SVIBOR - Projekt broj: 6-01-007

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-007


SUVREMENA PRAKTIČNA MISAO


Glavni istraživač: PAŽANIN, ANTE (35793)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.93.

Ukupno radova na projektu: 20
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 2
Naziv ustanove: Fakultet političkih znanosti, Zagreb (15)
Odjel/Zavod: Fakultet političkih znanosti, Zagreb
Adresa: Lepušićeva 6
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 41 458 022
teleFaks: 385 41 412 283

Sažetak: Cilj istraživanja "Suvremena praktična misao" sastoji se u osuvremenjivanju različitih vrsta znanja i na njima utemeljenih oblika čovjekove djelatnosti u suvremenom svijetu. Tim istraživanjem doprinijelo bi se kako diferenciranju specifičnih sfera i načina života u modernom svijetu tehnike tako i osvještavanju i nadoknađivanju gubitaka što ih moderna tehnička proizvodnja nosi sa sobom u čitavom svijetu života, a posebno u etičko-političkom ponašanju i djelovanju ljudi. Iako je rehabilitacija praktične filozofije u svijetu pa i u nas u posljednjih 25 godina obnovila klasičnu praktičnu filozofiju, njenu povijest, pojam i metodu, te pokazala svojevrsnost praktično-filozofskih istraživanja i utemeljivanja ljudske "prakse", središnji problemi suvremenog povijesnog svijeta života od ekoloških i bio-medicinskih do etičkih, pravnih, političkih i filozofsko-povijesnih tek očekuju svoje primjereno praktično-filozofsko istraživanje, tematiziranje i razumijevanje. Otuda na tragu dosadašnjih rezultata valja nastaviti sustavna istraživanja u okviru praktične filozofije tako da se istraživanjem uvjeta i načina života čovjeka u modernom tehničkom i uopće suvremenom povijesnom svijetu razvije posebna filozofska etika, filozofija politike, filozofija prava i filozofija povijesti kao cjelovita praktična filozofija koja osvještava i osmišljava suvremeni ljudski opstanak bitno kao konačni povijesni opstanak. Da bi se to postiglo, valja tradicionalnom klasičnom corpusu praktične filozofije već u okviru etike dodati suvremena istraživanja specijalnih etika kao što su politička etika, pravna etika, socijalna etika, ekološka etika, medicinska etika, pa i sama etika znanstvenih istraživanja. Slična specijalna istraživanja valja izvršiti i u ostalim disciplinama praktične filozofije. Tako u okviru filozofije politike istraživanja valja proširiti suvremenom filozofijom države, teorijom demokracije, političkom antropologijom, političkom teologijom i teorijom političkih institucija. U okviru filozofije prava istraživanje bi se kompletiralo klasičnim prirodnim pravom, modernim pozitivizmom prava, hermeneutikom prava, fenomenologijom prava i teorijom pravednosti, a u okviru filozofije povijesti valja istražiti kako njenu pretpovijest u teologiji povijesti spasa tako njeno rastvaranje u razdoblju historizma, utemeljenja povijesnih znanosti i "kritike historijskog uma" od Diltheya i Husserla do suvremene teorije povijesnosti kao filozofije povijesnog znanja, koje je kao svojevrsno praktično znanje primjereno našem dobu. Time se pokazuje ne samo pripadnost filozofije povijesti samoj praktičnoj filozofiji u izvornom značenju nego štoviše kao njena kruna i svrha. Uz korištenje tradicionalnih metoda znanstvenog rada u istraživanju će se upotrijebiti prvenstveno fenomenološka i hermeneutička metoda duhovnih znanosti.

Ključne riječi: praktična filozofija, fenomenologija, hermeneutika, Aristotel, Hegel, Marx, Husserl

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja "Suvremena praktična filozofija" sastoji se u osuvremenjivanju različitih vrsta znanja i na njima utemeljenih oblika čovjekove djalatnosti u suvremenom svijetu. Tim istraživanjem doprinijelo bi se kako diferenciranju specifičnih sfera i načina života u modernom svijetu tehnike tako i osvještavanju i nadoknađivanju gubitaka što ih moderna tehnička proizvodnja nosi sa sobom u čitavom svijetu života, a posebno u etičko-političkom ponašanju i djelovanju ljudi.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr