SVIBOR - Projekt broj: 6-06-004

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-004


NEKI ASPEKTI PROFESIONALNOG SAZRIJEVANJA U ADOLESCENCIJI


Glavni istraživač: VIZEK-VIDOVIĆ, VLASTA (52586)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 17
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za psihologiju
Adresa: 10000 Zagreb, Lučićeva 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 6120-187
teleFaks: 385 (0)1 6120-037

Sažetak: Cilj istraživanja je provjera ključnog konstrukta Superove teorije profesionalnog razvoja: zrelosti za izbor zanimanja. Zrelost za izbor zanimanja je višedimenzionalna varijabla koja uključuje kognitivne i afektivno-konativne komponente. U istraživanju se ispituje i odnos tog konstrukta prema nekim drugim psihosocijalnim varijablama kao što su: dob, spol, SES, inteligencija, samopouzdanje, osjećaj kompetetnosti, motivacija, ispitna tjeskoba, školski uspjeh, stavovi prema školi, profesionalni interesi i namjere te radne vrijednosti. Nacrt istraživanja je kombinacija longitudinalnog i transverzalnog pristupa. Uzorak sačinjavaju učenici iz 10 zagrebačkih osnovnih škola koje pratimo u profesionalnom razvoju od 10 do 15 godine, tj. do ulaska u srednju školu. Tijekom istraživanja nacrt je djelomično promijenjen zbog promijenjenih uvjeta istraživanja povezanih ponajprije s ratnim zbivanjima u protekle dvije godine. Naime, praćenje nije nastavljeno do završetka srednje škole,kako je u početku zamišljeno, ali je s druge strane u uzorak uključena još jedna posebna skupina - prognani učenici. Pri obradi rezultata korištene su metode multivarijatne statističke analize.

Ključne riječi: adolescencija, profesionalni razvoj, zrelost za izbor zanimanja

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je provjera ključnog konstrukta Superove teorije profesionalnog razvoja: zrelosti za izbor zanimanja. Istraživanje ispituje povezanost tog konstrukta s nekim drugim psihološkim, socijalnim i edukativnim varijablama u adolescenata. S teorijskog gledišta rezultati bi trebali predstavljati prilog međukulturnoj validaciji modela, a u pogledu praktično-primijenjenog doprinosa izradit će se psihloški instrumentarij za ispitivanje zrelosti za izbor zanimanja koji će omogućiti kvalitetniju profesionalnu orijentaciju adolescenata.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr