SVIBOR - Projekt broj: 5-12-060

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-060


UTJECAJ SOCIJALNIH ČINILACA NA RAZVOJ KRIMINALITETA


Glavni istraživač: SINGER, MLADEN (72985)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno

Ukupno radova na projektu: 22
Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju, Zagreb (13)
Komunikacija

Sažetak: Na skupu svih općina u Hrvatskoj za period od 20 godina,Ť analiziraju se relacije između demografskih, socijalnih iŤ ekonomskih karakteristika i kriminaliteta maloljetnih iŤ punoljetnih osoba. Analize se izvode metodama faktorske iŤ taksonomske analize, analizom kanoničkih korelacija iŤ kovarijanci, regresijskom analizom i analizom trenda. Očekuju seŤ značajne ali nejednake veze između pojedinih faktoraŤ socijalno-ekonomskog razvoja i pojedinih pojavnih oblikaŤ kriminaliteta maloljetnika i odraslih. Rezultati mogu bitiŤ primjenjeni za prognozu i prevenciju kriminaliteta u Hrvatskoj.Ť Vrši se analiza stanja, kretanja i fenomenologije kriminaliteta uŤ Hrvatskoj od 1991. do 1993. godine u relaciji prema odlukamaŤ organa krivičnog postupka.

Ključne riječi: Hrvatska, razvoj, socijalni činioci, ekonomski činioci, kriminalitet

Ciljevi istraživanja: 1. Realna ocjena stanja, obima, značaja, trenda i dinamike kretanja kriminaliteta, njegovih pojavnih oblika u Hrvatskoj u cjelini i na pojedinim dijelovima teritorija kroz razdoblje od 15 do 20 godina s posebnim osvrtom na delikte nasilja, imovinske delikte, krivična djela protiv privrede i službene dužnosti, saobraćajnu delinkvenciju i kriminalitet maloljetnika. 2. Utvrditi modalitete, smjer i dinamiku povezanosti između stanja i kretanja kriminaliteta u cjelini i po pojedinim pojavnim oblicima sa društveno-ekonomskim kretanjima, sociodemografskim karakteristikama i infrastrukturom pojedinih područja. 3. Ustanoviti fenomenološke karakteristike kriminaliteta, posebno punoljetnih, a posebno maloljetnih počinitelja krivičnih djela na pojedinim dijelovima teritorija Hrvatske s posebnim osvrtom na pojavne oblike delinkventnog ponašanja navedene pod točkom 1. 4. Utvrditi zavisnost fenomenologije delinkventnog ponašanja od sociodemografskih karakteristika počinitelja krivičnih djela po pojedinim područjima. 5. Identificirati najznačajnije veze između odabranih varijabli društveno-ekonomskog razvoja i varijabli kriminaliteta kao i mjerenje tih veza obzirom na njihovu jačinu, kontinuitet i dinamiku. 6. Utvrditi kriminalno-političku funkciju odluka organa krivičnog postupka na pojedinim dijelovima teritorija s posebnim osvrtom na funkcioniranje legalnih instrumenata selekcije i kriterije izricanja krivičnih sankcija za pojedine grupe pojavnih oblika delinkventnog ponašanja i počinitelja navedenih u točki 1.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: FAKULTET KRIMINALISTIČKIH ZNANOSTI
    Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 14.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr