SVIBOR - Projekt broj: 5-12-166

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 5-12-166


DETERMINANTE RAZVOJA TURIZMA ISTRE I TURISTIČKA BAZA PODATAKA


Glavni istraživač: BOŠKOVIĆ, DESIMIR (75652)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.96.

Ukupno radova na projektu: 45
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Institut za poljoprivedu i turizam, Poreč (147)
Odjel/Zavod: Zavod za turizam
Adresa: C. Huguesa 8.
Grad: 52440 - Poreč, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)531-31-124,34-003
teleFaks: 385 (0)531-31-659
Telefon: 385 (0)52 431-124, 434-003
teleFaks: 385 (0)431-659
E-mail: institut`iprpo.hr

Sažetak: Turistička ponuda istre a i šire razvila se pretežno na temelju iskustva a manjim dijelom na osnovu znanstvenih istraživanja.I društveno-politički sustav je imao negativan utjecaj na razvoj turizma . Prihvaćen je i razvijan koncept masovnog turizma industrijskog tipa sa glomaznim i mastodontskim objektima i organizacijama, sa pretežnim društvenim vlasništvom. U takvom modelu razvoja udio privatnog kapitala je minoran, a zajedničkih ulaganja sa inozemnim partnerima gotovo da i nema. Turizam se identificira sa brojem noćenja, bez sistemskog razvoja raznih selektivnih oblika turizma. Turustička ponuda je nedovoljno uključena u svjetski informacijski sustav a odnosi sa tržištem se u principu odvijaju preko turističkih agencija i touroperatora, bez koncepta organiziranog markrtinga. Ekologija i problemi očuvanja zdrave prirodne okoline ima deklarativni karkter. Ovim projektom se utvrđuju neusklađenosti ugostiteljsko-turističke ponude Istre sa potražnjom na turističkom tržištu, predlažu akcije za eliminiranje neusklađenosti, izmjene postojeće strukture ponude rekonstrukcijom i adaptacijom iste, određuje gornja granica izgradnje, insistira na izradi prostornih planova, poboljšanju ukupne kvalitete ponude. raživanja.

Ključne riječi: Determinante, razvoj, strategija, modeli, kvaliteta, infrastruktura, marketing, investicije, ekologija, planiranje, organizacija, tehnologija,poduzetništvo, masovni turizam, selektivni turizam strukturiranje, privatizacija.

Ciljevi istraživanja: Jedan od osnovnih ciljeva projekta je utvrditi pravce razvoja turizma Istre koji će osigurati turistički promet jednak prometu razvijenih turističkih zemalja. Koncept dosadašnjeg masovnog turizma to nije mogao osigurati.Za ostvarenje ovog cilja neophodno je : istražiti zahtijeve turističkog tržišta, naročito inozemnog u svim elementima, definirati ukupnu turističku ponudu u skladu sa mogućnostima koje pruža peobražaj društveno-političkog sustava, utvrditi neusklađenost potražnje i ponude, predložiti akcije i mjere koje eliminiraju nemogućnosti ispunjenja zahtijeva potražnje kroz : izmjenu strukture smještajnih kapaciteta, razvoj selektivnih oblika turizma, razvoj objekata infrastrukture koje determiniraju budući razvoj turizma Istre, razvoj brojnih privrednih i neprivrednih djelatnosti koje posredno ili neposredno sudjeluju u zadovoljavanju zahtijeva turista, izradu prostornih planova i očuvanje prirodnih resursa te kulturno umjetničke baštine kao temeljnih postulata za daljnji kvalitetniji razvoj turizma Istre, izvršiti modeliranje organizacijske strukture i vlasničkih odnosa ,održavanje gornje granice izgradnje objekata i dr. sadržaja ponude. Od istraživanja na projektu očekuju se određeni znanstveni i pragmatički rezultati.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr