SVIBOR - Projekt broj: 6-03-061

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-061


DIJALEKTOLOŠKI OPISI KVARNERSKIH OTOKA


Glavni istraživač: LUKEŽIĆ, IVA (88825)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 23
Naziv ustanove: Pedagoški fakultet, Rijeka (9)
Odjel/Zavod: Filološki odjel
Adresa: Omladinska 14
Grad: 51000 - Rijeka, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Na kvarnerskim je otocima (Krku, Cresu, Lošinju, Susku, Unijama, Malim Srakanama, Iloviku, Rabu i Pagu) i danas 120 naseljenih mjesta s čakavskim govorima,od kojih je u proteklih sto godina temeljitije istraženo svega 12 mjesnih govora, što je tek 12% od danas postojećih. Ti su čakavski govori izuzetno značajni za slavensku lingvistiku, a osobito za jezik i ukupnu kulturu Hrvata. Danas su ugroženi što nestajanjem autohtonog otočkog stanovništva, što znatnim utjecajem prestižnog književnog jezičnog standarda, a što međusobnim utjecajem i interferencijama. Ovim su istraživačkim projektom predviđeni dijalektološki popisi i opisi svakog pojedinačnog mjesnog govora na kvarnerskim otocima, i to na temelju postojeće literature o tim govorima, i na temelju usmjerenog terenskog istraživanja uz pomoć posebno koncipiranog terenskog kvestionara. Prikupljeni bi jezični materijal poslužio za interpretacije tih govora i na višim razinama grupa govora, poddijalekata i dijalekata.

Ključne riječi: kroatistika, dijalektologija, čakavština, mjesni govor

Ciljevi istraživanja: Cilj je istraživanja temeljita i organizirana dijalektološka obrada organskih (živih) govora na kvarnerskim otocima.Istraživanje je predviđeno na dvije razine: na konkretnoj razini pojedinačnih mjesnih govora i grupa govora, te na apstraktnoj razini poddijalekata i dijalekata.Svako od 120 postojećih naselja na kvarnerskim otocima predstavlja zaseban dijalektološki punkt za koji valja pribaviti tonski zapis diskurza izvornih govornika,sačiniti njihove fonološke i fonetske transkripcije,te na temelju toga i na temelju ispisa iz postojeće literature sačiniti popis i opis osnovnih jezičnih značajki. Ti bi pojedinačni popisi i opisi poslužili za izradu sintetskih rasprava s prikazom tipologija govora i diferencijalnih slika,odnosno jezičnog grupiranja. Istraživanje bi trebalo rezultiratii preciznijim dijalektološkim kartama.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 10.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr