SVIBOR - Projekt broj: 6-03-237

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-237


NOVA KONCEPCIJA HRVATSKO-NJEMAČKOG DVOJEZIČNOG RJEČNIKA


Glavni istraživač: MATULINA-JERAK, ŽELJKA (29875)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.10.91. do 31.12.93.

Ukupno radova na projektu: 5
Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Zadar (70)
Odjel/Zavod: Odsjek za njemački jezik i književnost
Adresa: Obala Kralja Petra Krešimira IV, 2
Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)57 437 111 (206)
teleFaks: 385 (0)57 25 882

Sažetak: Polazeci od niza nedostataka dvojezicne hrvatsko-njemackeŤ leksikografije cilj ovog projekta je sljedeci: predloziti novuŤ koncepciju prezentiranja leksika polazisnog jezika (hrvatskog) iŤ ekvivalenata u ciljnom jeziku (njemackom); utvrditi postojanjeŤ obiljezenih leksema u odnosu na makrostrukturu rjecnikaŤ (dijatopski, dijastratski i dijakronijski obiljezeni leksemi);Ť preispitati valjanost izbora primjera u demonstraciji upotrebeŤ leme; izraditi novu strukturu leksikografskoga članka.

Ključne riječi: Dvojezična leksikografija, metajezične formulacije, leksikografski članak, opći leksik, obilježeni leksemi, makrostruktura i mikrostruktura rječnika, regionalizmi, arhaizmi, turcizmi, austrijacizmi, dijastratski obilježeni leksemi, semantika, etimologija, lema, eksplikacija leme, demonstracija upotrebe leme, fraze, idiomi, poslovice.

Ciljevi istraživanja: Cilj ovog istraživanja je sljedeći: a) predložiti novu koncepciju prezentiranja leksika polazišnog jezika (hrvatskog) i ekvivalenata u ciljnom jeziku (njemačkom); b) preispitati i predložiti lingvističku teoriju koja bi poslužila kao temelj za metajezički opis jedinica leksikona; c) utvrditi postojanje obilježenih leksema u odnosu na makrostrukturu rječnika (dijatopski, dijastratski i dijakronijski obilježeni leksemi); d) izrada nove strukture leksikografskog članka; e) preispitati valjanost izbora primjera u demonstraciji upotrebe. Polazište za ovo istraživanje je dvojezični Hurmov rječnik. Krajnji cilj projekta je sastavljanje i izdavanje monografije o navedenoj problematici koja bi mogla poslužiti kao podloga za iduće izdanje toga rječnika.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 23.02.94
Informacije: svibor@znanost.hr