati nove pedagoške koncepte škole. Osnovnometodološko rješenje za ostvarivanje ovoga cilja je akcijskoistraživanje. Istraživači će se usmjeriti na definiranje mjestastrategija aktivnog i iskustvenog učenja u nastavi (učenjeotkrivanjem, didaktičke igre, problemska nastava i sl.). Takođerće se istraživati ostali oblici nastave koji pridonose stvaranjupozitivne slike o sebi. Istraživači će se posebno baviti ipoložajem talentirane djece i djece s teškoćama u razvoju udržavnim školama. Cilj istraživanja odnosi se i na definiranjenovih obilježja pedagoške komunikacije na relaciji učenik -učitelj - roditelj. Istraživači će u dvije osnovne škole pokušati stvoriti novemodele unutarnje organizacije škole i nastavnog procesa.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 28.01.96
Informacije: svibor@znanost.hr