SVIBOR - Projekt broj: 6-06-145

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-145


OBRAZOVANJE I KVALITETA ŽIVOTA


Glavni istraživač: PASTUOVIĆ, NIKOLA (94256)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.05.91. do 31.12.94.

Ukupno radova na projektu: 22
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 1
Naziv ustanove: Filozofski fakultet - Pedagogijske znanosti, Zagreb (131)
Odjel/Zavod: Pedagogijske znanosti
Adresa: Zagreb, Savska c. 77, Hrvatska
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija

Sažetak: Ciljevi edukativne djelatnosti su različiti pa njezini Wpsihološki, ekonomski, politički i kulturalni učinci nisu komparabilni. Doprinos edukacije kvaliteti života, konceptualizirane kao opće i specifična zadovoljstva, može poslužiti kao jedinstveni zajednički pokazatelj djelovanja obrazovanja i odgoja na ličnost pojedinca i olakšavanje pristupa vanjskim izvorima zadovoljstva. Istraživanjem se provjerava upotrebljivost subjektivnih mjera kvalitete života kao kriterija obrazovne djelotvornosti. Istražuje se povezanost (utjecaj) edukacije s nekim važnim subjektivnim čimbenicima kvalitete života kao što su: razina očekivanja (vrijednosni sustav), percepcija stupnja postignuća važnih vrijednosti, zadovoljstvo ostvarenim postignućima i opće zadovoljstvo životom. Ova se povezanost ispituje u ovisnosti od faktora za koje se može pretpostaviti da uvjetuju djelovanje obrazovanja na kvalitetu života. To su: spol, dob, obiteljski status, radni status, inteligencija i neke temeljne osobine ličnosti (neuroticizam, ekstraverzija introverzija i psihoticizam). Istraživanje je provedeno prema kauzalno komparativnom nacrtu na uzorku od 537 ispitanika. Grupne razlike testirane su analizom varijance i stupnjevitom regresijskom analizom. Utvrđena je statistički značajna povezanost između obrazovanja, te kognitivne i afektivne evaluacije postignuća u različitim područjima života. Zbog nestašice novca nije realizirano proširenje projekta (ne/kvaliteta života jedna ili dvije varijable) koje je Ministarstvo oddobrilo krajem 1922. godine.

Ključne riječi: Obrazovanje, odgoj, kvaliteta života, razvitak.

Ciljevi istraživanja: Glavni cilj istraživanja jeste utvrđivanje upotrebljivostisubjektivne mjere kvalitete života (zadovoljstva životom) kaokriterija obrazovne djelotvornosti. Očekuju se nove spoznaje o odnosu obrazovanja i kvaliteteživota u funkciji spola, dobi, obiteljskog statusa, vrste posla,inteligencije i temeljnih osobina ličnosti.

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 24.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr