SVIBOR - Projekt broj: 6-03-075

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-075


ARTIKULACIJSKI I NEUROLINGVISTIČKI OPIS PROIZVODNJE GOVORA


Glavni istraživač: HORGA, DAMIR (63013)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.01.91. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 38
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za fonetiku
Adresa: Salajeva 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120-098
Telefon: 385 (0)1 6120-096
teleFaks: 385 (0)1 513-834
E-mail: dhorga@filozof.ffzg.hr

Sažetak: U istraživanju će se primjenom suvremene fonetske aprature opisati artikulacijska i nerurolingvistička razina hrvatskog govora tako da se obrade četiti segmenta teme: - poredbenim opisom glasovne strukture hrvatskog jezika preispitali bi se dosadašnji opisi i definirao novi na osnovu novih fonoloških teorija i u svjetlu odnosa hrvatskog standarda prema drugih jezicima svijeta i prema dijalektima hrvatskoga; - istraživanjem psiholingvističkih svojstava glasova hrvatskog govora odredilo bi se njihovo fonetsko značenje; - eksperimentalnim putem istražila bi se pitanja dominantnosti cerebralnih hemisfera za pojedine govorne elemente, te organizacija govornih motoričkih programa; - artikulacijska svojstva određenih govornih segmenata izmjerila bi se miografskom i spirometrijskom metodom i mjerenjem pokreta artikulatora. Istraživanje će se provesti uz primjenu odgovarajuće eksperimentalne aparature i statističkih metoda obrade podataka na reprezentativnim uzorcima ispitanika.

Ključne riječi: Fonem, razlikovno obilježje, psiholingvistika, fonetsko značenje, neurolingvistika, lateralizacija, percepcija govora, motorička kontrola, izgovor, mjerenje izgovora

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj istraživanja sastoji se u nastojanju da se primjenom suvremenih fonetskih istraživačkih metoda opiše artikulacijska i neurolingvistička razina hrvatskog govora što ne isključuje i proučavanje osnovnih teorijskih postavki.Taj bi se cilj ostvario istraživanjem četiriju segmenata ove teme: 1) poredbenog opisa glasovne strukture hrvatskog jezika, 2) fonetskog značenja glasova, 3) neuroloških mehanizama govorne proizvodnje i 4) opisom izgovora. Doprinos istraživanja znanstvenoj spoznaji sastojao bi se u teorijskom smislu u poredbenom opisu glasovne strukture hrvatskog jezika što bi omogućilo da se postojeći fonološki okviri revidiraju u skladu s novim fonološkim teorijama i u svjetlu povezivanja fonetike i fonologije. S psiholingvističkog stajališta određivanjem razlika i sličnosti među glasovima i njihovog fonetskog značenja uspostavila bi se veza između glasovnih perceptivnih svojstava i određenih razlikovnih parametara. Na temelju neurolingvističkog proučavanja hrvatskog govora valjalo bi ustanoviti zakonitosti središnjih neuroloških mehanizama u govornoj proizvodnji i to u dva osnovna segmenta interesa: u hemisferalnim razlikama u procesiranju govora i u otkrivanju zakonitosti funkcioniranja govornih motoričkih programa. Konačno, opisom relevantnih parametara izgovora koji se odnose na tok zračne struje, pritisak zraka, mehaniku pokreta govornih organa (jezik, donja čeljust, meko nepce, grudni koš) opisao bi se onaj segment hrvatskog govora koji je do sada ostajao zanemaren.


SURADNJA - USTANOVE


  1. Naziv ustanove: Klinika za otorinolaringologiju i cervikofacijalnu kirurgiju Kliničke bolnice 'Sestre milosrdnice'
    Tip ustanove: Međunarodna organizacija
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr