SVIBOR - Projekt broj: 6-03-319

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-319


IZRADA SPECIJALIZIRANIH RJEČNIKA/GLOSARA


Glavni istraživač: ŠIMUNKOVIĆ, LJERKA (48281)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 08.02.93. do 08.02.98.

Ukupno radova na projektu: 23
Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Zadar (70)
Odjel/Zavod: Odsjek za talijanski jezik i književnost
Adresa: Obala kralja Petra Krešimira IV 2
Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)57 437-111
Telefon: 385 (0)58 526-363 (private)

Sažetak: Cjelina I: Puttijev slikovni rječnik jedinstven je u europskom, a možda i u širem, kulturnom krugu. Budući da je nastao na hrvatskome tlu, moramo ga smatrati i ravnopravnim dijelom hrvatske kulturne baštine, na koju se u slikovnome dijelu uvelike oslanja, iako je pisan na talijanskom jeziku. Cjelina II: Glosari bi trebali biti jedno od ključnih pomagala za valjano tumačenje srednjovjekovnih i kasnijih dokumenata (notarskih spisa, gradskih statuta, oporuka, ugovora...) sastavljenih poglavito u dalmatinskim središtima. Budući da je tijekom tih vremena u pisanoj uporabi prevladavao latinski i ta- lijanski jezik, a u oralnoj hrvatski, značajno je utvrditi interakcije i semantičke pomake, dijakronijski i arealno. Nadalje,osvjetljavanje ove lingvističke problematike omogućuje bolji uvid u dalmatinsku svakodnevnicu na način koji rabi Braud- elova škola, pa bi rezultati istraživanja, među ostalim, trebali pokazati omjere prisustva, na hrvatskoj obali, latinskoga, tali- janskoga i hrvatskoga utjecaja u svakodnevnici, kako s terminolo- škoga, tako i s pravnoga i etnološkoga stajališta.

Ključne riječi: Riječ, leksem, crtež, odrednica, tabela, apstraktni pojam, vrste riječi, rječnik, slikovni rječnik, intuicija, leksikografija, glosa, semantika.

Ciljevi istraživanja: Glede slikovnog rječnika, cilj je istražiti autorov životopis i sve okolnosti u kojima je djelo nastalo, te ga po prvi put objaviti u kritičkom izdanju i prezentirati svjetskoj javnosti. Budući da se radi o vrlo skupom izdavačkom pothvatu, najuglednija talijanska leksikografska izdavačka kuća, firentinska "Accademia della Crusca", bit će izdavač ovoga rječnika, o čemu je već postignuta suglasnost. Predviđeno je i tiskanje odvojene knjige o rječniku, ilustrirane primjerima slika iz rječnika, u kojoj se objedinjuje sve istraženo o autoru, rječniku, autorovu vremenu i prostoru itd. Predviđena je i serija stručnih članaka o rječniku. Cilj je glosara da se iz dokumenata (notarskih spisa, statuta gradova, oporuka, ugovora i sl.) selekcionira specijalizirani leksički fundus, obraditi ga etimologijski, naći mu hrvatske ekvivalente iz toga razdoblja (ukoliko postoje), te značenja protumačiti suvremenim hrvatskim jezikom. Očekivani doprinos je stvaranje priručnika koji bi istraživačima drugih struka pomogao pri prevođenju dokumenata _ a što nedostaje u našoj leksikografiji - dok su semantički pomaci već toliki da su mnogi tekstovi postali teško prohodni. Prema bibliografiji hrvatskih rječnika (B.Franolić, A Bibliography of Croatian Dictionaries, N.E.L., Pariz, 1985.), priozlazi da u dosadašnjoj hrvatskoj leksikografiji ne postoje ovako impostirani specijalizirani rječnici.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: 5-03-208 DALMATINSKO STATUTARNO PRAVO
  Naziv ustanove: Pravni fakultet - Split
  Grad: 21000 - Split, Hrvatska

 2. Naziv projekta: >6-03-173 DALMATINSKA SVAKIDAŠNJICA U 14. I 15. STOLJEĆU
  Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Zadar
  Grad: 23000 - Zadar, Hrvatska


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Accademia della Crusca
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: Firenze, Italia

 2. Naziv ustanove: Universita degli studi di Venezia
  Tip ustanove: Gospodarstvena/Proizvodna
  Grad: Venezia, Italia

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 07.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr