SVIBOR - Projekt broj: 6-06-015

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-015


SOCIJALNI, ZDRAVSTVENI I OSOBNI FAKTORI KVALITETE ŽIVLJENJA


Glavni istraživač: KRIZMANIĆ, MIRJANA (23641)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.12.93.

Ukupno radova na projektu: 26
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Humanističke znanosti, Zagreb (130)
Odjel/Zavod: Odsjek za psihologiju
Adresa: Lučićeva 3
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (01)6120-187
teleFaks: 385 (01)6120-037

Sažetak: Glavni cilj istraživanja bio je ispitati valjanost naše konceptualizacije kvalitete življenja i skala konstruiranih za njeno mjerenje. Validacija je učinjena usporedbom rezultata ispitanika koji žive u objektivno vrlo različitim uvjetima (studenti u Austriji, Švedskoj, SAD i Hrvatskoj) te odgovora građana i prognanika u Republici Hrvatskoj. Dobiveni rezultati potvrđuju početnu konceptualizaciju pojma kvalitete življenja, te skala za njeno mjerenje. U okviru projekta konstruirane su i posebne skale za mjerenje zdravstvenog lokusa kontrole (za odrasle i djecu). Skale su primijenjene na studente, školsku djecu i ranjene vojnike. Rezultati pokazuju dobre mjerne karakteristike obiju skala. Dio projekta bio je usmjeren na ispitivanje Lazarusovog modela stresa i sučeljavanja sa stresom u različitim situacijama. U tu su svrhu prevedeni, adaptirani i djelomično nadopunjeni originalni Lazarusovi upitnici. Rezultati će biti prezentirani u doktorskoj disertaciji mr. L. Arambašić.

Ključne riječi: kvaliteta življenja, zdravstveni lokus kontrole, stres, suočavanje, novi psihologijski instrumenti

Ciljevi istraživanja: Osnovni cilj projekta bio je validacija naše konceptualizacije pojma kvalitete življenja i skala konstruiranih u svrhu mjerenja tog konstrukta. Validacija konstrukta i skala učinjena je usporedbom mjera kvalitete življenja određenih na ispitanicima koji žive u objektivno vrlo različitoj okolini i životnim uvjetima (studenti u Hrvatskoj, Austriji, Švedskoj i SAD), na građanima i prognanicima u Hrvatskoj, te izbjeglicama i Njemačkoj. Dobiveni rezultati potvrđuju našu konceptualizaciju kvalitete življenja, kao i prikladnost skala predviđenih za njeno mjerenje. U okviru projekta konstruirane su i skale za mjerenje Percipiranog izvora zdravstvene kontrole (ZLK) za odrasle osobe i djecu. Skale su primijenjene na studente, školsku djecu i ranjenike. Rezultati pokazuju dobre metrijske karakteristike obje skale. Dio projekta bio je usmjeren na provjeru Lazarusovog modela stresa i strategija suočavanja u različitim stresnim situacijama. U tu su svrhu prevedeni i adaptirani Lazarusovi upitnici kojima su dodana i neka nova pitanja. Rezultati su prezentirani u doktorskoj disertaciji mr Lidije Arambašić, koja čeka na obranu.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 13.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr