SVIBOR - Projekt broj: 5-11-040

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-11-040


TURIZAM U MAKROSTRATEGIJI RAZVOJA HRVATSKE


Glavni istraživač: DULČIĆ, ANTE (10883)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.02.91. do 31.10.93.

Ukupno radova na projektu: 133
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 3
Naziv ustanove: Institut za turizam, Zagreb (126)
Odjel/Zavod: Institut za turizam
Adresa: Vrhovec 5
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)41 17-48-60
Telefon: 385 (0)1 17-32-22
E-mail: turizam@maizt.iztzg.hr

Sažetak: Turizam u makro strategiji Hrvatske kompleksno je i interdisciplinarno istraživanje s osnovnim ciljem formiranja nove makrostrategije turističkog razvoja Hrvatske. Obuhvaća pet tematskih cjelina međusobno usko povezanih. Analiza strategije turističkog razvoja bazira se na iskustvima stranih zemalja i mogućnosti njihove primjene u nas. Analiza gospodarenja prirodnim resursima i kulturnim dobrima istražuje načine optimalnog korištenja i upotrebe javnih dobara kao osnove turističkog razvoja. Analiza turističkog tržišta obuhvaća kompleksno područje potražnje. U okviru sistema društvenih računa vrednuje se značenje turističke potrošnje u bilanci ukupne potrošnje i platnoj bilanci, sinteza rada daje pregled principa i mehanizama na koje se oslanja strategija turističkog razvoja Hrvatske.

Ključne riječi: strategija turističkog razvoja, komparativna analiza turizma, turistički resursi, alokacija turističkih resursa, turističko tržište, turistička potrošnja, makro ekonomika turizma, politika razvoja turizma, turistička informatika, turistički marketing, upravljanje turizmom, Hrvatska

Ciljevi istraživanja: Promjena privrednog sustava nužno oblikuje nove kriterije prema kojima se moraju ponašati privredni subjekti. Za novu koncepciju valja izgraditi i strategiju razvoja hrvatskog turizma. Pri tome se treba pažljivo koristiti spoznajama i iskustvima visoko razvijenih zemalja i njima nadopunjavati naše spoznaje i iskustva. Cilj projekta je stoga da se dođe do saznaja koja su neophodna za stvaranje nove makrostrategije turističkog razvoja Hrvatske. U sklopu toga će se istražiti : - mogućnosti korištenja iskustava zemalja koje razvijaju turizam u uvjetima tržišne privrede; - gospodarenje prirodnim i kulturnim resursima turizma - makro tržišne strategije te - sistem praćenja turističke potrošnje i njenog značenja za reprodukcijski proces. Rezultati istraživanja služit će za izradu načela na kojima se treba zasnivati razvojna politika i to na području: - prilagođavanje postojeće ponude tržišnim načinu privređivanja tzv. tranzicijska politika. - korištenje prirodnih turističkih resursa - cijena - poreza - i financiranje razvoja


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Works published by the members of the Institute for Tourism in the period 1986-1990
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Turkulin B.

 2. Naziv: Publikacije u biblioteci IT-a 1992. i 1993.
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Turkulin B.

 3. Naziv: Institute for Tourism annual report 1992
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Turkulin B.

 4. Naziv: Adresar partnera Instituta za turizam
  Tip proizvoda: Katalozi, adresari, popisi
  Autor(i): Turkulin B.

 5. Naziv: Razvojni program za poduzeće 'Jadranturist' Rovinj
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Čižmar S., Mikačić V., Poljanec-Borić S., Radnić A., Weber S.

 6. Naziv: Program pretvorbe ugostiteljskog poduzeća 'Splendid' Zagreb
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Dragičević M., Carević A., Kunst I., Kušen E., Vrdoljak-Šalamon B., Tadej P., Petrović Z., Vlahović-Petrović R., Mandarić A.

 7. Naziv: Elaborat o procjeni vrijednosti nekretnina i opreme ugostiteljskog poduzeća 'Splendid' Zagreb
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Dragičević M., Carević A., Kunst I., Kušen E., Vrdoljak-Šalamon B., Tadej P., Petrović Z., Vlahov-Petrović R., Mandarić A.

 8. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Hoteli Zadar': procjena vrijednosti opreme
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Mandarić A., Hendija Z., Tadej P., Vrdoljak-Šalamon B.

 9. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Hoteli Zadar': procjena vrijednosti poduzeća
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Mandarić A., Hendija Z., Tadej P., Vrdoljak-Šalamon B.

 10. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Hoteli Zadar': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Mandarić A., Hendija Z., Tadej P., Vrdoljak-Šalamon B.

 11. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Hoteli Zadar': analiza poslovanja i ocjena boniteta
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Mandarić A., Hendija Z., Tadej P., Vrdoljak-Šalamon B.

 12. Naziv: Razvojni program poduzeća 'Riviera holding Poreč'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Mandarić A.

 13. Naziv: Projekt restrukturacije DP 'Olimpijski centar Sarajevo'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Čižmar S., Hendija Z., Kunst I., Mandarić A., Tadej P.

 14. Naziv: Projekt pretvorbe DP 'Hoteli Pag'
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Čižmar S., Kunst I., Kušen E., Mandarić A., Vrdoljak-Šalamon B.

 15. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Istraturist': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Kunst I.

 16. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Istraturist': procijenjena vrijednost
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Kunst I., Carević A., Dragičević M.

 17. Naziv: Projekt vlasničke pretvorbe HP 'Živogošće': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Kunst I., Telišman-Košuta N., Poljanec-Borić S., Klarić Z.

 18. Naziv: Projekt vlasničke pretvorbe HP 'Tučepi': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Kunst I., Telišman-Košuta N., Klarić Z., Poljanec-Borić S.

