SVIBOR - Projekt broj: 6-03-232

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-232


KRIMINALISTIČKA TERMINOLOGIJA U HRVATSKOM JEZIKU


Glavni istraživač: GAČIĆ, MILICA (99980)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91.

Ukupno radova na projektu: 12
Naziv ustanove: Policijska akademija - Visoka policijska škola, Zagreb (1036)
Komunikacija
teleFaks: 385 (0)1 23 91 415
Telefon: 385 (0)1 23 91 355

Sažetak: Kriminalistička terminologija u hrvatskom jeziku nije standardizirana što u nekim segmentima bitno otežava sporazumijevanje u struci. Stoga je prva faza rada na korpusu bila izbor izvora i građe za sastavljanje reprezentativnog korpusa hrvatskog jezika kriminalističkih znanosti. Uneseno je preko 1.000 kartica teksta. Prvih 800 stranica teksta kompjutorski je abecedirano i na listama su izdvojeni termini koje istraživači smatraju kriminalističkim. Kompjutorski korpusi suplementirani su ekscerpcijom termina iz postojeće stručne literature koja se koristi u nastavi kriminalističkih predmeta. U drugoj fazi rada osim abecednika termina, kompjutorskom obradom dobili bi se podaci o čestoti javljanja termina (frekvenciji). Na osnovu tih podataka sastavile bi se liste ili glosari termina koji bi poslužili kao osnovica za analizu jezične materije obzirom na upotrebu i međusobne odnose pojedinih termina. U trećoj fazi, u kojoj je najznačajnije definiranje termina i određivanje njihovog sadržaja i opsega, sastavio bi se terminoloŠki rječnik ili terminološka banka podataka. U toj fazi koristile bi se kompjutorske konkordancije (susložnice) koje bi osiguravale autentični kotekst za određivanje sadržaja i opsega termina. U završnoj fazi mogli bi se odrediti uži i širi termini što bi, uz prethodno provedene ranije navedene analize i postupke, u potpunosti zadovoljilo potrebe opisa terminologije u ovoj struci.

Ključne riječi: kriminalistika, terminologija, hrvatski jezik, korpus, abecednik, frekvencijar, konkordancija (susložnica), termin, uži termin, širi termin, definicija

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je prikupiti reprezentativni korpus kriminalističke građe na osnovi kojeg bi se definirao sadržaj i opseg termina, što bi doprinjelo određivanju norme upotrebe termina. To bi u konačnici bilo iskorišteno pri izradi terminološkog rječnika (glosara) odnosno terminološke baze podataka. Ukratko se ciljevi mogu sažeti kao: 1. Uspostavljanje stabiliziranog terminološkog sistema u kriminalistici (popis i standardizacija); 2. Opis (definiranje) natuknica u specijaliziranom kriminalističkom rječniku (glosar); i 3. Pronalaženje ekvivalenata u svjetskim jezicima (engleskom, frnacuskom i njemačkom).


OSTALA POSTIGNUĆA


  1. Naziv: Kontrastivni pristup terminologiji u svjetskim jezicima
    Tip proizvoda: Učila i nastavni materijal
    Autor(i): Gačić, M.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.12.95
Informacije: svibor@znanost.hr