SVIBOR - Projekt broj: 6-03-056

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-056


FUNDAMENTALNA LEKSIKOGRAFSKA DJELA HRVATSKOG JEZIKA


Glavni istraživač: FINKA, BOŽIDAR (11974)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.95.

Ukupno radova na projektu: 74
Naziv ustanove: Hrvatski filološki institut, Zagreb (90)
Odjel/Zavod: Zavod za hrvatski jezik
Adresa: Strossmayerov trg 2
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 276 007, (0)1 434 720
teleFaks: 385 (0)1 278 684

Sažetak: Rad na projektu "Fundamentalna leksikografska djela hrvatskog jezika" dugoročna je leksikografska i lingvistička znanstvena i nacionalna hrvatska obveza. Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika i Dopune Akedimijina rječnika osnovna su djela hrvatske povijesne leksikografije, kojima se zaokružuje, uz veliki Akademijin rječnik, leksikografska obrada cjelokupne pisane hrvatske književne baštine od prvih spomenika do početka suvremenoga književnog jezika. Oni su osnova za različite specijalne povijesne rječnike, ali i za mnogovrsna jezična i kulturološka istraživanja. Trojezični rječnik za gradišćanske Hrvate prvi je opsežniji popis gradišćanskohrvatskoga leksičkog blaga i kao takav temelj kodifikacije gradišćanskohrvatskoga književnog jezika.

Ključne riječi: leksikografija, rječnik, hrvatski jezik, hrvatski kajkavski književni jezik, gradišćanskohrvatski jezik, glagoljica, latinica, ćirilica, filologija, lingvistika, semantika, frazeologija, terminologija, dijalektologija

Ciljevi istraživanja: Fundamentalna leksikogrfaska djela s ukupnom povijesnom dimenzijom opstojnosti i funkcioniranja nacionalnih jezika rade se samo jednom, a zatim se samo popunjavaju rječničkim podacima iz novootkrivenih ili prije zanemarenih izvora, odnosno prije obrađenim riječima pridružuju se nova, prije nenavedena značenja i novi podaci. Cilj je istraživanja da se u određenom vremenskom razdoblju, ovdje iz stručnih i metodoloških razloga zaokruženom na pet godina (1991-1995), u svakom od navedenih kapitalnih leksikografskih djela obavi dio poslova cjeline, koja po prirodi stvari ostaju dugoročna ne samo leksikografska nego i općekulturna hrvatska obveza. a)Dopune Akademijina rječnika (DARj). Završiti redaktorske i uredničke poslove na 1. i 2. svesku u opsegu 100 a.a., unijeti ispravke nakon recenzija, upisati tekst u računalo, iskorigirati i obaviti sve poslove do izlaska tih svezaka iz tiska. Paralelno će se raditi na idućem svesku (oko 50 a.a.), što obuhvaća ove poslove: provjeravati kartotečne podatke, obrađivati, redigirati obrađeni tekst. b)Rječnik hrvatskoga kajkavskoga književnog jezika (KRj). Završiti 2. i glavnu redakciju 6. sveska (50 a.a.), unijeti ispravke poslije recenzija, korigirati računalni slog i pripremiti svezak za tisak. Paralelno će se raditi 7. i 8. svezak (oko 100 a.a.): dopunjavati građu novim rječničkim podacima, obrađivati, proći prvu, drugu i glavnu redakciju. c)Gradišćanskohrvatski rječnik. Završiti redaktorske i uredničke poslove, napisati uvodni tekst i obaviti sve druge poslove do izlaska knjige.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Komisija za kulturne veze s inozemstvom RH
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 3. Naziv ustanove: Ured Gradišćanske Zemaljske Vlade/ Zemaljski arhiv-Zemaljska biblioteka
  Tip ustanove: Ustanova kojoj osnovna djel. nije znans
  Grad: 99432682 - Eisenstadt, Austrija

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.11.95
Informacije: svibor@znanost.hr