SVIBOR - Projekt broj: 6-03-052

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-052


PRIRUČNIK STANDARDNE HRVATSKE PROZODIJE


Glavni istraživač: ŠKARIĆ, IVO (47243)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 8
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za fonetiku
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120-092, 6120-096
teleFaks: 385 (0)1 513 834
Telefon: 385 (0)1 532-607

Sažetak: Prozodijski priručnik hrvatskoga standardnog jezika bio je prvi u nas takve vrste te je prihvaćen u Razredu ta filologiju HAZU kao četvrta knjiga nacrta gramatike hrvatskoga književnog jezika. Namjena mu je da korisnicima knjigom i(li) osobnim računalom na jednostavan način dade jednoznačan odgovor o prozodiji svake riječi našeg standardda bilo u temeljnom obliku ili u nekom od kosih oblika kojim se pojavljuje u tekstu. Da bi se to postiglo potrebno je poduzeti opsežno istraživanje dosadašnjih rješenja, anketirati sadašnje stanje u jeziku i varolizirati ponude te sistematizirati građu. Ne malim se problemom javlja i samo priručničko oblikovanje vrednovalo lakoćom dobivanja odgovora, jednoznačnošću odgovora i postotkom pokrivanja teorijski beskonačnog korpusa teksta hrvatskog jezika. U doba pretežno govorne kulture standardizacija jezika na sloju prozodije riječi (u području ortoepije) te izrada priručničke poruke te standardizacije imperativ je za razvoj cjelokupne verbalne kulture.

Ključne riječi: standardizacija, priručnik, prozodijski, naglasak, akcenatski tip, uzlazni/silazni naglasak, kvantiteta

Ciljevi istraživanja: Konačan je cilj ovog istraživanja izrada prozodijskog priručnika hrvatskog jezika, i to u dvama medijima: u knjizi i na disketi za široku upotrebu posredstvom osobnog računala (PC). Sama je knjiga već prihvaćena od Razreda za filologiju HAZU da bude četvrta knjiga Nacrta za gramatiku hrvatskoga književnog jezika. Takav cilj određuje ovo istraživanje kao primijenjeno. U tom je cilju odabrano cca 90.000 riječi za koje se uzima da su u živoj upotrebi. Tim se riječima brojčanom šifrom pridružuje njihov naglasni tip prema kojemu se prozodijski mijenjaju u sklanjanju ili sprezanju. Drugi skup znanstvenih ciljeva je standardološke i sistematske naravi. Naime, problem je u tome što nalazimo oko 12% riječi već u temeljnom obliku varijantnih standardiziranih prozodijskih rješenja što, drugim riječima, predstavlja standardološki nered. K tome treba pridodati i evolutivni pomak "duha jezika", koji standard treba registrirati i novelirati. Taj pomak treba tim više pretpostaviti što je hrvatski standard u novije vrijeme napustio središnji kompromisni položaj između hrvatskoga i srpskoga te se naglasno (i drugačije) jače strukturira u odnosu na svoje substratne dijalekte. Zbog toga je potrebno pažljivo preispitati dosadašnje standardološke ortoepske odluke i učiniti dobro motiviran novi izbor. U sistematičnom pogledu cilj je ovog istraživanja preispitivanje dosadašnje tipologije. Očekujemo da je moguće dosadašnje naglasne tipove svesti na upola manji broj.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 20.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr