SVIBOR - Projekt broj: 6-06-326

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 6-06-326


PSIHOLINGVISTIČKI ASPEKTI USVAJANJA HRVATSKOGA JEZIKA


Glavni istraživač: LJUBEŠIĆ, MARTA (26146)Suradnici
Tip istraživanja: temeljno
Trajanje od: 01.11.93. do 31.12.96.

Ukupno radova na projektu: 20
Naziv ustanove: Fakultet za defektologiju, Zagreb (13)
Odjel/Zavod: Odsjek za logopediju Fakultet za defektologiju Sveučlište u Zagrebu
Adresa: Kušlanova 59a
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (0)1 233 80 22
teleFaks: 385 (0)1 22 99 50
E-mail: marta.ljubesic¦public.srce.hr

Sažetak: Poznavanje obilježja usvajanja pojedinog jezika izuzetno je važno iz znanstvenih, kulturoloških i praktičnih razloga. Ovo je istraživanje motivirano znanstvenim (opis psiholingvističkih procesa pri usvajanju) i praktičnim (prepoznavanje i otklanjanje poremećaja i poticanje razvoja) razlozima. Sustavnih istraživanja ove vrste u hrvatskom gotovo da i nije bilo. Istraživački nacrt uključuje kombinaciju ideografskog i nomotetičkog pristupa. Longitudinalno se prati jezični razvoj četvoro djece koja su 2 do 4 puta mjesečno snimana u roditeljskom domu i zatim se njihov govor transkribira u skladu sa sustavom CHILDES. Ovaj je uzorak ispitanika homogen s obzirom na obiteljske prilike, obrazovanje roditelja i govornu okolinu (zagrebačka štokavština). Varijable istraživanja su: akustičke osobine samoglasnika, akustičke osobine suglasnika (istraživanje je usmjereno na nastanak kanoničkog sloga), suprasegmentalne osobine dječejeg govora, pred- i protomorfologija, proširena značenja, rječnik, dužina iskaza i gramatička složenost iskaza. U okviru nomotetičkog pristupa istraživanju jezičnoga razvoja primjenjuje se komunikacijska skala koju ispunjavaju roditelji djece do dobi od 36 mjeseci. Ovaj dio istraživanja treba na reprezentativnom uzorku ispitanika u Hrvatskoj dati uvid u usvajanje vokabulara i jezičnih oblika u male djece.

Ključne riječi: usvajanje hrvatskoga jezika, razvojna psiholingvistika, prosječna dužina iskaza, proširena značenja, akustička analiza, metafonologija, predmorfologija, protomorfologija, fonološki razvoj, razvoj rječnika

Ciljevi istraživanja: 1. Opis akustičkih obilježja djetetova glasanja od rođenja do izgovora fonema i suprasegmentalnih osobina govora; 2. Analiza usvajanja gramatičkih struktura i rječnika u hrvatskome jeziku 3. Međujezična usporedba pre- i protomorfologije 4. Utvrđivanje neposrednih gestovnih prethodnika lingvističkog iskaza 5. Izrada normi jezičnog razvoja do 36 mjeseci za hrvatski jezik 6. Razrada metoda za praćenje i dijagnostiku teškoća u ranim fazama usvajanja hrvatskoga jezika.


SURADNJA - PROJEKTI


 1. Naziv projekta: Vor- und Fruehstadien der Morphologie im Erstspracherwerb
  Naziv ustanove: Oesterreichische Akademie der Wissenschaften, Kommission fuer Linguistik und Kommunikationsforschung
  Grad: A-1030 - Wien, Austrija

 2. Naziv projekta: The Acquisition of Pre- and Protomorphology
  Naziv ustanove: Institut fuer Sprachwissenschaft der Universitaet Wien
  Grad: A-1030 - Wien, Austrija


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Institut fuer Soziale Paediatrie und Jugendmedizin der Ludwig-Maximilians-Universitaet Muenchen
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Povremena razmjena informacija
  Grad: Muenchen, S.R. Njemačka

 2. Naziv ustanove: Institut fuer Sprachwissenschaft der Universitaet Wien
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Tip suradnje: Zajednički projekt
  Grad: A-1030 - Wien, Austrija


OSTALA POSTIGNUĆA


 1. Naziv: Prijevod i prva adaptacija "Mac Arthurove komunikacijske skale"
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): Melita Kovačević, Zrinka Babić, Blaženka Brozović

 2. Naziv: Prijevod i adaptacija KID skale
  Tip proizvoda: Ostalo
  Autor(i): D. Blaži, B. Brozović, M. Ljubešić

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 16.10.95
Informacije: svibor@znanost.hr