SVIBOR - Projekt broj: 6-01-191

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-01-191


GJURO ARNOLD KAO ESTETIČAR U KONTEKSTU KONTROVERZA MODERNE


Glavni istraživač: POSAVAC, ZLATKO (38322)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.94.

Ukupno radova na projektu: 10
Naziv ustanove: Institut za filozofiju, Zagreb (191)
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 61 119 84
teleFaks: 385 (0)1 51 18 41
Telefon: 385 (0)41 53 07 54

Sažetak: Istraživanje pod punim naslovom "Gjuro Arnold kao estetičar u kontekstu kontroverza hrvatske Moderne" koncipirano je kao ekstenzivna i cjelovita monografija o Arnoldovoj estetici uz povezivanje i omjeravanje s analognim problemima u svjetskoj respective europskoj i srednjoeuropskoj estetici. Projekt odbacuje dosadašnje jednostrane i fragmentarne pristupe i daje širok i cjelovit prikaz oblikovanje Arnoldovih estetičkih nazora; inzistiranjem na bitnim, zrelim tezama i uvođenjem mnoštva novih podataka projekt nužno postaje važna temeljita reinterpretacija dosadašnjih još uvijek "uobičajnih", a zapravo konzerviranih, petrificiranih pogrešnih pogleda na Modernu kao epohu i Arnolda kao "suputnika". Istraživanje uklonja postojeće zablude, predrasude i jednostranu ideologizaciju. Monografija organizira kronološki problematske komplekse tematiziranjem epohalno bitnih problema zaokruženo fokusiranih u slijedećim poglavljima: 1. Uvod: fin de siecle i la belle epoque; 2. Estetičke premise u raspravi "Etika i povijest"; 3. Psihologija i estetika; 4. Umjetnost i narod (nacija); 5. Umjetnost i znanost; 6. Vjera i umjetnost; 7. Zaključno poglavlje. - Produbljeno i opsežno proučavanje naslovne teme svojim rezultatima podrazumjeva stanovite interpretativne i faktografske korekture dosadašnje historiografije, koje se osim u čisto estetskim i filozofskim okvirima nužno moraju reflektirati i na druga područja izvan estetike (povijest hrvatske kulture uopće, povijest svih grana umjetnost etc., pa čak i na neke momente političke povijesti). Također i obratno. Naknadno je (1995) dodana relevantna dopuna drugog poglavlja kontekstualizacijom problema odnosa shvaćanja umjetnosti spram hrvatske filozofije povijesti 19. stoljeća.

Ključne riječi: estetika, umjetnost, konroverze, Moderna (1890-1910), psihologija, psihologizam, čuvstva (emocije), ljepota, forma, narod, nacija, znanost, pozitivizam, etika, povijest, kultura, hrvatska kultura, ideologija, filozofija povijesti, praktična filozofija, sloboda (stvaranja), esteticizam, individualizam, čovječanstvo, duševnost, ideal,

Ciljevi istraživanja: Direktan i neposredan cilj istraživanja bio je inovativno produbljeni cjelovit i ekstenzivan prikaz Arnoldovih estetičkih nazora, kritička prosudba njegove estetičke misli - bez predrasuda i kompleksno. Finaliziranjem je dobivena opsežna zaokružena monografija. Dakako, nije riječ tek izolirano samo o Arnoldu, nego je nužno provodeno uklapanje Arnoldovih nazora (što dosad nitko nije činio) u povijesni, vremenski, i europski kontekst, s referencijama prema suvremenicima svog doba i relacijama odnosno udjelu i mjestu koje ima u hrvatskoj kulturnoj, a napose estetičkoj povijesti uopće. Budući da je Arnold bio sveučilišni profesor, rektor zagrebačkog Sveučilišta i poslije toga predsjednik Matice Hrvatske to istinit i nepristran prikaz s kritičkom prosudbom njegova rada ima direktne reperkusije kako na nužnu reinterpretaciju ne samo njegovih vlastitih pogleda, nego i dosadašnjeg prikaza epohe hrvatske Moderne, zatim iz povijesnog konteksta na promjenu vizure uvida u genezu i strukturu filozofijskog, estetičkog, kulturnog i umjetnčkog života u Hrvatskoj prve polovice 20. stoljeća, no i restruktuiranje dosadašnjih pogleda na teorijsko-estetičku prethodnicu 19. stoljeća. Kako se neki tekstovi teže dostupni ili se ne zna gdje su objavljeni potrebno je dokumentacijski ih okupiti, a vrijedilo bi pomišljati i na njihovo ponovno objavljivanje, sabrane u jednu knjigu. Arnold je prečesto jednostrano negativno ocjenjivan samo kroz dihotomiju "starih" i"mladih" bez ostalih komponenata i dimenzija, uglavnom kao konzervativan, pa će kritička i cjelovita spoznaja o Arnaldovoj estetici dati posve novu sliku o njemu, o hrvatskoj filozofiji, o hrvatskoj kulturi njegova no i kasnijeg vremena. Projekt je u cjelini uspješno završen a rezulatima i opsegom daleko nadmašio sva očekivanja. Sve publicirano u periodici (osim dopunskog poglavlja). Ukupno 249 str. tiskom ( i cca 30 neobjavljenih).


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Bitno proširenje estetičke bibliografije (dosad nepoznate) za razdoblje Arnoldova rada navlastito u doba Moderne (1890-1910) i posebice početkom dvadesetog stoljeća kad je Arnold bio rektor Sveučilišta i predsjednik Matice Hrvatske.
    Tip proizvoda: Ostalo
    Autor(i): Posavac Zlatko

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr