SVIBOR - Projekt broj: 5-07-071

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-07-071


PRETPOSTAVKE I KRITERIJI EFIKASNOSTI VISOKO- ŠKOLSKE NASTAVE


Glavni istraživač: LEDIĆ, JASMINKA (2671)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 8
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Institut za pedagogiju
Adresa: Omladinska 14
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)51 516 322
teleFaks: 385 (0)51 515 142
E-mail: jasminkal mapef pefri.hv
Telefon: 385 (0)51 809 515

Sažetak: Istraživanje pretpostavki i kriterija efikasnosti visokoškolske nastave ima namjeru da na temelju postojeće pisane dokumentacije iz razvijenijih zemalja i međunarodnih izvora utvrdi razvojne trendove pedagoškog osmišljavanja visokoškolske nastave. Na temelju ovih razmatranja, a imajući u vidu domaće prilike, pokušalo se utvrditi koja bi se strana iskustva i na koji način mogla primijeniti u našim prilikama. U empirijskom dijelu istraživanja verificirali su se neki za naše uvjete primjereni oblici pedagoškog usavršavanja čime se željelo doprinijeti podizanju u nas zabrinjavajuće niske pedagoške osmišljenosti nastave u visokom obrazovanju i dati doprinos stvaranju klime za zakonsko i institucionalno reguliranje pedagoške komponente visokoškolske nastave.

Ključne riječi: osposobljavanje visokoškolskih nastavnika, visoko obrazovanje, pretpostavke efikasnosti, kriteriji efikasnosti

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja uključiti se u europske tijekove visokoškolske didaktike i pridonijeti teorijskom sagledavanju nekih temeljnih pitanja efikasnosti visokoškolske nastave. Osim toga, istraživanjem se želimo uključiti u međunarodnu izmjenu iskustava na području pedagoškog osposobljavanja mlađih nastanika i asistenata. Realizacijom istraživanja želi se, prije svega, osvijestiti u nas skoro potpuno zanemareni problem (pedagoške) kvalitete visokoškolske nastave. Teorijsko sagledavanje temeljnih problema sveučilišne nastave, čime bi trebalo također rezultirati ovo istraživanje, trebalo bi voditi ka konkretnim rješenjima u osvjetljavanju ovog problema, pa se od istraživanja očekuje da učini i konkretni pomak u inoviranju sveučilišne nastave.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Filozofska fakulteta
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 61000 - Ljubljana, Slovenija

 2. Naziv ustanove: Freie Universitaet Berlin
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: 1004 - Berlin, Njemačka


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Seminar pedagoškog usavršavanja sveučilišnih nastavnika
  Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
  Autor(i): Ledić,J., Pongrac,S., Lavrnja,I., Mušanović,M., Karković,D.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 31.07.93
Informacije: svibor@znanost.hr