SVIBOR - Projekt broj: 6-06-009

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-009


PSIHOSOCIJALNE DETERMINANTE KRIMINALNOG PONAŠANJA I TRETMAN PRIJESTUPNIKA


Glavni istraživač: KULENOVIĆ, ALIJA (24526)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 30.04.91. do 30.04.96.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za psihologiju
Adresa: Ivana Lučića 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 612 01 92
teleFaks: 385 (0)1 612 00 37

Sažetak: Kriminalitet je jedan od najvećih problema suvremenog društva, a istovremeno i jedna od najvećih nepoznanica u bihejvioralnim znanostima. Glavni cilj ovoga projekta je unapređivanje spoznaja o faktorima koji uvjetuju pojavu i održavanje kriminalnog ponašanja i efektima različitih tretmana osuđenih osoba i rizičnih grupa. Rad na projektu obuhvaća metodološke i suštinske probleme. U metodološkoj domeni nastoji se poboljšati dijagnostički proces i kriminalnog ponašanja i njegovih potencijalnih determinanti. U području istraživanja kriminalnog ponašanja centralni interes predstavljaju veze i odnosi individualno-psiholoških, socio-ekonomskih i demografskih karakteristika s jedne i kriminaliteta s druge strane. U sadržaj rada spadaju i istraživanja onih općih psihologijskih problema koji mogu pospješiti objašnjenje kriminalnog ponašanja. Istraživanja imaju teorijsko-empirijski karakter, a koncipirana su uglavnom kao kvazieksperimentalni multivarijatni postupci. Očekuje se da će dobiveni rezultati osigurati bolju dijagnostiku kriminološki relevantnih karakteristika, poboljšati planiranje i provođenje tretmana, učiniti efikasnijim izvršenje krivičnih sankcija te pružiti nove informacije na kojima se mogu utemeljiti efikasnije mjere prevencije.

Ključne riječi: prijestup, kriminalno ponašanje, recidivizam, ličnost, psihosocijalna klima, stres

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj projekta je unapređivanje spoznaja o determinantama kriminalnog ponašanja i efektima različitih tretmana osuđenih i osoba sklonih kriminalu. Ovaj cilj ostvarit će se radom na dvije teme: prva uključuje ispitivanje i utvrđivanje veza i odnosa između faktora koji teorijski pripadaju domeni kauzalnih osnova ili korelata kriminalnog ponašanja s jedne i devijantnog, kriminalnog i ponašanja u toku i nakon tretmana. Drugo glavno područje rada odnosi se na izradu ili/i adaptaciju mjernih instrumenata za procjenu kriminološki relevantnih osobina, te kriminolosko-penoloskih obilježja. Očekuje se da će ova istraživanja, pored bazičnih spoznaja, pružiti i informacije koje će osigurati bolju dijagnozu kriminološki relevantnih karakteristika, poboljšati planiranje i provođenje tretmana (posebno njegovu individualizaciju), unaprijediti izvršenje krivičnih sankcija, te pružiti dodatne osnove za poduzimanje efikasnijih mjera prevencije kriminala.


SURADNJA - PROJEKTI


  1. Naziv projekta: 6-06-146 Kibernetički model ličnosti
    Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

  2. Naziv projekta: 6-06-185 Razvoj skala psihosocijalne klime u penalnim ustanovama
    Naziv ustanove: Filozofski fakultet, Humanističke i društvene znanosti
    Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 09.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr