SVIBOR - Projekt broj: 4-99-161

MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE

Strossmayerov trg 4, HR - 10000 ZAGREB
tel.: (01) 459 44 44, faks: (01) 459 44 69
E-mail: ured@znanost.hr

SVIBOR

SVIBOR - Prikupljanje podataka o projektima u RH


Šifra projekta: 4-99-161


KOMPJUTERIZACIJA SUŠARE:OPTIMALIZACIJA PROCESA SUŠENJA ŽITARICA


Glavni istraživač: KATIĆ, ZVONKO (20511)Suradnici
Tip istraživanja: primjenjeno
Trajanje od: 01.01.91. do 01.01.95.

Ukupno radova na projektu: 75
Radovi na projektu citirani u Current Contents: 6
Naziv ustanove: Agronomski fakultet, Zagreb (178)
Odjel/Zavod: Zavod za poljoprivrednu tehnologiju, skladištenje i transport
Adresa: Svetošimunska 25
Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska
Komunikacija
Telefon: 385 (041) 235-777/105

Sažetak: Projekt obuhvaća temeljna ispitivanja utjecaja režima sušenja na potrebu energije za sušenje i kakvoću zrna. Na osnovu temeljnih istraživanja u laboratoriju i rada sušara tokom sezone sušenja, prikupljeni podaci upotrebljavaju se za izradu programske podrške kojom će se omogućiti regulacija rada sušara za zrno u optimalnom režimu rada. Predviđa se rad sušare s maksimalnim čuvanjem kakvoće zrna, minimalnom potrošnjom energije i maksimalnim kapacitetom sušenja. Obavljaju se temeljna istraživanja o mogućnosti primjene toplinske dorade zrna (hidrotermički postupak) prije sušenja radi poboljšanja probavljivosti zrnja kao hrane. Time bi se ujedno smanjila potrebna toplinska energija za sušenje i naknadnu toplinsku doradu.

Ključne riječi: sušara, računalo, automatizacija, energija, kakvoća, zrno, programi, žitarice, hidrotermička obrada

Ciljevi istraživanja: Cilj istraživanja je kompjuterom voditi proces sušenja žitarica u optimalnom režimu rada. To znači s najvećim mogućim kapacitetom sušare uz najmanju moguću potrošnju energije i najbolje sačuvanu kakvoću zrna. Rad sušare ne smije zagađivati okolinu. Do sada su istraženi osnovni podaci o brzini sušenja 27 hibrida zrna kukuruza. Promjene fizikalnih osobina nastaju zbog različitih načina sušenja (brzina, temperatura), te o najvećoj dozvoljenoj brzini zraka u sušari, prije nastanka fluidizacije. Pojava fluidizacije istražena je za 1 hibrid u dvije berbe (1991-1992). Istražen je utjecaj perforiranja zrna na brzinu sušenja za deset hibrida. Dokazana je mogućnost toplinske dorade zrna kukuruza prije sušenja. Primjenom ovih tehnologija moglo bi se u Hrvatskoj uštediti do 10.000 tona nafte/godišnje.


SURADNJA - USTANOVE


 1. Naziv ustanove: Veterinarski fakultet
  Tip ustanove: Sveučilište/Fakultet
  Grad: 10000 - Zagreb, Hrvatska

 2. Naziv ustanove: Seting - Delnica
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 51300 - Delnice, HR

 3. Naziv ustanove: Končar - TPS
  Tip ustanove: Državni institut
  Grad: 55300 - Požega, HR

Ostali podaci o projektu.
MZT Engleski jezik SVIBOR Abecedni popis Složeno po šifri projekta Složeno po ustanovi projekta Pretraga Pomoć
Ministarstvo znanosti
i tehnologije
Engleski
jezik
Svibor
početna stranica
Abecedni
popis
Složeno po
šifri projekta
Složeno po
ustanovi projekta
Pretraživanje Pomoć

Datum zadnje promjene: 11.03.94
Informacije: svibor@znanost.hr