SVIBOR - Projekt broj: 5-12-101

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-101


RADNI ODNOSI I SOCIJALNA SIGURNOST U TRŽIŠNOM GOSPODARSTVU


Glavni istraživač: RAVNIĆ, ANTON (40460)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 30.04.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 38
Naziv ustanove: Pravni fakultet, Zagreb (66)
Odjel/Zavod: Katedra za radno i socijalno pravo
Adresa: Trg m. Tita 14
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 456 40 30
Telefon: 385 (0)1 456 43 22
Telefon: 385 (0)1 33 04 36
Telefon: 385 (0)1 56 11 19

Sažetak: Cilj je istraživanja izučiti utjecaj tržišta na radne odnose i socijalnu sigurnost. Zbog nedostatka domaće znanstvene misli o radnim odnosima i socijalnoj sigurnosti primjerenih tržišnom gospodarenju težište istraživanja je na poredbenim, osobito zapadnoevropskim iskustvima. Izučavaju se za tržišne odnose važne institucije radnog prava kao što su: ugovor o radu, klasifikacija uposlenika, skraćivanje radnog vremena, stalnost zaposlenja, pravni položaj sindikata i poslodavačkih organizacija, kolektivno pregovaranje, kolektivni ugovori, štrajk i drugi interesni sporovi, načini mirnog rješavanja interesnih sporovo te druga pitanja iz područja kolektivnog radnog prava. U oblasti socijalne sigurnosti težište je na izučavanju dobrovoljnih i autonomnih sistema socijalne sigurnosti koji u stranim zemljama omogućavaju usklađivanje osobne inicijative i odgovornosti s društvenom solidarnošću. Posebno se izučava socijalna sigurnost određenih najugroženijih kategorija stanovništva (prognanika, starijih osoba, nezaposlenih). Predmetne spoznaje nužne su za istinsku pretvorbu postojećeg u suvremeni sustav tržišnih odnosa i političke demokracije.

Ključne riječi: Tržišno gospodarstvo, radno pravo, socijalna sigurnost, radni odnosi, posloprimac, zaposlenik, radnik, poslodavac, ugovor o radu, nezaposlenost, socijalno osiguranje, socijalna zaštita.

Ciljevi istraživanja: Ciljevi su istraživanja teorijski i primjenjeni. S teorijskog aspekta izučava se veza između tržišnog gospodarstva, s jedne strane, te radnih odnosa i socijalne sigurnosti, s druge strane. S praktičnog aspekta teži se primjeni ostvarenih teoretskih spoznaja pri donošenju zakona, sklapanju kolektivnih ugovora, rješavanju individualnih i kolektivnih radnih sporova, ustanovljenju novih oblika socijalnog osiguranja i socijalne skrbi i sl. U području individualnih radnih odnosa težište je na izučavanje ugovora o radu koji omogućava izražavanje dobrovoljnosti i autonomije strana radnog odnosa. Nastoji se ustanoviti posljedice priznavanja određenih prava iz radnog odnosa na tržišni položaj poslodavca. Izučava se utjecaj tržišnog gospodarenja na prava i obveze subjekata radnog odnosa, ovlaštenja poslovodnog i drugog rukovodnog osoblja, disciplinsku odgovornost, a posebice na prestanak radnog odnosa. Pokušava se razjasniti pitanja stabilnosti radnog odnosa i socijalne skrbi o osobama koje su izgubile zaposlenje. U području kolektivnih radnih odnosa težište je na analizi pravnog položaja sindikata i poslodavačkih organizacija, kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora, različitih oblika industrijskih akcija (štrajk i lockout), načina mirnog rješavanja interesnih sporova (mirenje, posredovanje i arbitraža). Kolektivni ugovori se analiziraju kao autonomni oblici uređenja radnih odnosa koji su u svijetu dokazali bolju efikasnost od prekomjernog državnog zadiranja u ovu oblast. Nasuprot kod nas razvijenih državnih i obvezatnih sistema socijalne sigurnosti teži se analizi raznovrsnih autonomnih i dobrovoljnih modela osiguranja u kojima do izražaja dolazi osobna inicijativa i odgovornost. Teži se izučavanju položaja i potreba posebnih kategorija građana, a osobito starijih osoba, poljoprivrednog stanovništva, prognanika i izbjeglica. Cilj je pronaći organizaciona načela koja omogućavaju visoku razinu efikasnosti u gospodarenju sredstvima namjenjenim socijalnoj sigurnosti.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 12.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr