SVIBOR - Projekt broj: 6-03-240

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-240


RECEPCIJA KNJIŽEVNOG DJELA W. SHAKESPEAREA U HRVATSKOM KULTURNOM PROSTORU


Glavni istraživač: CIGLAR-ŽANIĆ, JANJA (6833)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.12.91. do 01.12.95.

Ukupno radova na projektu: 36
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Zavod za znanost o književnosti
Adresa: Đ. Salaja 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120 054
teleFaks: 385 (0)1 513-834

Sažetak: Projekt nastoji sustavno ispitati načine na koje hrvatska kultura - književnost, kazalište, književna i kazališna kritika - u pojedinim svojim povijesnim fazama (od prvih dodira sa Shakespearovim djelom s polovice prošlog stoljeća do danas) reagira na djelo W. Shakespearea, jednog od najmoćnijih kanona Zapadne kulture. Polazeći od pretpostavke da svako doba i svaka nacionalna kultura različito i kulturno znakovito reagiraju na kulturne simbole Shakespeareova reda, naše će se istraživanje usredotočiti na kulturno specifične modalitete hrvatske recepcije Shakespearea, na pitanja kako hrvatska kultura u određenim kulturno-povijesnim momentima prihvaća, transponira i u sebe inkorporira veliki književni kanon anglografske provenijencije.

Ključne riječi: William Shakespeare, hrvatska književnost, hrvatska kultura, književni kanon, kulturni kontekst, "kulturno-specifična" reakcija

Ciljevi istraživanja: Sustavnim ispitivanjem dijakronijskih modaliteta recepcije Shakespearea u hrvatskom kulturnom kontekstu kušaju se rasvijetliti neki važni aspekti hrvatske kulture koji su najdostupniji upravo u kulturnim praksama inter- i transkulturalizacije: uloga nacionalnog kulturnog i poetičkog nasljeđa u tom procesu, utjecaj dominantnih socioidejnih i duhovnih preokupacija nacionalne kulture na oblike recepcije, stav spram domaćih u odnosu na strane književne tradicije, vrednovanje i pozicioniranje vlastitih kulturnih postignuća u odnosu na europski kulturni kontekst. rezultati istraživanja bit će objavljeni u zborniku književnoznanstvenih i teatroloških radova nastalih u okviru projekta, te u zasebnoj knjizi, tematski povezanoj s radom na projektu (Ivo Vidan: "Engleski intertekst hrvatske književnosti"). Rezultati istraživanja objavljeni u okviru ovog projekta bit će od nesumnjive koristi u pripremi planiranog izdanja sabranih djela Williama Shakespearea u hrvatskom prijevodu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 05.03.96
Informacije: svibor@znanost.hr