 19. Naziv: Projekt vlasničke pretvorbe UTP 'Mornar': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Kunst I., Telišman-Košuta N., Klarić Z., Poljanec-Borić S.

 20. Naziv: Projekt vlasničke pretvorbe TP 'Mariva': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Kunst I., Telišman-Košuta N., Klarić Z., Poljanec-Borić S.

 21. Naziv: Projekt vlasničke pretvorbe HO 'Podgora': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Kunst I., Telišman-Košuta N., Klarić Z., Poljanec-Borić S.

 22. Naziv: Projekt vlasničke pretvorbe HP 'Baška voda': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Kunst I., Telišman-Košuta N., Klarić Z., Poljanec-Borić S.

 23. Naziv: Projekt vlasničke pretvorbe HTP 'Brela': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Kunst I., Telišman-Košuta N., Klarić Z., Poljanec-Borić S.

 24. Naziv: Projekt vlasničke pretvorbe HP 'Makarska': razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Kunst I., Telišman-Košuta N., Klarić Z., Poljanec-Borić S.

 25. Naziv: Projekt uređenja portfelja i prijedlog novog organizacijskog ustrojstva poduzeća 'Arenaturist', Pula
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Ivandić N., Kunst I., Poljanec-Borić S., Radnić A., Telišman-Košuta N.

 26. Naziv: Ocjena poslovnog potencijala i mogućnosti daljnjeg ulaganja u marinu 'Punat', Punat
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Dragičević M., Kunst I., Ivandić N.

 27. Naziv: Tržišna restrukturacija poduzeća 'Riviera', Poreč
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Dragičević M., Ivandić N., Kunst I.

 28. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HP 'Makarska': podaci o poslovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Klarić Z., Poljanec-Borić S., Carević A., Petrović Z.

 29. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HTP 'Brela': podaci o poslovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Klarić Z., Poljanec-Borić S., Carević A., Petrović Z.

 30. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HP 'Baška Voda': podaci o poslovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Klarić Z., Poljanec-Borić S., Carević A., Petrović Z.

 31. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HP 'Podgora': podaci o poslovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Klarić Z., Poljanec-Borić S., Carević A., Petrović Z.

 32. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva TP 'Marivaturist': podaci o poslovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Klarić Z., Poljanec-Borić S., Carević A., Petrović Z.

 33. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva UTP 'Mornar': podaci o poslovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Klarić Z., Poljanec-Borić S., Carević A., Petrović Z.

 34. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HP 'Živogošće': podaci o poslovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Klarić Z., Poljanec-Borić S., Carević A., Petrović Z.

 35. Naziv: Projekt pretvorbe hotela 'Intercontinental' u Zagrebu: analiza dosadašnjeg poslovanja
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Čižmar S., Dragičević M., Hendija Z., Kušen E., Kunst I., Klarić Z., Radnić A., Telišman-Košuta N., Weber S., Petrović Z., Vlahov-Petrović R.

 36. Naziv: Projekt pretvorbe hotela 'Intercontinental' u Zagrebu: izvještaj o ekonomskom vrednovanju hotela
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Dragičević M., Grassl W., Seiler M., Petrović Z.

 37. Naziv: Projekt pretvorbe hotela 'Intercontinental' u Zagrebu: program pretvorbe: ekonomsko-razvojna i financijska osnova
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Dragičević M., Čižmar S.

 38. Naziv: Projekt pretvorbe hotela 'Intercontinental' u Zagrebu: razvojni program: feasibility study
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Dragičević M., Grassl W., Kunst I., Seiler-Tarena M., Stevens P.H.M.

 39. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Novi', s p.o., Novi Vinodolski: analiza dosadašnjeg poslovanja
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Hendija Z., Rubčić M., Sokolić T., Lončarić L., Mojzeš O., Petrović Z.

 40. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Novi', s p.o., Novi Vinodolski: elaborat o procijenjenoj vrijednosti
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Hendija Z., Radnić A., Mojzeš O., Petrović Z.

 41. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Novi', s p.o., Novi Vinodolski: program pretvorbe
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Mojzeš O., Horvat D., Hendija Z., Čižmar S., Radnić A.

 42. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Novi', s p.o., Novi Vinodolski: razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Hendija Z., Mojzeš O., Petrović Z.

 43. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Zlatni rat' Bol: analiza dosadašnjeg poslovanja
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Hendija Z., Mikačić V., Možina V., Tadej P., Weber S., Dragičević M., Karninčić I., Kraljević P., Ščepanović J., Karninčić A., Petrović Z.

 44. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Zlatni rat' Bol: elaborat o procijenjenoj vrijednosti
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Možina V., Dragičević M., Petrović Z.

 45. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Zlatni rat' Bol: izvješće o vrednovanju nekretnina i opreme
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Osrečki J., Radonić M., Španović M., Nejašmić B., Kušen E., Možina v., Čižmar S., Petrović Z.

 46. Naziv: Projekt pretvorbe poduzeća 'Zlatni rat' Bol: razvojni program
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Carević A., Čižmar S., Kušen E., Weber S., Tadej P., Karninčić I., Plenković A., Dragičević M., Petrović Z.

 47. Naziv: Projekt pretvorbe hotela 'Intercontinental' u Zagrebu: izvješće o vrednovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Dragičević M., Čižmar S.

 48. Naziv: Projekt pretvorbe vlasništva HP 'Tučepi': podaci o poslovanju
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Čižmar S., Klarić Z., Poljanec-Borić S.

 49. Naziv: Transformacija odmarališnog kompleksa 'Pliva' U Supetru na Braču u komercijalnu turističku ponudu: feasibility studija
  Tip proizvoda: Studije izvodljivosti
  Autor(i): Dragičević M., Klarić Z., Weber S., Radnić A., Carević A., Kunst I.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 17.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr