SVIBOR - Projekt broj: 6-03-331

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-03-331


LEKSIKON SLAVENSKIH KNJIŽEVNOSTI: pisci i djela


Glavni istraživač: UŽAREVIĆ, JOSIP (63952)Suradnici
Tip istraživanja: razvojno
Trajanje od: 01.12.93.

Ukupno radova na projektu: 7
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za slavenske jezike i književnosti
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120-045
E-mail: juzarevi@filozof.ffzg.hr
E-mail: dblazina@filozof.ffzg.hr
Telefon: 385 (0)1 6120-064
teleFaks: 385 (0)1 513-834

Sažetak: LEKSIKON SLAVENSKIH KNJIŽEVNOSTI zamišljen je kao široki kompendij spoznaja o slavenskim književnostima i trebao bi imati fundamentalni značaj u razvoju studija pojedinih nacionalnih književnosti slavenskih zemalja, kao i komparativne slavistike. Rad na projektu planiran je u tri faze: 1. leksikološka obrada najvažnijih pisaca i djela (tzv. A kategorija), koja uključuje osnovne biografske i bibliografske podatke o piscu, strukturalnu analizu tekstova, obilježavanje njihove književnopovijesne smještenosti i relacija spram drugih relevantnih književnih pojava, kratku povijest recepcije i osnovnu literaturu. U slučaju djela, obrada bi sadržavala genološki i strukturalni opis, književnopovijesne referencije, kratku povijest recepcije i osnovnu literaturu; 2. u istoj strukturi natuknica obrađivali bi se pisci i djela manjeg značenja (tzv. B i C kategorija u slučaju pisaca, te B kategorija u slučaju djela); 3. obrada sintetskih natuknica, u nacionalnim okvirima i komparativno: žanrovi, stilski postupci, književnopovijesni i književnozemljopisni pojmovi, skupine, institucije književnog života, prijevodna literatura, odnosi slavenskih i neslavenskih književnosti. Projekt predviđa temeljitu kompjutorsku obradu: stvaranje široke baze podataka nužne u procesu izrade leksikona, ali ujedno primjenjive u znanstvenoistraživačkom radu na području slavistike.

Ključne riječi: leksikon, književna tipologija, slavistika, poetika, povijest književnosti, recepcija književnosti

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj projekta LEKSIKON SLAVENSKIH KNJIŽEVNOSTI jest realizacija prve faze koja će poslužiti kao temelj za ostvarenje slijedećih dviju faza, budući da je upravo prva faza osnova za izradu i strukturiranje baze podataka. Prva faza rezultirala bi izdavanjem opširnog leksikona (otprilike 2000 kartica), te bi na taj način bitno unaprijedila studij slavenskih književnosti. Krajnji domet projekta jest objavljivanje rezultata istraživanja svih triju faza u obliku trosvezačnog leksikona, a ujedno i stvaranje informatičke baze koja će u razvojnom smislu poslužiti kao temelj za neke druge moguće projekte u području slavistike. Leksikon je namijenjen studentima slavistike, urednicima u izdavačkim kućama, znanstvenicima, ali i široj čitalačkoj publici.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr