SVIBOR - Projekt broj: 6-03-051

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-051


KONTRASTIVNO PROUČAVANJE HRVATSKOG JEZIKA PREMA STRANIM JEZICIMA


Glavni istraživač: MENAC, ANTICA (30400)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 15.12.95.

Ukupno radova na projektu: 56
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 8
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za lingvistiku
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)41 62 00 11
teleFaks: 385 (0)41 51 38 34
Telefon: 385 (0)1 61 20 011

Sažetak: Projekt je preuzeo zadatak da izradi kontrastivni opis hrvatskoga i pojedinih drugih jezika: engleskog, francuskog, njemačkog, ruskog, talijanskog, španjolskog, makedonskog te grčkog, latinskog i novogrčkog jezika. Za neke od tih jezika kontrastivni se opis odnosi na veći broj jezičnih razina, a za neke samo na pojedine razine (morfologija, tvorba riječi, leksikologija, frazeologija i dr.). Istražuje se prvenstveno suvremeno stanje, ali se ne isključuje ni obraćanje dijakroniji.

Ključne riječi: kontrastivna lingvistika, kontrastivni opis jezika, jezične razine, kontrastivna morfologija, kontrastivna tvorba riječi, kontrastivna leksikologija, kontrastivna frazeologija

Ciljevi istraživanja: Cilj ovoga projekta jest kontrastivno proučavanje hrvatskoga jezika prema drugim jezicima, i to proučavanje njihovih sustava na različitim razinama. U kontrastivnom proučavanju izdvajaju se teoretski i primijenjeni ciljevi. Teoretski ciljevi obuhvaćaju različite oblike znanstvenog prikaza odnosa dvaju sustava. Primijenjeni se ciljevi odnose na izradbu tematskih priručnika i rječnika. Rad na projektu pokazao je do sada dobre rezultate kako na teoretskom planu (članci, studije, knjige), tako i na primijenjenom planu (serija "Mali frazeološki rječnici").

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 01.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr